De pseudocrisis

De pseudo-we allemaal gedragen zich steeds meer als een olifant die wordt aangevallen door een huiskat en dan, geïrriteerd en om het te vermijden, per ongeluk van een klif springt en sterft.

Een standpunt van Sven Böttcher.

Opmerking bij het Rubikon-artikel: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld o.a. actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

Elke dag sterven er 150.000 mensen in de wereld. 25.000 van hen verhongeren, maar de honger is niet besmettelijk, dus we hebben geen extra toiletpapier nodig vanwege deze 25.000. 15.000 van onze 150.000 dagelijkse sterfgevallen worden veroorzaakt door roken. Ook passief roken is niet zonder gevaar, maar we schaffen de vrijheid van vergadering niet af vanwege dit gevaar. En door onze vele verkeersdoden scheuren we niet al onze snelwegen uit de grond.

Ongeveer 1.800 mensen sterven elke dag aan griepvirussen. 25.000 of 15.000 mensen sterven niet elke dag aan Corona. Het is ongeveer 250. Wereldwijd. Beperking: Een aantal van deze mensen mag niet sterven aan Corona. Ze sterven door Corona. De artsen die hen behandelen verwijzen hier specifiek naar: Al degenen die tot nu toe zijn gestorven, hebben een aantal ernstige medische aandoeningen gehad die hen eerder vroeger dan later toch zouden hebben gedood. Het is dan ook meer dan gewaagd om te beweren dat de ongeveer 8.000 mensen die tot nu toe zijn gestorven „aan“ corona zijn gestorven.

Nogmaals: de 250 mensen die wereldwijd elke dag sterven zijn geen jonge hongerlijders.

Cijfers, alstublieft (#1): Elke 5 seconden sterft een kind van de honger). Alle coronaire sterfgevallen waren oud en/of hadden twee of meer eerdere ziekten. Voor deze twee spoilers kan niet worden vermeden. Spoiler 1: Wie een longontsteking krijgt met twee of drie ernstige, reeds bestaande aandoeningen (kanker, diabetes, hartfalen), verschillende farmaceutische preparaten op lange termijn in de bloedbaan en 85 jaar oud op de bult, sterft. Dit is geen coronafenomeen, maar normaal. Dokters beschrijven longontsteking als een vriend van de alleroudsten, omdat we ergens aan moeten sterven en schemering tot in de eeuwigheid te verkiezen is boven bijna alle andere vertrekken. Spoiler 2: Geen van onze nu dode, voorheen zeer oude patiënten heeft baat gehad bij de beademing op de intensive care. En zo zal het blijven. Niemand die 80+ is en bij Covid-19 twee of drie bijkomende aandoeningen heeft, heeft baat bij intensieve zorg. Iedereen die ziek wordt met Covid-19, terwijl oud en polymorbide sterven.

Daarom zou ik morgen graag van alle officiële autoriteiten wereldwijd willen horen:

„We behandelen geen 80-plussers met drie reeds bestaande aandoeningen en een nieuwe longontsteking op de intensive care. We sturen ze naar huis om te sterven, omdat iedereen moet sterven. Jongeren mogen weer de hand van de stervende vasthouden. En om samen te komen voor de begrafenisdiensten. Op eigen risico. Oude en kwetsbare deelnemers aan uitvaartdiensten moeten uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van dit bestaande gevaar. Onze intensive care units en onze medische staf staan natuurlijk nog steeds open voor jongere coronapatiënten. Het sterftecijfer voor U-80, niet-vooraf bestaande corona-geïnfecteerde patiënten is momenteel ongeveer 0 procent.

De Corona-crisis is geen viruscrisis. De corona-crisis legt ons bloot als bange, hysterische ontkenners van de werkelijkheid. De corona-crisis toont aan dat we ons verstand volledig verloren hebben en geen enkel begrip meer hebben van wat „leven“ eigenlijk betekent. We zijn inderdaad ernstig ziek, allemaal samen, maar minder lichamelijk dan geestelijk.

De oorzaak van onze ziekte is niet een virus, maar onze weigering om de dood als onvermijdelijk te zien. De dood van alle mensen die we liefhebben, zoals onze eigen dagelijkse dreigende dood. We praten er niet over. De dood heeft geen plaats in ons leven. Binnenkort zullen we het gewoon overwinnen. Drie van de vier Duitsers zullen ook niet snel aan kanker sterven. Niet vier van de vier Duitsers zullen ergens aan sterven. Ik denk niet dat iemand anders dat doet. Omdat onze wetenschappers cellen uitvinden die eeuwig meegaan. Of we kunnen onszelf gewoon uploaden naar de cloud. Google zal het doen. En tot die tijd, zullen we onszelf gewoon aanpassen.

We kunnen het doen. We verbergen eigenlijk volledig het feit dat we allemaal sterfelijk zijn. En dat het risico om te sterven exponentieel toeneemt met de leeftijd. Dat iedereen die de 100 nadert, ernstig gevaar loopt om te sterven.

De mainstream vuurt zeer emotioneel tegen dergelijke basisgevoelens, met de zwaarste geweren: Italië weet niet wat het met alle lichamen moet doen. Er zijn al meer dan 2.000. Zeer oude lijken. Onder hen zijn natuurlijk ook die 85-jarigen die „plotseling en onverwacht“ zijn gestorven, zonder enige voorgeschiedenis. Ongeveer 200, maximaal. In een hele maand, toen 775.000 mensen elders verhongerden. Maar de verhalen die ons bereiken over deze oude dode mensen schokken ons. We zijn diep ontroerd. Dit kan ons ook gebeuren! Ja, zelfs onze zorgeloze, gezonde 95-jarige ouders, die de bloembedden op een ordelijke manier omdraaien, zouden plotseling door Corona kunnen worden meegenomen, uit ons leven gerukt in de late bloei van hun eigen leven! Ons medeleven doodt ons. Mededogen is goed. De geest is slecht. Hard en gemeen. De geest moet erbuiten blijven. Dat kan niet gebeuren! Onze geliefden mogen niet sterven! Zelfs op een leeftijd van 90 of 100 jaar!

Ons antwoord is dus consistent. We sluiten alles af. Zodat niemand de ouderen besmet. Onze obers en schoonheidsspecialisten zijn over 4 weken blut, en de hele middenklasse ook. En alle restauranthouders ook. Inclusief iedereen. Tenzij we gewoon veel nepgeld op al onze rekeningen drukken… …en ons in de „basisinkomen“ val laten lopen. En doe het geld weg, de laatste horde op de weg naar totale controle. En natuurlijk schaffen we ook alle basisrechten af. Om onze 90 jarigen te beschermen. Vergaderingen zijn en blijven verboden. Afwijkende meningen zullen worden geschrapt. En we zullen toezicht houden. Overal waar de bewegingsgegevens van meer dan vijf smartphones samenkomen, kraken we hard en ruimen we op. Er zullen slachtoffers vallen. We moeten ze maken.

„Ik moet die offers brengen.“ Dat zeggen ze hier in Noord-Duitsland.

Cijfers, alstublieft (#2): Als sommige virologen (!) (niet epidemiologen) luidruchtig en paniekerig CFR klinken, zou 4 procent van de mensen boven de 85 jaar geïnfecteerd zijn en bovendien zou de hele mensheid besmet zijn geraakt, dan zouden we ongeveer 300 miljoen zeer oude mensen een paar dagen, weken of jaren te vroeg hebben verloren aan het einde van de crisis. Dat zou een logistieke crisis zijn, want we zijn niet voorbereid op de dood van 300 miljoen in plaats van 55 miljoen binnen een jaar. Maar dit Armageddon Worst Case scenario vormde ook geen existentiële bedreiging voor de mensheid. Zelfs daarna zouden we nog 7,5 miljard zijn, en zou ons voortbestaan niet in het minste gevaar zijn. (Integendeel: de problemen met de hulpbronnen en het klimaat mogen ondanks de huidige paniek niet volledig worden vergeten).

Met andere woorden: in het ergste geval kan ons niets overkomen. Maar dit nachtmerriescenario, dat de mensheid niet in het minst in gevaar brengt, is daarbovenop volledig onrealistisch. Er zijn duidelijke aanwijzingen van Japan tot Stanford dat de „coronapandemie“ geen 4 procent van de zieken (ouderen) zal doden, maar hooguit 0,05 procent. (Volg deze link naar Prof. John Ioannidis):

„Een dodelijk slachtoffer voor de hele bevolking van 0,05% is lager dan de seizoensgriep. Als dat het ware tarief is, kan het opsluiten van de wereld met potentieel enorme sociale en financiële gevolgen totaal irrationeel zijn. Het is als een olifant die wordt aangevallen door een huiskat. Gefrustreerd en in een poging de kat te ontwijken, springt de olifant per ongeluk van een klif en sterft hij.“

Het is overigens verstandig om tijdens het griep- en coronaseizoen vaker je handen te wassen en afstand te houden tot je medemensen in de bus en de trein. Ga niet naar de dokter met een verkoudheid. En misschien ook niet om een kind naar school te brengen, maar om het thuis te verzorgen als het koorts heeft.

Het feit dat de meesten van ons dit tot nu toe blijkbaar niet wisten is een beetje verontrustend.

Maar wat nog zorgwekkender is, is dat we nu alles schrappen waar we door de eeuwen heen zo hard voor hebben gevochten, alles wat ons dierbaar en van levensbelang is: vrijheid, grondrechten, de toekomst van onze kinderen.

En dat allemaal door een longontsteking, waar alleen oude mensen aan sterven?

Noord-Duits: „Dat moet je meenemen.“ Uit te spreken op een voldoende verbaasde toon.

Hierbij vraag ik om aantekeningen voor data die direct volgen op de pseudocrisis. We moeten ons immers niet laten overhalen om te geloven dat we na deze Homeland Security testronde vrijwillig de gestolen rechten terugkrijgen, vandaar dat we vanaf dag 1 „naar Corona“ in de finale zitten.

Tot die tijd kunnen we heel goed solidariteit beoefenen, want direct na de adempauze (sic) zullen we het op een nieuwe manier nodig hebben.

Sven Böttcher schrijft onder verschillende namen romans als „Profetie“, non-fictie boeken als „De hele waarheid over alles“ en films en series, bijvoorbeeld „The Last Bull“.

Opmerking over de Rubikon-bijdrage: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld onder andere actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

+++

Met dank aan de auteurs voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Dit artikel werd gepubliceerd op 19.03.2020 door Rubikon – Magazin für die kritische Masse.

+++

Foto bron: desert cut / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort