Amerika verliest de verkiezing – Duitsland wint gratis drukwerk | Door Anselm Lenz

Argentinië heeft zich al bevrijd en in Duitsland wordt een vrije uitgeverij voor nieuwe gedrukte media opgericht. Leren terugvechten: Sinds zeven maanden wordt het westelijk halfrond gedomineerd door een totalitaire staatsgreep onder de vlag van “Corona”. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn ondergeschikt aan de actie, de uitslag zal worden uitgesteld.

Een standpunt van Anselm Lenz.
Redacteur van het weekblad Democratisch Verzet

Met elke dag van de avondklok van het Corona-regime in Duitsland wordt de druk in de ketel verhoogd. De federale en deelstaatregeringen regeren – zonder een referendum nog open discussie – in een juridisch vacuüm. Dit gaat ten koste van de hele bevolking, met name de middenklasse, de culturele productie – en de ambtenaren die gedwongen moeten worden hun ambtseed te schenden.

De politieke klasse heeft het vertrouwen in de politieke structuren en de media al verloren aan een tweecijferig miljoen mensen in het land, en de grootste demonstratiebeweging in de Europese geschiedenis vindt al zeven maanden plaats. Vandaag, woensdag, demonstreert de democratiebeweging opnieuw op en rond de Alexanderplatz in Berlijn vanaf 16.00 uur. Het is een van de duizenden demonstraties sinds 28 maart 2020.

Het regime zal nu uitgroeien tot een steeds fanatieker wordende controlerende dictatuur – of het zal zich terugtrekken ten gunste van een onbelemmerde generatie die een allesomvattende opening naar de democratische soeverein, het volk, doorvoert. Iedereen die zich nog steeds afvraagt hoe de uitgebreide schending van de beschaving door het Corona-regime in de media in praktijk is gebracht, zal zich het begin ervan herinneren.

Mediawerkers geïsoleerd

In het begin functioneerde het verloop van de media-aanpassing landelijk via het abrupte thuiskantoorregime. Redacteuren van alle bedrijven konden niet naar hun kantoor gaan, maar werden centraal gestuurd of genegeerd. Discussies, interne democratie en persoonlijk contact in de pers werden vermeden, er werd morele druk opgebouwd en er werden vroege voorbeelden gegeven in geval van kritiek.

In het isolement van de “luchtbel” werd alle interne weerstand gesmoord. De hoofdredacteurs en geselecteerde afdelingshoofden hebben de door het kabinet van de bondskanselier en de NAVO-agentschappen uitgezette koers gevolgd – en zo de lezers en kijkers bewust niet geïnformeerd.

In de Bertelsmann-groep gebeurde dit op zodanige wijze dat alle medewerkers van de media-holding een e-mail ontvingen in hun e-mailinbox. Op de schermen gaven de eigenaren een toespraak voor het personeel waarin ze de journalisten opdroegen af te zien van vrije verslaggeving en in plaats daarvan de koers van de regering Merkel en de wereldwijde farmaceutische en internetbedrijven onvoorwaardelijk te steunen. Dit gold met name voor de presentatie van het virusonderwerp. Twee redacteuren van de televisiezender NTV gaven de informatie door aan het weekblad Demokratischer Widerstand.

Een drukpers voor de weerstand

Deze krant, waarvan de titel verwijst naar het recht van verzet in de Duitse grondwet in artikel 20, lid 4, neemt nu een nog belangrijker standpunt in gezien de steeds onvrijder wordende omstandigheden op het internet. Het Democratisch Verzet krijgt nu een eigen uitgeverij en een eigen drukpers, zodat de professionele en vrije journalistiek in 2021 veilig kan worden voortgezet in de Bondsrepubliek Duitsland.

In 2021 bereikte het weekblad een gedrukte oplage van soms meer dan 500.000 exemplaren door persoonlijke bezorging, massaverspreiding en abonnement, en van de 25 gepubliceerde nummers zijn in totaal bijna 10 miljoen exemplaren aan de consument geleverd.

Een groot succes voor het vrije woord in Duitsland en voor de professionele journalistiek, die nog niet afhankelijk is van het overheidsapparaat en de wereldwijde coronaondernemingen. Deze structuur, in de vorm van een sponsorvereniging en extra crowdfunding, kan echter nauwelijks worden beheerd, maar is wel kwetsbaar.

Daarom is er behoefte aan de door de oprichters met een open vizier genoemde drukkerij Sodenkamp & Lenz GmbH, die in de toekomst deze belangrijke krant in het kader van een middelgroot mediabedrijf zal uitgeven en beveiligen. Er is een crowdfunding-campagne opgezet die zich expliciet richt op mensen uit de gevestigde middenklasse die zich betrokken voelen bij de democratie. Het wordt hier nader beschreven in samenwerking en kan hier in overleg en samenwerking met KenFM direct worden ondersteund.

Chronische dienst en demokalender

Ook zonder Corona zou er veel door te werken zijn en elke gelegenheid voor gratis informatie, gedrukt in zwart-wit en dus onveranderlijk door het regime. Dat het bij Corona niet gaat om het bestrijden van een virus vanaf het allereerste begin is al bewezen sinds medio maart 2020. Na de Koude Oorlog wordt de Vierde Wereldoorlog in NAVO-verband tegen de eigen bevolking uitgevochten.

Waarschijnlijk is het niet afkomstig van de Amerikaanse president Donald Trump, maar van structuren die de “Deep State” worden genoemd, een conglomeraat van geheime staatsstructuren, bedrijven en lobbyorganisaties, waarbij ook Duitse journalisten in de onderste laag betrokken zijn, zoals Georg Mascolo, die voor Tagesschau en SZ werkt. In 2020 riep hij op tot censuur en een verbod op vrije journalistiek in Duitsland, dat zich inzet voor de lezers en niet voor de overheid of invloedrijke organisaties.

Het nieuws op woensdagochtend zou als volgt moeten luiden, de tikker: De Vierde Wereldoorlog wordt onder het sleutelwoord “Corona” steeds scherper tegen de wereldbevolking uitgevochten +++ Tweede avondklok verstoort de samenleving en traumatiseert de jeugd +++ De Argentijnen bevrijdden zich militant van het lockdown regime en vierden het einde van het Corona-regime +++ De burgeroorlog in Napels gaat verder…

Woensdagochtend in Midden-Europese tijd is het enige nieuws uit de VS over de Amerikaanse presidentsverkiezingen dat het kort zal zijn, zoals verwacht. Florida, Ohio, Texas, North Carolina zullen naar verwachting naar Trump gaan, dus de race is waarschijnlijk beslist voor de zittende.

In de Duitse media van de Tagesschau en Deutschlandradio wordt herhaaldelijk gezegd dat men een burgeroorlog in de VS moet verwachten als Trump de verkiezing niet wint: men kan Donald Trump steunen zoals men wil: hij is de eerste Amerikaanse president die geen enkele oorlog is begonnen en die streeft naar een multipolaire wereldorde in plaats van een wereldwijd moord- en eerbetoonsysteem. Het lijkt dus eerder andersom, zoals we zien bij het virusregime.

Definitieve Amerikaanse verkiezingsuitslag geopend

Op de cruciale vragen heeft hij echter bijna net zo weinig invloed als de Duitser, althans in het begin. De meerderheid van het Congres zal waarschijnlijk naar de Democratische Partij gaan, het presidentschap alleen als kandidaat Joe Biden een aanzienlijk deel van de stemmen krijgt die Trump bij de stemming per post had betwijfeld.

Voor de doorslaggevende vragen wordt een oplossing gevonden: Corona. De droevigste kroon ooit, zittend op de hoofden van vaccinatie- en controlefanaten zoals Bill Gates en een paar dozijn anderen die gezichtscontrole willen voor de hele wereldbevolking, en die “inentingsadvies” geven en daarnaast een permanent wereldwijd identiteitspaspoort. Pure horror.

Of hij er nu zelf doorheen komt of niet: de corona-ramp, die de ineenstorting van het financiële marktkapitalisme alleen maar overschaduwt, is de beschamende, definitieve nederlaag voor alle Amerikanen en de hele westerse wereld. Een schande en een enkele schande en in feite het einde van het Westen. Het is tijd om zich te emanciperen en zich te verzoenen op basis van de Basiswet. De Duitse constitutionele beweging leeft en groeit en zal zegevieren! Waarop de verkiezingen binnenkort weer zullen tellen.

+++

Anselm Lenz is journalist en redacteur van het Democratisch Verzet (DW). Het weekblad is gegroeid van een informatieve folder tot het hoogst haalbare weekblad in de Republiek, nog in april 2020. Voor 24 nummers heeft de krant mensen bereikt die anders uitsluitend zouden worden blootgesteld aan overheids- en bedrijfspropaganda. Als gedrukte krant behoudt het de tegenstemmen van die tijd in een totale oplage van bijna tien miljoen exemplaren. Vanaf nummer 25 wordt de krant een uitgeverij met een naamloze vennootschap en een grote printabonnementscampagne, om de gratis pers een professionele krant te geven gedurende 2021. De redactie is afhankelijk van giften aan Anselm Lenz / KDW e.V. GB77 REVO 0099 7016 8700 94 (Euro-rekening in Engeland) of, idealiter, als beschermheer.

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: Orhan Cam / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort