De totalitaire “Nieuwe Normaliteit” | Door Rainer Rupp

Waarom vreest het Merkel-systeem de buitenparlementaire oppositie?

Een commentaar van Rainer Rupp.

Zelfs voor veel tegenstanders van de demonstratie en massabijeenkomst van zijdelingse denkers in Berlijn op 29 augustus gaan de giftige, ingrijpende veroordelingen van deze oppositie, die uit alle lagen van de bevolking is voortgekomen, door de zelfvoldane politici van de gevestigde partijen te ver. Dit bleek uit de vele haastig georganiseerde talkshows die de afgelopen dagen de radio- en televisie-uitzendingen hebben gevuld. Haastig georganiseerd omdat de uitgenodigde gasten vaak mensen waren die die dag in Berlijn waren geweest en naar de demonstraties hadden gekeken. Ze kwamen niet tot de vooraf bepaalde conclusie dat er bij de demonstratie overal alleen maar nazi’s waren.

Rechten, zoals die van de NPD of Reichsburgers waren er, maar slechts marginaal. In geen geval hadden de rechten een hoofdrol gespeeld, maar de demonstranten en deelnemers aan de rally hadden een dwarsdoorsnede van de bevolking vertegenwoordigd. Met hun verschillende beoordeling hadden ze het echter moeilijk met de massale superioriteit van de politiek correcte gespreksdeelnemers. Mevrouw Saskia Esken, het vrouwelijke deel van de dubbele leiding van het neoliberale EPD, vatte hun standpunt als volgt samen als leidraad voor politiek correcte media-aandacht op Twitter:

“Holocaustontkenners, antisemitische samenzweringsideologen en esotici, die vertegenwoordigers van media, wetenschap en politiek ‘schuldig’ verklaren en openlijk oproepen tot de bestorming van de Rijksdag en de omverwerping ervan.”

Dat was de teneur van de publieke media-aandacht. Samen met de particuliere mediagroepen die in het gareel zijn gebracht, overspoelen zij ons land sinds het weekend in een eindeloze lus met een tsunami van hypocriete verontwaardiging over nazi’s, rechten en “corona-ontkenners”. De term “ontkenners” is bedoeld om deze laatste psychologisch dicht bij de holocaustontkenners te brengen.

De huidige propagandacampagne tegen de buitenparlementaire oppositie is ongewoon massaal. Het is duidelijk dat zelfs in de laatste uithoek van onze republiek het beeld moet worden overgebracht aan de rechtse burger dat alleen rechtse en nazi’s, of aan de nazi’s gelinkte gekken met kwaadaardige, achterbakse en antidemocratische bedoelingen het optreden van goede politici die zich bekommeren om het algemeen belang, in twijfel trekken.

Het motto is, geloof ons, wij zijn van de overheid. Alleen een nazi-schurk kan eraan twijfelen dat de honderden miljarden euro’s aan Corona-hulppakketten niet alleen ten behoeve van de werkende bevolking royaal zijn verdeeld. Alleen slechte jongens, die onze democratie willen vernietigen en niets van economie weten, vragen zich af waarom bijvoorbeeld veruit het grootste deel van de Corona-hulp naar vrienden van de grote industrie is gegaan die in de politiek verstrikt zijn geraakt, zogenaamd om daar banen te redden. Toch zijn het de kleine en middelgrote ondernemingen en de kleine ondernemingen waar meer dan vier vijfde van de werknemers hun loon verdienen, maar die met kruimels van de steun zijn afgescheept.

Alleen Covit-idioten (citaat van SPD-Eskens) kunnen zich afvragen waarom bijvoorbeeld de verpleegsters, die tijdens de maanden van de staatspiek en de door de media gestuurde coronahysterie over het groene klavertje werden toegejuicht en geprezen voor hun offerwerk, vandaag de dag nog steeds ernstig onderbetaald worden, terwijl de politici tegelijkertijd binnen enkele dagen een injectie in contanten van 9 miljard euro hebben versoepeld, bijvoorbeeld voor Lufthansa AG. Voor dit bedrag had de staat alle Lufthansa-aandelen twee keer kunnen kopen. Maar de overheidspolitici, die dit geld aan het privébedrijf Lufthansa hebben geplaveid, wilden niet eens inspraak in de groep hebben over de manier waarop het geld werd gebruikt. Dus nu kunnen de Lufthansa-bazen, die gericht zijn op het maximaliseren van de winst, naar eigen goeddunken het socialezekerheidsstelsel naar beneden bijstellen bij de komende massaontslagen.

Dit en nog veel meer is slechts het topje van de ijsberg van een convolute van vilt en corruptie die al jaren in de neoliberale regering heerst, er is geen alternatieve regering van Merkel. Het motto van deze heren is dat geen enkele crisis ongebruikt mag worden verspild. Pandemieën, oorlogsdreigingen of zelfs oorlogen bieden de politieke en economische profiteurs, die zich elitair noemen, vooral veel mogelijkheden om honing uit de ontstane chaos te zuigen ten koste van de bevolking. Toch is de kans dat deze mensen ooit ter verantwoording worden geroepen vrij klein. Het is niet anders met de huidige Covid-pandemie, die politiek en in de media is opgeblazen. Dan geldt voor hen het bijbelwoord uit Psalm 127, dat uitstekend is toegesneden op de elitaire profiteurs van de Merkel Democratie. Daar staat het:

“Het is tevergeefs voor u om vroeg op te staan en laat te gaan zitten om het brood van de arbeid te eten, want de Heer geeft het aan de zijne in hun slaap.

De Amerikaanse kunstenaar en schrijver CJ Hopkins, die al lange tijd in Berlijn woont, heeft deze ontwikkeling, die niet alleen in Duitsland plaatsvindt, zeer nauwlettend gevolgd en op basis van de Querdenker-demo op 29 augustus in het Amerikaanse financiële portaal Zerohedge een scherpzinnige analyse gepresenteerd, namelijk hoe de heersende elites in naam van de democratie alles in het werk stellen om de democratie af te schaffen door te proberen democratische ontwikkelingen aan de basis door middel van lastercampagnes te voorkomen. Hieronder staan enkele uittreksels uit zijn tekst:

“In de dagen voor de protesten (29 augustus in Berlijn) deden regeringsfunctionarissen en mediapropagandisten wat functionarissen en propagandisten doen: ze herhaalden onvermoeibaar hun officiële verhaal dat iedereen die protesteert tegen het New Normal, of twijfelt aan het officiële coronavirusverhaal, ofwel een gewelddadige neonazistische extremist is, ofwel een ‘samenzweringstheoreticus’ of een existentiële ‘bedreiging voor de democratie’.

De tekst gaat verder met te zeggen, citaat:

“Ondanks de verklaring van het Bundesamt für die Verfassung der Verfassung, dat alleen ‘individuele leden van rechtsextremistische groeperingen’ deelnamen aan het protest van 1 augustus en dat ‘rechtsextremisten geen formatieve invloed hebben op de demo’s’, hebben zowel de Duitse als de internationale bedrijfsmedia het ene na het andere verhaal in het publiek gepompt, zoals de ultraviolente neonazistische hordes Berlijn opnieuw aanvallen!

In een ander essay op zijn website consentfactory.org, getiteld “Invasion oft the New Normal”, bespreekt CJ Hopkins het fenomeen van dit “New Normal”, dat sinds de piek van de Corona hysterie door de westerse elites fel wordt bediscussieerd als een toekomstig maatschappijmodel voor de massa. In feite is dit volgens Hopkins het “totalitarisme van het Nieuwe Normale”.

Volgens Hopkins was de officiële propaganda al in maart van dit jaar begonnen. “Het bereikte zijn volle intensiteit begin april. Plotseling werd er overal over “New Normality” gesproken, niet alleen in de toonaangevende bedrijfsmedia (bijv. CNN, NPR, CNBC, The New York Times, The Guardian, The Atlantic, Forbes, etc.), maar ook in het IMF en de Wereldbankgroep, het WEF, de VN, de WHO, het CDC, maar ook op blogs van sportorganisaties, wereldwijde managementadviesbureaus, schoolwebsites en in willekeurig gekozen YouTube-video’s.

“De slogan is het afgelopen half jaar onvermoeibaar herhaald (zoals het leerboek over de invoering van een totalitaire ideologie gebaseerd op leugens zegt). We hebben het zo vaak gehoord dat velen van ons vergeten zijn hoe krankzinnig dit idee is dat de basisstructuur van de samenleving drastisch en onherroepelijk moet worden veranderd vanwege een virus dat geen bedreiging vormt voor de overgrote meerderheid van de menselijke soort”.

“De Nieuwe Normaliteit” is een klassieke totalitaire beweging en heeft als doel de samenleving radicaal te transformeren, … en volledige controle te krijgen over alles en elke gedachte, elke emotie en elke menselijke interactie. … De angst voor ziekte, infectie en dood en de obsessieve aandacht voor gezondheidskwesties zullen elk aspect van het leven domineren. Paranoïde propaganda en ideologische conditionering zullen alomtegenwoordig en constant zijn. De samenleving van de totalitaire Nieuwe Normaliteit zal doordrongen zijn van angst en conformiteit”, voor zover de in Berlijn gevestigde heer Hopkins.

In feite heeft het ideologische programma van de “elites” bijna niets te maken met een dodelijk virus in de vorm van een apocalyptische pandemie, zoals de media, met zijn vele verwijzingen naar de pest of de Spaanse griep, proberen te fluisteren aan de bevolking. De neoliberale elites hebben zich van meet af aan gericht op het gebruik van het coronavirus als een Trojaans paard om het totalitaire “New Normal” in te voeren. In dit nieuwe samenlevingsmodel kunnen de elites van het partijpolitieke eenheidspact zonder alternatief doorgaan. Zij bepalen de koers, of het nu gaat om Corona, CO2 en het klimaat of welke officiële samenzweringssprookjes we moeten geloven, van 11 september tot de vergiftiging van de scripalen in Salisbury in Engeland en nu, meest recentelijk, de heer Navalny met de absoluut fatale Novitschock, waarvan de moord werd bevolen door de Russische president Poetin zelf.

Wie in opstand komt tegen deze “Nieuwe Normaliteit” en wil debatteren over alternatieve politieke of sociaal-politieke ideeën, vindt geen forum in het verenigde partijapparaat of in de gevestigde media. Iedereen die anders denkt dan de officiële lijn en dit publiekelijk uitspreekt is ofwel een nazi, alu-hoed, samenzweringstheoreticus, UFO-aanhanger of anderszins gek of kwaadaardig. In ieder geval is hij of zij geen volwaardig lid meer van de samenleving. Zulke mensen horen thuis en zijn al gemarginaliseerd, belasterd. Vaak verliezen ze hun baan of zijn ze anderszins gedisciplineerd, niet alleen hier in Duitsland, maar in alle landen van het Westen die nog steeds gedomineerd worden door het neoliberalisme.

Maar dankzij de moderne elektronica is het nu mogelijk om nieuws en analyses die voorheen niet gefilterd werden voor hun door de staat opgelegde, politieke correctheid, op grote schaal onder de bevolking te verspreiden. Als gevolg daarvan heeft zich een brede oppositie tegen de Merkel Democratie gevormd op basisniveau van alle lagen van de bevolking. Deze oppositie is niet gericht tegen een specifieke regeringspartij, maar eerder tegen het vermeende ongebonden verloop van de neoliberale standaardisatiepudding die de gevestigde politieke partijen van CDU/CSU/SPD tot FDP en Groenen tot de meeste linkse partijen belichamen. Daarom staan de vertegenwoordigers van deze partijen eensgezind achter het Merkel-systeem als het gaat om het verzet tegen de buitenparlementaire oppositie, zoals bij de grootschalige demonstratie op 29 augustus.

En inderdaad, deze heterogene, buitenparlementaire oppositie in de straten en op de pleinen van ons land vormt een reële bedreiging voor de heerschappij van de elites van de Merkel-Democratie, alleen al vanwege het bestaan ervan. Zij vrezen terecht dat zij hun monopolie op informatie steeds meer zullen verliezen en dat het moeilijker zal worden om de massa te manipuleren. Concreet kan worden aangetoond dat er inmiddels in een hele reeks landen vanuit medisch-wetenschappelijk oogpunt duidelijkheid bestaat over de dodelijkheid (de dodelijkheid) en de omvang van Covid-ziekten en dat deze berichten niet door de geïnteresseerde kringen konden worden onderdrukt.

Corona doden – dubbeltellingen en frauduleus vervalste statistieken

Onder de kop “Britse ambtenaren betrapten het opblazen van de ziekenhuisnummers van Covid op het hoogtepunt van de ‘pandemie'” maakte een rapport van 21stCenturyWire op 22.08.20 een grote plons. Vanwege de ongewoon hoge besmettingsgraad in Groot-Brittannië waren er al geruime tijd vermoedens van onregelmatigheden. Volgens het rapport is er nu nieuw bewijs opgedoken waaruit blijkt dat de ziekenhuisopnames voor COVID-19 in het Verenigd Koninkrijk tijdens het hoogtepunt van de crisis in april sterk “overdreven” waren. Het blijkt “dat patiënten die voor andere ziekten zijn opgenomen, in feite als Covid-patiënten werden meegeteld in de statistische totalen van de overheid”.

Dit was niet de eerste gênante bekentenis van grove manipulatie van corona-infectieaantallen naar boven. Soortgelijke onthullingen over dubieuze cijfers in de officiële coronastatistieken van de overheid waren al eerder gedaan. Letterlijk gezien zegt het rapport: “Allemaal (de twijfelachtige statistieken) hebben ertoe bijgedragen dat het publiek de valse indruk heeft gekregen dat er meer Covid-doden zijn gevallen dan dat er daadwerkelijk doden zijn gevallen. Al in juli van dit jaar moest de Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, toegeven dat gegevens over coronadoden op frauduleuze wijze waren vervalst door de Britse volksgezondheidsautoriteit, met als gevolg een effectieve “dubbele telling” van sterfgevallen.

Op 24 augustus kwam de wetenschappelijke adviseur van de Britse regering, eminent expert op het gebied van infectieziekten professor Mark Woolhouse van de Universiteit van Edinburgh, naar voren om de anti-corona maatregelen van de regering sterk te bekritiseren. Volgens Summit News zegt hij: “De lockdown was een paniekmaatregel, en ik denk dat de geschiedenis zal zeggen dat de poging om Covid-19 door lockdown te controleren een monumentale vergissing was op wereldschaal, de remedie was erger dan de ziekte”.

“Bovendien is de schade die de sluiting heeft aangericht aan ons onderwijssysteem, onze gezondheidszorg en onze economie en maatschappij minstens even groot geweest als de schade die COVID-19 heeft aangericht. Ik wil nooit meer een nationale lockdown zien,” voegde Woolhouse toe.

Richard Sullivan, hoogleraar kanker aan King’s College London, waarschuwde eerder dat er vanwege de Corona lockdown in de komende 5 jaar meer doden zullen vallen door gemiste kankerbehandelingen dan het aantal mensen dat gespaard bleef dankzij de Covid-19 lockdown.

Tegelijkertijd toonde een onderzoek in juli van dit jaar aan hoezeer de coronahysterie die door de media en de politici werd aangewakkerd, de Britten deed geloven dat ze zouden worden getroffen door een pandemie die vergelijkbaar is met de pest. Uit het onderzoek bleek dat men geloofde dat 7 procent van de bevolking, oftewel 5 miljoen Britten, door COVID-19 was gedood.

Het Comorbiditeitsverslag van de VS 

Ook in de VS beseft de bevolking langzaam dat met het oog op de komende presidentsverkiezingen de soms hysterische angst voor het coronavirus systematisch wordt aangewakkerd door tegenstanders van de troefkaartregering in de politiek en de media om troefkaart slecht te laten overkomen. Want, in tegenstelling tot de Democraten, vertrouwt Trump op de Zweedse strategie van kudde-immuniteit en weigert hij de Amerikaanse economie volledig te vernietigen met een lockdown.

De recente ontwikkelingen lijken in dit opzicht troefkaart te zijn, aangezien de nieuwe Covid-19-gevallen die een ziekenhuisbehandeling of zelfs de dood tot gevolg hebben, de afgelopen weken dramatisch zijn gedaald. De Democraten en de bijbehorende media proberen deze ontwikkeling zoveel mogelijk te verbergen voor het Amerikaanse publiek.

De politieke instrumentalisering van de soevereiniteit over de interpretatie van het coronavirus heeft in de Amerikaanse verkiezingscampagne groteske trekjes gekregen, zoals blijkt uit het voorbeeld van het politieke circus dat rond de publicatie van Covid-19 sterftecijfers door het Amerikaanse National Center for Health Statistics (NCHS) op 26 augustus werd georganiseerd. Het NCHS wordt geleid door het US Center for Disease Control, dat een soortgelijke functie heeft als het Robert Koch Institute in dit land.

In het NCHS-rapport, onder het kopje comorbiditeiten, staat dat in slechts 6 procent van de als COVID-19 gedeclareerde sterfgevallen het coronavirus de enige genoemde oorzaak was. In de resterende 94 procent van de als Covid-19 geregistreerde sterfgevallen was er “gemiddeld 2,6 extra ernstige ziekten of doodsoorzaken”. (Het aantal sterfgevallen per ziekte of oorzaak staat in een aparte tabel voor alle sterfgevallen en leeftijdsgroepen, zie link). Chronische longziekten, hoge bloeddruk en vooral griepaandoeningen waren de meest voorkomende moordenaars in verband met een zeer hoge leeftijd bij ernstig zieke Covid-19 patiënten.

Dit nieuws over de comorbiditeit van de corona-slachtoffers maakte al snel de ronde in de zogenaamde “social media” van de VS. Zelfs President Trump zou het twee keer hebben verspreid via zijn Twitter-account voordat de censuur begon en het bericht verdween van de pagina’s van Twitter, Facebook, enz. De reden hiervoor is dat deze sociale media zich tijdens de verkiezingscampagne openlijk hebben gepositioneerd aan de kant van de Democraten tegen Troef.

Eindelijk een blik op de kudde-immuniteit in Zweden

Zweden, een van de weinige landen in Europa die niet is gesprongen op de bandwagon van de door regeringen en de media aangewakkerde corona-angsthysterie, en toch kan wijzen op nog steeds dalende COVID-19-infectiecijfers. Het Noordse land zou ook niet bang hoeven te zijn voor een tweede golf van corona. Volgens een rapport van MarketWatch hebben vooraanstaande gezondheidsdeskundigen erop gewezen dat het besluit van het land om slechts een lichte vorm van hygiënemaatregelen in te voeren en de economie en de maatschappij niet te vernietigen met een scherpe lockdown, succesvol is geweest en heeft geleid tot kudde-immuniteit.

Nieuws dat vergelijkbaar is met het nieuws dat ik zojuist heb geciteerd, komt uit vele andere Europese landen. De verlammende angst maakt plaats. De “elites” verliezen steeds meer de controle over het verhaal van het dodelijke virus. En nu al worden er vragen gesteld over wat er gebeurt als blijkt dat de paniek, de volstrekt excessieve aantasting van onze burgerlijke vrijheden en de economische blokkade met zijn vreselijke gevolgen, dit alles niet nodig zou zijn geweest?

Heeft de federale regering Corona ten val gebracht…

Al op 20 augustus kopte het Duitse zakennieuws: “Corona vals alarm. – Als de federale regering zich vergist, zal het vallen”. Het gaat verder met te zeggen: “Als de verdenking dat de economisch schadelijke corona lockdown verkeerd was, zal de federale overheid in grote problemen zitten.” Dit is waarschijnlijk de echte reden waarom het hele Merkel-systeem, inclusief politici en de media, een totale oorlog voert tegen al diegenen die, net als de buitenbeentjes en andere protestgroepen, het corrupte Corona Circus voor het publiek aan de kaak stellen.

De echt ernstige economische en sociale omwentelingen als gevolg van de Corona lockdown zullen pas begin volgend jaar echt zichtbaar worden, wanneer het verhoopte V-vormige herstel van de economie niet heeft plaatsgevonden en de gelddrukmachine die het systeem op dit moment draaiende houdt, niet eeuwig kan blijven bestaan. Tegen deze achtergrond is het te verwachten dat het Merkel-systeem alle meningsuitingen die afwijken van het officiële verhaal nog harder zal bestrijden dan voorheen.

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Beeldbron: ©dileyon20

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort