Data-invallen door de federale minister van Volksgezondheid | Door Norbert Häring

Een commentaar van Norbert Häring.

Omdat de machinaties van de voormalige farmaceutisch lobbyist en de huidige federale minister van Volksgezondheid Jens Spahn nog steeds veel te weinig verontwaardiging opwekken bij de coalitiepartner, een door Corona en in het publiek getemde oppositie, wil ik hier herhalen wat de medische vereniging Interessengemeinschaft Medizin e.V. moet zeggen.

Voor de achtergrond en om u in de stemming te brengen, volgen hier de belangrijkste passages uit het lobbyistendossier van Spahn uit de bezinningspagina’s van 2018, kort voor zijn benoeming tot minister van Volksgezondheid:

„In 2006 richtte de toenmalige 26-jarige loopbaanbegeleider met zijn vriend, het toenmalige hoofd van zijn parlementair bureau, Markus Jasper, en de lobbyist Max Müller een burgerlijke maatschap (GbR) op, waardoor hij jarenlang betrokken was bij „Politas“, een lobbybureau voor farmaceutische klanten, hoewel hij al vanaf 2009 lid was van de Gezondheidscommissie van de Duitse Bondsdag. Het is waar dat Spahn zijn aandelen in „Politas“ in 2010 heeft verkocht omdat hij „de indruk van een mogelijk belangenconflict wilde vermijden“. Dit weerhield hem er echter niet van om in 2012 de teksten van de Vereniging van particuliere ziektekostenverzekeringen (PKV) woordelijk over te nemen in de position paper die hij en zijn CSU-collega Johannes Singhammer tegen de door de Groenen geëiste burgerverzekering indiende – volgens de „Leipziger Volkszeitung“. Tot maart 2015 was Spahn ook voorzitter van de „Adviesraad voor de Gezondheid“, een vereniging voor de studie van structureel-politieke kwesties die bedrijven en verenigingen met parlementsleden en vertegenwoordigers van de Duitse regering samenbrengt om wetgevende initiatieven voor te bereiden – toevallig is ook de particuliere ziektekostenverzekering hier een belangrijk lid“.

Tegen deze achtergrond is het niet meer zo verwonderlijk dat de minister van Volksgezondheid een dergelijke reeks wetten heeft gelanceerd die, zonder uitzondering, voorschriften bevatten om de toegang tot onze gezondheidsgegevens en/of de centrale opslag ervan te vergemakkelijken. En dit is wat de Interessengemeinschaft Medizin e.V. erover te zeggen heeft:

„Gegevensbescherming is alleen iets voor gezonde mensen“, luidt het citaat van de nu zittende minister van Volksgezondheid in het opmerkelijke boek „APP vom Arzt“ uit 2016. In de bescherming van de coronapandemie lijkt de federale minister van Volksgezondheid er nu op uit te zijn om de mensen met een wettelijke ziektekostenverzekering tot koopwaar te maken op de nieuwe Duitse datamarkt, aldus de Interessengemeinschaft Medizin (Ig Med e.V.).

„Elke wetgevende activiteit van de federale minister van Volksgezondheid, Spahn, heeft tot doel de meest persoonlijke gegevens van patiënten min of meer verborgen en vrij toegankelijk te maken voor zorgverzekeraars en bedrijven en dus ook verhandelbaar te maken“, legt Ilka Enger, voorzitster van de IG Med, uit. Artsen, tandartsen en apothekers worden onbedoeld medeplichtig aan deze ongekende veronachtzaming van de fundamentele burgerrechten door de minister van Volksgezondheid.

De Interessengemeinschaft Medizin heeft er al meerdere malen op gewezen dat verschillende wetten het recht van de burgers op zelfbeschikking over informatie schenden.

Deze ongeëvenaarde gegevensinzameling door Jens Spahn begon met het Inplantateregistergesetz, dat regelt dat de gegevens van patiënten met medische implantaten, van gezamenlijke endoprosthesen tot pacemakers en borstimplantaten, in platte tekst worden vastgelegd in een centraal register. De „Digital Supply Act“, die het mogelijk maakt om de gegevens van alle gecontracteerde artsen, die gebaseerd zijn op de facturering, centraal naar een datacentrum te sturen en daar in een „gepseudonimiseerde“ vorm te verzamelen, d.w.z. mogelijk gecodeerd op een traceerbare manier.

„De patiënten krijgen te horen dat hun gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke bevindingen“, meldt de internist van Neutraubling. „In werkelijkheid blijkt uit de andere regelingen die de minister van Volksgezondheid momenteel in de zogenaamde omnibuswetten verbergt, dat het er waarschijnlijk meer om gaat de gegevens van de 73 miljoen patiënten bruikbaar te maken voor de industrie en de zorgverzekeraars – de patiënt zal glashelder zijn“.

Volgens IG Med is het bijzonder verontrustend dat de patiënt niet vooraf wordt gevraagd en ook geen recht heeft om bezwaar te maken tegen de opslag of om verwijdering te eisen. Een absurditeit – zoals het Bundesdatenschutzgesetzbuch ons ook heeft meegedeeld. De IG Med verwijst ook naar de meervoudige kritiek op de PDSG-wet (PDSG = Patient Data Protection Act) die zojuist in de Bondsdag is aangenomen en die op veel plaatsen het tegenovergestelde effect zal hebben van de benaming. De IG Med vraagt zich af waarom er ook voor deze wet nauwelijks een openbare gedachtewisseling heeft plaatsgevonden.

„73 miljoen mensen in Duitsland zijn min of meer verplicht lid van de wettelijke ziektekostenverzekeringen en geven dus blijkbaar ook het recht op om over hun eigen gezondheidsgegevens en de openbaarmaking ervan te beslissen“, zegt Steffen Grüner, plaatsvervangend voorzitter van IG Med. „Wij beschouwen dit als een ernstige schending van de fundamentele burgerrechten en zullen ons hiertegen ook voor onze patiënten verdedigen – een grondwettelijke klacht tegen deze wetgeving is in voorbereiding.“ De wet is ook in voorbereiding.

Verrassend genoeg lijkt deze tijdbom voor het gezondheidsbeleid ook welwillend te worden genegeerd door de oppositiepartijen – of ze schatten de explosiviteit van deze „Spahnische Feldzüge“ voor de burgerlijke vrijheden verkeerd in.

Bron:

(1) https://www.nachdenkseiten.de/?p=42606

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Dit artikel verscheen voor het eerst op: norberthaering.de

+++

Beeldbron: fotokosmos1 / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort