Coronavirus: de aardbeving op de beurs is nog maar het begin…

Een commentaar van Ernst Wolff.

Vorige week heeft het wereldwijde financiële systeem een van de zwaarste beursaardbevingen in zijn geschiedenis meegemaakt. In de VS heeft de Dow Jones Index twee records tegelijk gevestigd – de snelste prijsdaling sinds de Grote Depressie en het grootste dagelijkse verlies sinds de oprichting 130 jaar geleden.

Marktwaarden van in totaal zes biljoen dollar werden vernietigd en een derde van de winst die sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump werd gemaakt, verdween in het niets.

Ook de Europese beurzen zijn gesloopt. De Dax daalde met 1850 punten en beleefde met een min van 13,5 procent de zwartste week sinds de wereldwijde financiële crisis van 2007/2008.

De daadwerkelijk veroorzaakte schade zal echter waarschijnlijk aanzienlijk groter zijn dan deze cijfers doen vermoeden. Aangezien derivaten – d.w.z. weddenschappen op stijgende en dalende prijzen – ook worden gebruikt om risico’s af te dekken, kan worden aangenomen dat de ineenstorting van de prijzen op de beurzen van grote banken en hedgefondsen veel meer kost dan alleen de gerapporteerde verliezen.

Dat alleen al zou het wereldwijde financiële systeem op zijn grondvesten doen schudden. Daar komt nog bij dat we momenteel te maken hebben met de hoogste schuldenlast ooit. Voorzichtige schattingen wijzen erop dat er wereldwijd meer dan 250 biljoen dollar aan schulden moet worden afgelost. Nu veel crediteuren nerveus worden omdat hun debiteuren als gevolg van de turbulentie op de aandelenmarkten betalingsproblemen hebben, neemt de angst voor een margin call – d.w.z. een plotselinge, grootschalige call voor schulden door de crediteuren – toe.

Alsof deze twee problemen nog niet genoeg zijn, komen er nog meer: door de lage rente en de bereidheid van de centrale banken om geld te lenen, hebben veel beleggers die dachten dat de hausse op de aandelenmarkten die meer dan twaalf jaar zou duren, voor altijd gespeculeerd met geleend geld dat ze nu kwijt zijn en moeten terugbetalen.

Anderen daarentegen hebben “hefboomwerking” toegepast, d.w.z. geld geleend om hun eigen weddenschappen te verhogen of, om het in de taal van de bankiers te zeggen: zij hebben hun weddenschappen hefboomwerking toegepast – en hun verliezen op deze manier vermenigvuldigd.

Daarnaast is er vorige week nog een andere probleemplek ontstaan: in het licht van de aardbeving op de beurs zochten veel beleggers naar veilige havens en verplaatsten ze hun geld naar staatsobligaties en goud. Dit heeft de prijs van goud steeds hoger doen stijgen en heeft een nieuw gevaar voor de grote banken gecreëerd.

In de afgelopen jaren hebben ze aanzienlijk meer goud verkocht dan ze eigenlijk bezitten. Aangezien zeer hoge goudprijzen ertoe kunnen leiden dat veel eigenaren in tijden van crisis hun goud in geld omzetten en de oplichterij van de banken dus aan de kaak wordt gesteld, moet de prijs met alle mogelijke middelen naar beneden worden gedrukt. Dit is precies wat we de afgelopen week meerdere malen hebben meegemaakt.

Verreweg het grootste probleem voor de financiële sector is echter dat de centrale banken, die de afgelopen twaalf jaar herhaaldelijk als redders in nood zijn opgetreden, grotendeels machteloos staan tegenover de huidige ontwikkelingen.

De centrale banken hebben al enorme sommen geld in dit systeem gepompt tegen steeds lagere rentetarieven, en ze hebben grotendeels hun schot in de roos geschoten. Maar zelfs als ze uit wanhoop zouden besluiten om de rente nog verder te verlagen, dat wil zeggen in de negatieve range, en om extra biljoenen in het systeem te injecteren, zullen ze niet in staat zijn om de gevolgen van de corona-crisis te stoppen, namelijk de verstoring van de toeleveringsketens, de productieverliezen en het verlies van enorme afzetmarkten.

Wat zal er dan gebeuren? Het is mogelijk dat sommige regeringen het voorbeeld van Hongkong zullen volgen en de distributie van helikoptergeld zullen gelasten, d.w.z. geld dat door de centrale bank uit het niets wordt gecreëerd voor onmiddellijke uitgaven om de economie te stimuleren zonder dat daar enige tegenprestatie tegenover staat.

Maar dat zal het probleem niet oplossen, het zal het slechts tijdelijk uitstellen en uiteindelijk verergeren, omdat het de zekere manier is om een galopperende inflatie in gang te zetten, zij het met enige vertraging.

Zijn er nog andere opties?

Niemand weet wat de financiële elite kan doen in deze voor hen uiterst gevaarlijke noodsituatie, maar het is zeker dat ze van de situatie zullen profiteren om de afschaffing van het contante geld door te zetten. Bovendien zullen grote bedrijven en hedgefondsen proberen om tegen belachelijke prijzen middelgrote bedrijven op te kopen, die op dit moment in toenemende mate te maken hebben met ontberingen. Het is mogelijk dat er in de nabije toekomst een sluiting van de beurzen en een bankfeestdag komt, dat wil zeggen een tijdelijke sluiting van de banken.

We staan nu voor een fase waarin het huidige systeem de volle omvang van zijn rotheid onthult en ook zijn ware gezicht meedogenloos onthult: Terwijl de ontwrichting van de winkelketens in de niet al te verre toekomst waarschijnlijk zal leiden tot plundering van winkels, zal de financiële elite tot het bittere einde proberen het systeem in eigen voordeel te plunderen.

Kan dit alles worden voorkomen?

Nee, daar is het te laat voor. Maar het steeds duidelijker falen van de politiek en de hebzucht van het grote geld, die zelfs in tijden van nood niet ophoudt, zal in de komende dagen de ogen van heel veel mensen openen, de illusies over dit systeem vernietigen en zo de historische kans bieden om zich in grote getale op de belangrijkste taak van onze tijd te storten: Het huidige monetaire systeem vervangen door een democratisch monetair systeem dat geen onvoorstelbare rijkdom geeft aan een kleine minderheid, maar de overgrote meerderheid van de mensen helpt om een waardig leven te leiden in vrede, vrijheid en sociale zekerheid.

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: Poring Studio / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort