De Corona-extremisten | Door Jens Bernert

In een interview sprak de woordvoerder van de Kritische Politie, het Duitse Federale Constitutionele Hof, over laterale denkers, rechtsextremisten en het optreden van politici en autoriteiten.

Een standpunt van Jens Bernert.

Op en neer het land, de politiek en de gepubliceerde mening portretteren de tegenstanders van schendingen van de grondrechten in de context van de Corona-crisis als nazi’s, hetzij direct of indirect via de “Reichsbürger-Trick” (burger van het Rijk truc), vaak met de enscenering van Reich-vlaggen bij demonstraties (1-3). In feite is de situatie eerder andersom: terwijl de demonstranten in nieuwe kleren proberen op te komen tegen het fascisme, gebruiken de van bovenaf gecontroleerde autoriteiten fascistoïde en politiestaatmethoden tegen mensen uit het hele spectrum van de bevolking die de “Nieuwe Normaliteit” verwerpen als zijnde in strijd met de mensenrechten en de grondwet.

De federale woordvoerder van de vereniging “Critical Policemen – Federal Working Group of Critical Policemen and Policewomen” heeft in een video commentaar gegeven op de “anti-Corona demonstraties” of de onconventionele demonstraties voor de grondrechten van denkers in Berlijn en Leipzig (4, 5). In dit verband sprak hij ook over de laster tegen de demonstranten en over niet-statelijke acties in de politiesector.

video: “Federale woordvoerder van de kritische politieagenten geeft commentaar op de inzet van de politie in Berlijn en Leipzig”, Youtube (5).

De woordvoerder van de Kritische Politie uitte zich in het interview onder meer als volgt:

“In de avontuurlijke beschuldigingen tegen de laterale denkbeweging, die door rechtsextremisten zou zijn ondermijnd, wordt door rechtsextremisten beheerst (…) Dit is absurd. Inmiddels heb ik in zeven steden een indruk gekregen. Allemaal in het Westen.

Dat is de gemiddelde bevolking. Sociologisch zo gezond, dat links en rechts er alleen maar van kunnen dromen.

Het is altijd zo dat profiteurs proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat was het geval met de antikernenergiebeweging, de vredesbeweging. Het is overal hetzelfde. Ook in de klimaatgeschiedenis met Greta en, en, en (…) Dat kan geen criterium zijn.

Dit hulpeloos stamelen nu ook door de presidenten van verschillende staatsbureaus voor de bescherming van de grondwet, dat men vooral de laterale denkers vanwege de extreemrechtse invloed moet observeren, geeft opnieuw uiting aan de hulpeloosheid van de politiek. Want de verantwoordelijken in Berlijn hebben allang begrepen dat ze dit land in een impasse hebben gebracht met hun verknoeide crisismanagement in de Corona-affaire.

We weten dat er in verschillende delen van de Federale Republiek interventies zijn geweest door de politie met behulp van de methoden van de geheime dienst. Ze zijn zo serieus en angstaanjagend.

Het is niet alleen dit incident in Hamburg met vier jonge vrouwelijke beschermende politieagenten, die gemotiveerd waren als undercover rechercheurs, overgemotiveerd om links met legendes in het vertrouwen te kruipen. Dan drie van hen met lesbische liefdesaffaires, die daarom speciaal zijn gymnastiek door de bedden, zodat ze beter informatie kunnen tekenen. Dit is één enkele ramp voor een gezonde, democratische, pluralistische rechtsstaat, die de Bondsrepubliek Duitsland zou moeten vertegenwoordigen.

Dergelijke incidenten – de gebeurtenissen van undercover-onderzoekers die zijn opgeblazen – bestaan ook in Heidelberg. Zelf heb ik nu twee undercover rechercheurs kunnen blootleggen in mijn bewegingen op dit gebied van het laterale denken. Niet ik alleen, maar ik was erbij betrokken. Een informant die in hun groepen onderweg was – ze zijn tot nu toe allemaal geneutraliseerd, althans voor de groepen waarin ze voor mij opvielen, maar ze zullen natuurlijk weer in ere worden hersteld. U moet ervan uitgaan dat in het oosten van de Bondsrepubliek Duitsland vrijwel elk initiatief is geïnfiltreerd.

De vermaning uit de mond van de presidenten van de bureaus voor de bescherming van de grondwet is dus meer gericht op hun eigen volk en op zichzelf. Wat zij doen is zeer schadelijk, extremistisch, anticonstitutioneel – uit de gelederen van de grondwettelijke beschermers.

En ik zeg dit als iemand die ooit de binnenlandse beleidswoordvoerder was van een fractie van de Groenen in de Bondsdag, en die daarom de grootst mogelijke bevoegdheid had op dit gebied binnen de fractie.

Vrij normale politieke maatregelen

De nazi-beschuldigingen tegen de anti-Corona maatregelen demonstranten lijken opnieuw bijzonder grotesk, ook omdat de Duitse politiek en autoriteiten al lang betrokken zijn bij de samenwerking met de klassieke nazi’s, niet alleen via de V-mensen, d.w.z. ze hebben in dit opzicht veel vuiligheid aan hun handen, terwijl de protesterende gewone burgers zulke dingen niet kunnen laten zien in hun CV (6). Een van de meest in het oog springende voorbeelden hiervan is het NSU-moordschandaal met de betrokkenheid van de autoriteiten, en hier in het bijzonder de gebeurtenissen in Hessen, aangezien deze zichtbaar aan iedereen worden blootgesteld en bijzonder opvallend zijn.

In de Frankfurter Neue Presse, het artikel “NSU moord serie”. Verfassungsschützer Temme: Niets gezien, niets gehoord” op het NSU-schandaal (7):

“Ex-constitutionele protectionist Andreas Temme was in een internetcafé in Kassel toen de eigenaar ervan het slachtoffer werd van de NSU-moordenaarserie. Maar de man wil er niets van gezien of gehoord hebben. Dit is wat hij beweert in zijn tweede verhoor in Wiesbaden. (…) Integendeel, hij leerde over de moord op donderdag pas op zondag door het lezen van een lokale krant. Volgens getuigen wist Temme echter al een dag later met welk wapen het misdrijf werd gepleegd. En dat stond niet in de krant, zoals het SPD-parlementslid Nancy Faeser hem beschuldigde.

Junge Welt schrijft over “The Temme Case” (8):

“Het Hogere Landgericht (OLG) van München acht het volgens zijn beslissing van 12 juli 2016 geloofwaardig dat Andreas Temme, die destijds getuige was en in de volgende zaal zat, geen schoten heeft gehoord – een man die zijn vrije tijd in de schietvereniging doorbrengt. Het lijkt aannemelijk dat Temme, een Hessische constitutionalist, die het café kort na de moordaanslag verliet, zei dat hij de stervende man drie keer was gepasseerd op zoek naar de jonge eigenaar zonder hem achter een tafel te zien liggen. Het is geloofwaardig dat de ongeveer 1,90 meter hoge V-man leider noch de bloedspetters op de 73 centimeter hoge tafel waarop hij een muntstuk voor computergebruik plaatste, noch de halit Yozgat die daarachter lag, heeft gezien”.

Het Telepolis-magazine “Verfassungsschutz wil het NSU-rapport voor 120 jaar opsluiten” (9):

“120 jaar – voor deze periode heeft het Staatsbureau voor de bescherming van de grondwet (LfV) van Hessen een intern rapport geblokkeerd, waarin ook de NSU-moord op Kassel en de mogelijke betrokkenheid van haar medewerker Andreas Temme aan de orde komen. Enerzijds roept dit het vermoeden op: wat zo lang geheim moet worden gehouden, moet explosief zijn. Aan de andere kant kan dit absurde embargo worden opgevat als een boodschap aan het publiek en aan degenen die willen blijven opvoeden: ‘Meer krijg je niet van ons. Geef het op. Het is een botte breuk van een veiligheidsautoriteit met het legaliteitsbeginsel in de rechtsstaat van de FRG, een uitdrukking van de wanhopige defensieve strijd tegen de voortdurende pogingen om het moordcomplex van de NSU op te ruimen.

Het werd wel “beter”. De Frankfurter Rundschau meldde in het artikel “Kende Bouffier Temme?” dat Temme werd gepromoveerd tot deurwaarder en werd overgedragen aan de regionale raad van Kassel van de later vermoorde Walter Lübcke (10):

“De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en de huidige premier Volker Bouffier (CDU) zouden ten minste één keer hebben deelgenomen aan een “CDU-werkgroep voor de bescherming van de grondwet”, die de controversiële voormalige beschermer van de grondwet, Andreas Temme, ook wel eens heeft bezocht. (…)

Andreas Temme werd tijdelijk verdacht van het plegen van het misdrijf totdat het onderzoek tegen hem in januari 2007 werd stopgezet. Hij keerde niet terug naar het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet, maar werd overgeplaatst naar de Regionale Raad van Kassel en “gepromoveerd tot de rang van magistraat”, zoals het Initiatief schrijft. (…)

Het geeft een overzicht van de tegenstrijdigheden die verband houden met Andreas Temme. Volgens de bevindingen van de onderzoekscommissie van de NSU was er ‘geen sprake van een echte disciplinaire procedure tegen hem’.

Later meldde de krant “Frankfurter Rundschau”: “Lübcke-moordzaak. Constitutionele beschermer Temme was betrokken bij Stephan E.” (11):

“De voormalige Hessische grondwettelijke beschermer Temme had officiële zaken met de vermeende Lübcke-moordenaar.”

In Junge Welt staat in het interview met Prof. Funke met de titel “Bouffier zou moeten aftreden” dat Lübcke is vermoord en dat NSU-bestanden zijn geblokkeerd: Deskundige vraagt om politieke consequenties. Een interview met Hajo Funke” over het politieke overheidsschandaal van de NSU (12):

“Junge Welt: Hessische premier Volker Bouffier beloofde vorige week ‘zonder voorbehoud opheldering’ nadat de neonazistische Stephan Ernst werd gearresteerd als hoofdverdachte in de moord op Kassel’s districtspresident Walter Lübcke. Lijkt deze verklaring van Bouffier geloofwaardig vanuit uw oogpunt?

Funke: Een onvoorwaardelijke verduidelijking zou betekenen dat de federale procureur-generaal alle nodige dossiers van Hessen zou moeten krijgen. Maar we ervaren al dagen dat dit niet gebeurt. Het Hessische Staatsbureau voor de Bescherming van de Grondwet heeft alleen ingestemd met het dossier van Stephan Ernst zelf. Maar de dossiers van het vervolgonderzoek van het Staatsbureau voor de bescherming van de grondwet op de NSU moeten nog 120 jaar lang achter slot en grendel worden bewaard. Ook het federaal openbaar ministerie heeft ze nog niet. Bouffier zou moeten aftreden als hij het onderzoek blijft belemmeren, zoals in het geval van de NSU moord op Halit Yozgat in 2006.”

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zelfs het Europees Hof van Justitie besluit dat de Duitse openbare ministeries niet bevoegd zijn om een Europees arrestatiebevel uit te vaardigen, omdat ze volgens het arrest niet onafhankelijk zijn van de instructies van de staatsministers van Justitie. Legal Tribune Online: “Europees Hof van Justitie over het Europees aanhoudingsbevel: De Duitse openbare aanklagers zijn niet onafhankelijk genoeg” (13):

“De Duitse openbare aanklagers bieden onvoldoende garantie van onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht om een Europees arrestatiebevel te mogen uitvaardigen (HvJEG). Dit is op maandag besloten door de Grote Kamer van het Europees Hof van Justitie (EHJ) (arrest van 27 mei 2019, zaak C-508/18). (…)

Voor het Openbaar Ministerie in Duitsland is het niet wettelijk uitgesloten dat in individuele gevallen een instructie van een staatssecretaris van Justitie invloed kan hebben op hun werk, aldus de rechters in Luxemburg op maandag. Het uitgangspunt voor de beslissing van het Europees Hof van Justitie is een formulering in artikel 6, lid 1, van het overeenkomstige EU-kaderbesluit betreffende het aanhoudingsbevel (2002/584/JBZ), volgens welke het aanhoudingsbevel alleen mag worden uitgevaardigd door een “gerechtelijke autoriteit” van een lidstaat. Deze autoriteit moet ‘onafhankelijk’ kunnen werken.

De demonstratie in Hanau op 22 augustus 2020 – na Black Lives Matter en tussen de twee grote demonstraties in Berlijn – ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bomaanslag in Hanau in februari 2020 en de andere slachtoffers van extreemrechtse aanslagen, waaronder “Kassel”, werd door de autoriteiten verboden op grond van “Corona” (14). Het “Initiatief 19 februari Hanau” schreef in zijn oproep tot steun in de aanloop naar de geplande demonstratie (15):

“De nabestaanden, gewonden en overlevenden eisen…

– een waardige herdenking en herdenking in de openbare ruimte, door hen gecreëerd
– Rechtvaardigheid en schadevergoeding
– volledige opheldering over het misdrijf en de verantwoordelijkheid van de staatsautoriteiten voor de moordaanslag
– dringend noodzakelijke politieke gevolgen in Hessen en in het hele land. (…)

Centrale vragen van de nabestaanden over het optreden van de politie en andere staatsinstellingen voor, tijdens en na de nacht van het misdrijf blijven onbeantwoord en zelfs een half jaar later zijn er geen politieke gevolgen te zien. (…)

Noch in Hanau, noch in Halle of Kassel waren individuele daders aan het werk, maar moordenaars die zich aangemoedigd en bevestigd voelen door racistische opruiing.
Waarnemers van de Kritische Politie op “Bestormen van de Rijksdag”

De machtselites hebben dus zeker een hart voor de nazi’s. Ook de Berlijnse senator van Binnenlandse Zaken Geisel, die zoals bekend herhaaldelijk probeert de demonstraties van de Corona-crisis te verbieden of anderszins te voorkomen, is niet principieel afkerig van nazi-demonstraties – vanwege het “belang van de vrijheid van vergadering” (16):

“Een verbod op de neonazistische demonstratie was de afgelopen weken van verschillende kanten geëist. De binnenlandse administratie van de Berlijnse senaat had dit echter verworpen en wees op het belang van de vrijheid van vergadering”.

Op 29 augustus vond in Berlijn de grote demonstratie tegen de Corona-maatregelen en de schendingen van de grondrechten plaats: “Berlijn nodigt Europa uit – Festival voor Vrede en Vrijheid”. Er waren ook protesten van andere groepen. Een “bestorming van de Rijksdag” door maximaal een paar honderd mensen leverde de politiek gewenste beelden op, waarbij duizenden mensen de eigenlijke demos en rally’s op die dag bijwoonden. De deskundigen van de Vereniging van Kritische Politieagenten, die met vier waarnemers ter plaatse in Berlijn waren, legden in een persbericht uit wat zeer waarschijnlijk echt achter de “bestorming van de Rijksdag” schuilging (17). Hier is een uittreksel:

“Poging tot bestorming van de Reichstag

De Berlijnse politie – niet de Bundestag politie – heeft het nummer echter pas kort voor 20:00 uur echt afgebroken. De (politie)confrontatie op het terrein van de Duitse Bondsdag is daar zeer veeleisend.

De westelijke ingang met een weide ervoor en bezoekerspaviljoens – een angstaanjagend en gênant ensemble voor het belang en de architectuur van het Reichstag-gebouw sinds ongeveer 10 jaar dankzij valse staatsveiligheidsbeoordelingen.

De politie van de Bondsdag, ooit de politie van Lammert, nu de politie van Schäuble, wordt opzettelijk teruggetrokken uit de uitvoerende macht van de staats- en federale overheden, maar natuurlijk kunnen ze de externe veiligheid met hun 200 politieagenten niet handhaven, zelfs niet in situaties zoals gisteren, als honderden opgehitste en gekke burgers de toegang willen afdwingen in strijd met de vorm en de tijdslimieten.

Dit is de verantwoordelijkheid van het hoofd van de operaties, de Berlijnse politie. Aangezien er minstens één operationele sectie voor de Reichstag zal zijn opgezet, is het goed mogelijk dat de eer om de Reichstag te beveiligen tegen externe verstoringen gisteren voor de laatste keer aan deze sectieleider is toegekend. We hopen het! Maar je weet het nooit met de Berlijnse politie.

Maar er is nog een andere denkbare verklaring. De sectie “Externe veiligheid van de Duitse Bondsdag” wordt gegeven aan een ervaren politieleider. Dit is niet zomaar een deel van de route of iets dergelijks voor de praktijk. – Als het zo had moeten zijn, dan spreekt bijna alles voor het feit dat deze officier de menigte – er waren niet eens enkele honderden van de extreemrechtse rally(!) – zo ver heeft laten gaan om pluspunten te verdienen bij de senator en zijn president.

We zullen snel de waarheid weten: Ofwel zal de politieleider interne problemen hebben en niet te weinig, ofwel – misschien na een periode van schaamte – zal hij zijn carrière niet alleen ongecontroleerd voortzetten, maar zelfs versnellen.

Dit zijn de gebruikelijke methoden bij de politiediensten, maar ook bij andere autoriteiten.

Er is ook niet veel meer om over te schrijven. Ondergetekende heeft zelf het geblubber van de spreker van deze vergadering van rechtse partijen voor de westelijke ingang van het Reichstag-gebouw gedeeltelijk gehoord. Hij was of is een zeer slechte spreker, slurpend, onrein verwoordend, maar duidelijk domme dingen uitzendend en opruiend: ‘́Die politie wil deze regering beschermen’, en ́Wir moet nu iets doen. Nu mensen, of ́Ruft allemaal op Twitter etc. te komen…

Hebben door de overheid betaalde undercoveragenten de “Storm” onder controle?

Voor ongetrainde geesten was het dus ook herkenbaar dat hier in ieder geval een poging werd gedaan om een gevaar- en bedreigingsscenario te dynamiseren tot een tastbare verstoring of meer in de zin van de politiewetgeving. Helaas is dit ook gelukt. Dit was echter doorslaggevend vanwege het negatieve optreden van de sectieleider van de politie (zie hierboven).

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de deelnemers aan deze kamikaze-actie; maar op de voet gevolgd door deze politieafdeling en mogelijk ook door de V-mannenleiders! Zoals al met NSU en andere casi. Waarbij – niet te vergeten – wie vertelt ons niet dat zelfs deze roddelaarster van sprekers op de loonlijst van een dienst of een politiedienst stond of staat?

En daarmee spreken we op een technisch ironische tot cynische manier onze hartelijke gelukwensen uit voor het feit dat de prognose van de senator van Binnenlandse Zaken bevestigd kon worden door stuntelend politiewerk (of door berekende lange lijnen te laten gaan?). De federale politiek zorgde meteen voor de duidelijke steun: “Geweldig dat de politie de Reichstag beschermde” (Seehofer als BMI). En veel roddels…

Een noodzakelijk vijgenblad nadat de verboden “rond de oren” van de Senator van Binnenlandse Zaken door de administratieve rechtbanken werden geslagen. Goed voor Mr. Geisel en zijn bandbreiders. Maar dat verandert niets aan het feit dat de mensen die, afgezien van deze kleine groep zwerfdieren, ‘s avonds op een dwaalspoor zijn gegaan en een demonstratie op de weide voor de Duitse Bondsdag in de Reichstag in een lachwekkende storm hebben veranderd, de deelnemers aan de eigenlijke demonstraties en bijeenkomsten waren in een echt goede, ontspannen en goede bui.

De autoriteiten zullen tevergeefs eisen – ook van ons kritische politieagenten – dat zij onthullen hoeveel informanten en andere categorieën informanten bij de bijeenkomsten aanwezig waren.

Deze eis is vooral belangrijk voor het staatstheater (tweede tragedie) voor de Russische ambassade, maar ook voor de speciale uitgave op de Rijksdag. Je hoeft geen echte politiedeskundige te zijn om te begrijpen dat door het ontstaan van de verzamelde groep mensen van alle demonstraties gisterenmiddag, -middag en -avond van de verschillende staatspolitiediensten en de federale politie, maar vooral ook van de LfV ́s tientallen V-mensen ter plaatse waren in Berlijn.

Er is geen andere manier. Vooral bij de rechtsextremisten, maar ook bij de npd, de AfD (volledig v-geïnfecteerde) e.d. moesten de informanten meegaan om in hun werkgebied niet in de belangstelling te komen. En alleen al deze wisse-club voor het Reichstag-gebouw in de avond, van waaruit de “Storm van de Bastille” zou worden gefilmd, moet door verschillende informanten zijn bijgewoond. We willen het weten:

Ten eerste, welke rol?
2. met welke acties?
3. door welke autoriteiten?

Nogmaals: dit verbodsbesluit van Berlijn was net zo gênant en overbodig als deze schending van de vrede ‘s avonds tegen de Rijksdag, zetel van twee grondwettelijke organen, binnen de roep van een derde grondwettelijk orgaan (bondskanselier) en twee S-Bahnstations van het vierde grondwettelijk orgaan (bondspresident)!

Het geheel ziet er niet alleen uit als een domme (staats)spel, maar het kan helaas ook een andere zijn in deze serie. En veel mensen vallen er voor, respectievelijk de meesten doen graag mee.”

Ontzette demonstranten

Veel medeburgers hebben of hadden een zeker basisvertrouwen in de politiek en de media. Zelfs kritische mensen gaan hier uit van een zeker moreel minimum. Dit vertrouwen is bitter teleurgesteld, vooral in “Corona-tijden”. Een voorbeeld hiervan is een rapport van Prof. Dr. Hans-Werner Vohr, hoogleraar Immunologie en Immunotoxicologie en onder andere redacteur van een tweedelig leerboek over toxicologie en de ‘Encyclopedie van de Immunotoxicologie’, die deelnam aan de demonstratie van anti-corona maatregelen in Berlijn op 1 augustus 2020 (18):

“We waren er vast van overtuigd dat de ‘kwaliteitsmedia’ nooit tegen ons zouden liegen. In de loop van de Corona-crisis moesten we ons steeds meer realiseren dat de publieke media de bevolking niet alleen manipuleren door het weglaten van, maar ook door het bewust verspreiden van halve waarheden. De grote demonstratie in Berlijn op 1 augustus heeft ons nu heel dicht bij en dus ook onderdrukkend duidelijk gemaakt hoe massaal en genadeloos niet alleen de tendentieuze berichtgeving is, maar dat er ook daadwerkelijk openlijk leugens worden verteld door deze media. En dat terwijl honderdduizenden deelnemers en toeschouwers aan de zijlijn met eigen ogen de ware dimensies konden zien. (…)

We werden echter met ongelovige verbazing, woede en grote schaamte gegrepen toen we ‘s avonds het nieuws uit de publieke media hoorden. Hoe kunnen de verantwoordelijken in de politiek en de media zo schaamteloos liegen als duizenden mensen ter plaatse beter weten? Als we ons lang genoeg hebben geschaamd voor dergelijke vertegenwoordigers van ons land, voor media die zo vergelijkbaar zijn als in totalitaire staten, dan blijft er maar één ding over:

Neem juridische stappen tegen deze leugen en blijf vechten voor vrijheid en vrede!

Vrij normale conditionering.

Propaganda heeft ook altijd bestaan in de westerse waardengemeenschap, en massaler dan de meeste mensen zich realiseren. Maar in de afgelopen jaren heeft het een nieuwe kwaliteit bereikt op alle gebieden die van belang zijn voor de machtselites. Mensen worden ook geconditioneerd als een Pavloviaanse hond en worden getraind voor mediacritici, oorlogscritici en andere critici van de machtselites. Onlangs ook op “Corona-critici”.

De wetenschapper Ivan Pavlov voerde aan het begin van de 20e eeuw experimenten uit met kennelhonden: Het geven van voedsel wordt gevolgd door speekselvorming, het geluid van een bel wordt door niets gevolgd. Als de beltoon echter herhaaldelijk klinkt in verband met het aanbieden van voedsel, reageren de honden al snel op de toon met alleen kwijlen. Pawlow noemde dit fenomeen conditionering. Hij kreeg de Nobelprijs voor dit bewijs van klassieke conditionering.

Vandaag de dag is de bevolking in principe op dezelfde manier geconditioneerd als de honden van Pavlov en wordt ze uiteindelijk getraind om zich te verzetten tegen de propaganda van de heersers. Zo wordt de uitspraak “Nazi’s zijn mediacritici” steeds weer herhaald – ook in meer onschuldige, minder opvallende versies, bijvoorbeeld als vervanging van “AfD” – totdat mensen “mediacritici zijn nazi’s” in hun hoofd hebben als de bel weer gaat, dat wil zeggen dat er mediakritiek wordt gehoord. Termen zijn aan elkaar gekoppeld en zelfs als u zich ervan bewust bent, is het moeilijk om er mee om te gaan.

Wat werkt met nazi’s en Co. werkt ook met “gekken”. Samenzweringstheoretici” worden in het gepubliceerde advies als zodanig beschouwd. En die zijn volgens kwaliteitsjournalisten en propagandisten op hun beurt weer degenen die de officiële verklaringen over belangrijke gebeurtenissen tegenspreken, tegenbewijs leveren en gewoon doorgaan met het aan het licht brengen van werkelijke misdaden en samenzweringen en het doen van echt journalistiek werk. Propaganda vermengt de Verlichtingsfilosofen, die gekke samenzweringstheoretici worden genoemd, graag met een handjevol mensen die geloven in de invasie van de Hagedissen of dat de aarde een schijf is, om de Verlichtingsfilosofen beter te kunnen belasteren.

Ook hier wordt de dressuur van de bevolking door middel van conditionering gebruikt. Duizend keer wordt het verspreid dat mensen die kritisch omgaan met media, politiek en hun “activisten” in de zin van wetenschap, verlichting en waarheidsvinding samenzweringstheoretici zijn. Als de bel dan weer gaat, “weet” de burger dat de “anti-officiële” criticus alleen maar een gek kan zijn, of hij keert zich in ieder geval quasi instinctief af.

Vaak vindt er een dubbele of meervoudige conditionering plaats, zodat bijvoorbeeld de propagandakriticus voor geconditioneerde mensen verschijnt als een “gekke samenzweringstheoreticus nazi”. Dan, als een “normaal” – en nu net als een “nieuw-normaal” – laat men “voor de veiligheid” de vingers van zulke “gevaarlijke theorieën” – d.w.z. de waarheid en het blootleggen van de wreedheden van de heersende klasse – afhangen. Ook al spreken de feiten overduidelijk tegen dit laatste en ontmaskeren ze als leugenaars (19).

En natuurlijk werkt de conditionering niet alleen met de kritiek van de media. Ook alle Merkel critici “zijn nazi’s en gekke psychopaten”, alle EU critici “zijn nazi’s en gekke psychopaten”, alle oorlogscritici “zijn nazi’s en gekke psychopaten”, alle critici van het financiële systeem “zijn nazi’s en gekke psychopaten”, alle critici van de uitbuiting van ontwikkelingslanden “zijn nazi’s en gekke psychopaten”, alle critici van surveillance en censuur “zijn nazi’s en gekke psychopaten”, alle critici van politiegeweld en politiestaat “zijn nazi’s en gekke psychopaten”, alle “Corona maatregelen” critici “zijn nazi’s en gekke psychopaten”. En zo verder en zo verder.

Bronnen:
(1) https://www.rubikon.news/artikel/die-nazi-inszenierung
(2) https://www.rubikon.news/artikel/weltweiter-widerstand
(3) https://www.rubikon.news/artikel/wasserwerfer-gegen-burger
(4) https://www.kritische-polizisten.de/
(5) https://www.youtube.com/watch?v=KnEqTC6yCeA
(6) http://blauerbote.com/2020/11/19/politik-und-nazis/
(7) http://www.fnp.de/rhein-main/Verfassungsschuetzer-Temme-Nichts-gesehen-nichts-gehoert;art801,2046682
(8) http://www.jungewelt.de/2016/07-25/012.php
(9) https://www.heise.de/tp/features/Verfassungsschutz-will-NSU-Bericht-fuer-120-Jahre-wegschliessen-3772330.html
(10) https://www.fr.de/rhein-main/nsu-prozess-ere68532/kannte-bouffier-temme-11057378.html
(11) https://www.fr.de/politik/hessen-verfassungsschuetzer-temme-stephan-befasst-13126669.html
(12) https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/357516.aufkl%C3%A4rungsblockade-bouffier-m%C3%BCsste-zur%C3%BCcktreten.html
(13) https://www.lto.de/recht/justiz/j/eugh-europaeischer-haftbefehl-deutsche-staatsanwaelte-nicht-unabhaengig/
(14) https://www.corodok.de/mit-corona-antifaschistinnen/
(15) https://19feb-hanau.org/2020/08/05/unterstuetzungsaufruf/
(16) https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/4969359-958092-neonazimarsch-wegen-rudolf-hess-blockade.html
(17) https://www.kritische-polizisten.de/2020/08/verbot-des-demonstrationsverbots/
(18) https://www.rubikon.news/artikel/trauriger-tiefpunkt
(19) http://blauerbote.com/2020/10/11/die-herrschaft-der-wahnsinnigen/

De boeken “Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft” van Hannah Arendt en “Die öffentliche Meinung” van Walter Lippmann worden in dit verband aanbevolen.

+++

Dit artikel verscheen voor het eerst op blauerbote.com

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: komokvm / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort