Brave New Post-Corona World | Door Mathias Bröckers

Een commentaar van Mathias Bröckers.

“Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun dienstbaarheid te laten houden en een dictatuur te vestigen zonder tranen, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen, zodat mensen inderdaad van hun vrijheden worden beroofd, maar ze zullen ervan genieten omdat ze worden afgeleid van elk verlangen naar rebellie door propaganda of hersenspoeling of door hersenspoeling die wordt versterkt door farmacologische methoden. En dit lijkt de laatste revolutie te zijn”.

Zo zei Aldous Huxley in het begin van de jaren zestig in een recensie van zijn roman Brave New World, gepubliceerd in 1932. Het dystopische scenario ervan speelde zich af in een zeer verre toekomst, in het jaar 2540, maar een die volgens de auteur 30 jaar na de publicatie van het boek angstaanjagend dichtbij was gekomen. En vandaag, in het eerste jaar van een wereldwijde “pandemie”, lijkt het jaar 2540 bijna binnen handbereik.

Hoewel er nog geen “Soma”-apotheken zijn om het stemmingsveranderende kalmerende middel aan de massa te verstrekken, wordt het wel denkbaar als men kijkt naar hoe er op dit moment wordt gewerkt aan een andere farmacologische oplossing – vaccinatie. De euforie en de hoop die bij de massa’s wordt gewekt voor deze bijna onbekende drugs, de vurigheid waarmee wordt gebeden voor de koninklijke weg en de definitieve oplossing van de pandemie, de schizoïde propaganda van het luisteren naar “de wetenschap” en de regering enerzijds, maar tegelijkertijd meteen alle wetenschappelijke criteria voor de goedkeuring van een vaccin vergeten – zelfs als de stof niet psychoactief is zoals Huxley’s “Soma” dan drijft het geheel sterk in de richting van de Brave New World. Het feit dat alle ziekten daar zijn uitgeroeid door prenatale vaccinaties moet bijna paradijselijk lijken voor de massa’s van vandaag, die gemaskerd in angst zitten bij de televisietoestellen en wachten op de verlossende injectie.  Wat betreft het motto waarmee onwillige critici en aarzelende sceptici zijn geïntroduceerd in de soma – “Een ons proberen is beter dan een pond vloeken” – worden er op dit moment nog steeds iets meer brute methoden gebruikt (politie, grondwettelijke bescherming, rechtbanken, etc.), maar de eerste politici die eisen dat critici van het pandemiebeleid tot zwijgen worden gebracht met “psychiatrische behandeling” zijn er zeker al. En als er een soma-achtig vaccin zou komen, met het effect van het combineren van “alle voordelen van het christendom en alcohol zonder hun nadelen”, zouden de “coviden” – dat wil zeggen alle “gekken”, “nazi’s”, “esoterieën”, “antisemieten” en andere devianen – met een prikje kunnen worden genezen. Of op zijn minst geïmmobiliseerd…

Hoewel ik niet meer dan drie vaccinaties heb gehad in de afgelopen vier decennia, ben ik geen anti-vaccinator, en het zou geweldig zijn als het wereldwijde pandemische circus snel zou kunnen worden beëindigd met een effectieve covide-immunisatie met weinig neveneffecten. Ik ben bang dat dat niet zal werken. In de zomer vroeg ik een ervaren viroloog hoe lang het duurt om een vaccin te ontwikkelen en hij zei “5 tot 10 jaar, als het echt snel gaat 3 tot 5 jaar” – en nu na 10 maanden is de grote vaccinatierace al wereldwijd begonnen en het is geen wonder dat sommige mensen het hebben over “het grootste menselijke experiment ooit”.

Ook al eindigt dit zeer gewaagde experiment uiteindelijk goed, het is niet zozeer een einde als wel een begin, want het volgende virus komt vast en zeker…en daarmee de volgende “pandemie”, die door middel van PCR “early detection” kan worden uitgeroepen, nog voordat iemand ziek is geworden.  En de strijd tegen de vijand kan al worden aangegaan, voordat hij enige schade heeft aangericht. Totdat iemand er uiteindelijk achter komt dat het idee van “oorlog tegen virussen” volledig krankzinnig is (net als de “oorlog tegen terreur”), omdat het nooit kan eindigen, omdat het “oorlogsdoel” – totale desinfectie – een steriele, dode planeet zou achterlaten.

Virussen zijn essentieel voor het leven op aarde, en zonder hun actie als vrij zwevende eenheden van informatie zouden zoogdieren zoals mensen helemaal niet zijn geëvolueerd. Virale informatie die is opgenomen in het DNA van levende wezens is een cruciale drijfveer geweest voor de evolutie. Hoewel een paar van hen pathologisch of zelfs levensbedreigend kunnen zijn voor mensen, en het nuttig is om medicijnen en vaccins tegen hen te ontwikkelen, is het onzinnig om een “oorlog tegen virussen” te voeren waarbij ieder mens een potentieel “gevaar” wordt omdat er miljoenen virussen op iedere vierkante centimeter van zijn huid leven.

In een zeer leesbaar essay over waarom een oorlog tegen virussen uit den boze is, gepubliceerd in het huidige nummer van het tijdschrift “Zeitpunkt”, schrijft de antropologe Charlotte Brives:

“Virus” is niet zozeer een term voor een duidelijk omschreven object als wel een soort “wezen in de wereld”. De moderne wetenschap heeft ze samen ingedeeld op basis van slechts enkele gedragingen en eigenschappen. Eenvoudig gezegd, een gedetailleerde studie van het Ebolavirus, HIV en SARS-Cov-2 toont aan dat ze ongeveer evenveel gemeen hebben als een schubdier, een zonnebloem en een bacterie; dit zijn allemaal levende wezens, maar het zou bij niemand opkomen om hun interactie met de mens als gelijkaardig te beschouwen” (…)

Als het idee van politieke ecologie enige betekenis heeft, dan gaat het erom de diversiteit van andere levende wezens te gebruiken om andere ideeën over leefomgevingen te ontwikkelen die lang door het huidige economische systeem zijn geteisterd. Dit vereist het gebruik van alle noodzakelijke middelen om de schadelijke gevolgen van de industrie en de krankzinnige financiële logica te bestrijden en om een efficiënt systeem voor de volksgezondheid te herstellen. Onze toekomst, die we noodzakelijkerwijs delen met andere wezens (menselijk en niet-menselijk), hangt ervan af. Voor het volgende virus zal het een andere zijn. En onze reactie op het ontstaan ervan moet ook anders zijn.”

Maar de houding, de oorlogsmetaforen en de hele huidige pandemiepolitiek van de regeringen geeft nauwelijks hoop op zo’n veranderde reactie, maar wel op een wereld zoals Huxley die voor ogen had – en zoals die al transhumanistisch uit elke tweede lijn in het voorstel voor een “Great Reset” geïnitieerd door Klaus Schwab van het “World Economic Forum” schemert.  De kans die de Corona-plaag nu biedt, zal niet worden gemist door de meesters van onze neo-feodale wereld. Wat ze introduceren op het gebied van toezicht, controle en disciplinaire maatregelen zal nooit verdwijnen – maar alles zal in orde zijn, zegt het World Economic Forum: “Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better”.

Mathias Bröckers schreef onlangs “Klimalügner – Vom Ende des Kaputtalismus und der Zuvielisation” en “Don’t Kill the Messenger – Freiheit für Julian Assange” (uitgegeven door Westend Verlag). Hij blogt op broeckers.com

Het boek “Wir sind die Guten” van Mathias Bröckers en Paul Schreyer wordt in dit verband aanbevolen.

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om dit artikel te publiceren.

+++

Beeldbron: olesea vetrila / shutterstock

+++

KenFM streeft ernaar een breed spectrum aan meningen te presenteren. Opinie-artikelen en gastpresentaties hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over andere manieren om ons te ondersteunen vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort