De grondwettelijke noodtoestand

Rubicon redacteur Jens Wernicke publiceert een Corona model rechtszaak en Dr. Bodo Schiffmann legt uit waarom vreedzaam verzet door alle democraten nu absoluut noodzakelijk is.

Een standpunt van Jens Wernicke.

De onnodige, ongrondwettelijke en vernederende beslissingen van de regeringen „vanwege Corona“ zijn inmiddels voldoende geanalyseerd. Nu is het tijd om de tweede fase te starten. In plaats van alleen maar kritiek en beschuldigingen te uiten in artikelen, heeft Rubikon redacteur Jens Wernicke een rechtszaak aangespannen tegen de noodverordening van Rijnland-Palts. Het bijna 300 pagina’s tellende juridische document staat vol met sluitende argumenten waarom de schendingen van de grondrechten door het Corona-regime niet langer aanvaardbaar zijn. We weten dat veel van onze lezers dezelfde mening zijn toegedaan. Nu is het tijd om te stoppen met kloppen en om gelijk te hebben.

Beste lezers,

Sinds de draai van gisteren met het „gevaarlijk stijgende voortplantingsgetal“, dat op het eerste gezicht een manipulatie van getallen bleek te zijn, d.w.z. opzettelijke vervalsing, bestaat er in mijn ogen geen twijfel meer over hoe ernstig de situatie in het land is:

Politici willen deze noodtoestand – en blijkbaar op de lange termijn en met alle bijkomende schade en doden die er al door zijn veroorzaakt.

Zelfs FDP-vicevoorzitter Wolfgang Kubicki kan er niet meer omheen om de gruwel van de zogenaamde nieuwe realiteit onder ogen te zien – waarbij hij echter vergeet dat elk debat over „transmissiesnelheden“ sowieso desinformatie is, gezien de relatieve veiligheid van de ziekteverwekker:

„Wolfgang Kubicki heeft het Robert Koch Instituut en zijn voorzitter Lothar Wieler scherp bekritiseerd voor de regelmatig gepubliceerde corona cijfers. Deze ‚geven de indruk dat het om politiek gemotiveerde getallen gaat en niet om wetenschappelijk verantwoorde getallen‘, aldus Kubicki (…). Hij wees met name op de voortplantingssnelheid, die volgens RKI-cijfers landelijk is gestegen van 0,9 naar 1,0. Terwijl minister president Markus Söder een R-waarde van 0,57 aankondigde voor Beieren, de staat met de meeste infecties, meldde de RKI een waarde van 1 landelijk. „Waar deze waarde vandaan zou moeten komen in het licht van de afnemende besmettingscijfers is voor de meest weldenkende niet eens meer zichtbaar. (…) Bovendien weken de door het Helmholtz Centrum en de TU Ilmenau vastgestelde waarden aanzienlijk af van de schattingen van het RKI, aldus Kubicki, die ook vice-voorzitter van de Bondsdag is. Een schurk die er kwaad over denkt. De R-waarde van de RKI stijgt net op tijd voor de conferentie van de bondskanselier met de minister-presidenten, waarbij gewaarschuwd moet worden voor een verdere versoepeling.“.

Ik had een paar dagen geleden al aangekondigd dat ik het onmenselijke en ongrondwettelijke noodregime voor de rechter zou brengen. Dit is nu gebeurd – en ik stel hierbij mijn claimverklaring ter beschikking aan alle partijen.

Mijn advocaten en ik zijn vastbesloten en „klaar voor alles“. Daarom zullen we, indien nodig, alle gevallen doornemen.

Mijn pleidooien aan u zijn als volgt:

  • Verspreid dit pak als model en vraag dat u hetzelfde voor mij doet. Uw advocaat en de advocaten van uw vrienden kunnen zich laten inspireren door het voorwerk en zo sneller de dagelijkse routine worden. Iedereen kan zich verdedigen – en hoe meer van ons dat ook doen, hoe sneller de noodtoestand in het land zal aflopen. Een eerste succes werd gisteravond al geboekt: Het Constitutionele Hof van Saarland heeft het huisarrest nietig verklaard.
  • Steun mij met betrekking tot de gerechtskosten, die waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn bij het doorlopen van de rechtsgang: DE30550905000206490638 of https://www.paypal.me/JensWernicke.
  • Om onze kansen voor de rechtbank in de huidige situatie te verbeteren, hebben we dringend behoefte aan medische, epidemiologische en statistische expertises die de magie van de overheid als zodanig blootleggen. Neem contact op met de redactie als u kunt en wilt helpen.

Ik heb in mijn laatste artikelen – hier, hier, hier en hier – uiteengezet waarom ik in de tussentijd zo vastberaden te werk ga.

Ik ben zeker niet de enige die zich bekommert om de grondrechten, de waardigheid en het lichamelijk welzijn van ons allemaal.

Een van de duidelijkste en belangrijkste stemmen van de Verlichting op dit moment komt van Dr. Bodo Schiffmann. In het hier gepubliceerde video-interview met Jens Lehrich legt de arts en partijoprichter uit waarom volgens hem het vreedzame verzet van alle democraten dringend nodig is.

Hij spreekt van een nieuwe monarchie die in de maak is en doet vooral een beroep op artsen om hun mond open te doen en de heersende waanzin niet langer lijdzaam te accepteren.

Maar hoor en zie voor jezelf…

+++

Noot over de Rubikon-bijdrage: De huidige tekst is voor het eerst gepubliceerd in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse„, waarvan onder andere Daniele Ganser en Rainer Mausfeld in de adviesraad actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort