Coronavirus: Bestrijd virussen met kracht

Een commentaar van Franz Ruppert.

Virussen zijn levende organismen die gastlichamen nodig hebben voor hun zelfbehoud en voortplanting. Ze nemen wat ze kunnen krijgen. Dit betekent dat elk organisme dat zich niet voldoende tegen hen kan beschermen, geleidelijk aan zal worden opgegeten door virussen en er zelfs aan kan sterven. Soms is het mogelijk om een soort symbiose tot stand te brengen tussen het virus en het gastlichaam, zodat de virussen slechts tijdelijk toegang hebben tot het gastlichaam, bijvoorbeeld wanneer het gastlichaam verzwakt is in zijn immuunsysteem. De zelfbeschermingsprogramma’s van het gastlichaam en de mutaties van de virussen zijn in een constante race om te zien wie er voor een bepaalde periode in het verschiet ligt.

Het coronavirus blijkt een zeer vraatzuchtig virus te zijn dat nu niet alleen dierlijke lichamen kan koloniseren zoals voorheen, maar ook menselijke lichamen. Het kan ervoor zorgen dat ze relatief snel sterven omdat ze al snel hun vitale hart- en ademhalingsfuncties verliezen.

Virussen geven niet om nationaliteiten en staatsgrenzen. Ze migreren met hun menselijke gastlichamen. In een wereldwijde netwerkwereld zijn ze snel overal. Daarom zijn er ook universele beschermingsmaatregelen nodig, die de gebruikelijke concurrentie tussen de staten zoveel mogelijk buiten beschouwing moeten laten. Het coronavirus lijkt momenteel bijzonder grote beschermende maatregelen nodig te hebben om te voorkomen dat het zich ongecontroleerd verspreidt.

Wat er in China gebeurt, heeft weinig te maken met een puur adequate inperking van het virus. Mensen worden naar overvolle ziekenhuizen gebracht of gedwongen tot massale huisvesting, waar het risico op wederzijdse besmetting verder toeneemt en waar slechte hygiënische omstandigheden het gevaar van verdere besmettelijke ziekten met zich meebrengen. In plaats van de geïnfecteerde en reeds verzwakte mensen medelijden te bieden voor hun herstel, worden ze onder druk gezet, worden hun angsten nog groter, zodat hun immuunsysteem nog verder wordt verzwakt. Gedwongen koortsmeting op het voorhoofd met apparaten die er niet anders uitzien dan pistolen helpt ook niet bepaald om de stress te verminderen. Als gevolg daarvan raken zelfs degenen die nog niet geïnfecteerd zijn steeds vaker in paniek en ondermijnen ze hun eigen zelfgenezend vermogen. In plaats van op hen te vertrouwen, zou de staat het moeten leiden. Hun angst wordt dan vergezeld door hun woede als ze zich in de steek gelaten voelen, wat, zoals bekend, de stressreacties in het lichaam verder doet escaleren.

De Chinese staatsmacht, die sowieso de almacht voor haar bevolking opeist, denkt nu opnieuw dat zij haar leidende rol moet laten gelden door middel van demonstraties van de macht en politieke showgevechten. Alleen al hierdoor komen tien- en honderdduizenden mensen in het land onder existentiële stress te staan en worden ze ziek. Zulke verzwakte mensen zijn op hun beurt weer een makkelijke prooi voor virussen van allerlei aard.

De strijd tegen virussen kan niet worden gewonnen met de staat, de politie en het leger. Hoe meer hoofdstress dit veroorzaakt, hoe zwakker het zelfgenezend vermogen van de getroffenen. Wat we in plaats daarvan nodig hebben in zo’n situatie is een liefdevolle houding ten opzichte van onszelf en empathisch mededogen met onze zieke medemens.

Of dit succesvol is voor power mongers, die juist in staat zijn om hun gevoelens zo volledig mogelijk af te sluiten, is helaas meer dan twijfelachtig. Voor hun politieke overleving lopen ze vaak zonder aarzeling over lijken.

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Beeldreferentie: zef art / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort