Digitaal centralebankgeld – de weg naar een nieuw monetair tijdperk | Door Ernst Wolff

Een commentaar van Ernst Wolff

Terwijl een groot deel van de wereldbevolking nog steeds naar de verspreiding van het Coronavirus staart, is er op de achtergrond een veel belangrijker proces aan de gang voor de toekomst van de zeven miljard mensen op onze planeet, namelijk de voorbereiding op de invoering van de digitale valuta van de centrale bank.

Hier is de achtergrond:

De belangrijkste centrale banken van de wereld hebben het mondiale financiële systeem ook dit jaar weer van de ondergang gered, maar daarmee hebben ze een historisch keerpunt bereikt. Inderdaad, ze hebben slechts twee wapens tot hun beschikking in de strijd tegen de ineenstorting: Geldschepping en renteverlagingen. Aangezien de rentetarieven in het kader van de redding van dit jaar wereldwijd tot nul zijn gestegen en negatieve rentetarieven het banksysteem van binnenuit zouden vernietigen, betekent dit dat de centrale banken in de toekomst slechts één middel tot hun beschikking zullen hebben, namelijk het creëren van geld.

Maar dit plaatst hen in een onoplosbaar dilemma: voortdurende geldcreatie berooft geld van zijn waarde. Omdat er steeds hogere bedragen nodig zijn om het systeem in leven te houden, gaat dit waardeverlies steeds sneller. Dit is momenteel te zien in de VS. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (FED), heeft dit jaar veruit de grootste bedragen in het systeem gepompt. Als gevolg daarvan heeft de Amerikaanse dollar in slechts zeven maanden tijd meer dan tien procent van zijn waarde verloren ten opzichte van de andere belangrijke valuta.

Deze ontwikkeling laat zien: Het internationale financiële casino, dat door deregulering is ontstaan en in de loop van decennia steeds meer uit de hand is gelopen, kan niet langer met conventionele middelen permanent worden gestabiliseerd. Daarom ontwikkelen degenen die de wereld regeren, namelijk het digitale financiële complex met Microsoft, Apple en Google aan het hoofd, samen met de centrale banken, momenteel op volle snelheid digitaal centralebankgeld.

Het belangrijkste doel van dit nieuwe geld is om de bestaande machtsverhoudingen in stand te houden en uit te breiden, zelfs na de afschaffing van het vorige monetaire systeem. De oprichting ervan zal enerzijds een einde maken aan het traditionele banksysteem in zijn huidige vorm, omdat de kredietverlening uitsluitend in handen van de centrale bank zal komen. Ten tweede zal de nieuwe munt, ondanks protesten van het tegendeel, semi-privé zijn omdat de uitgifte en circulatie ervan in handen zal zijn van de grote IT-bedrijven.

De samensmelting van de staat met het digitaal-financiële complex zal dus niet alleen doorgaan, maar ook een nieuw tijdperk inluiden. De nieuwe munt zal deze twee krachten inderdaad meer macht geven dan alle andere instellingen in de wereld samen, omdat ze eigenschappen zal hebben die geen enkele vorm van geld ooit eerder heeft bezeten.

Ten eerste zal het een vervaldatum hebben, zodat de ontvanger gedwongen kan worden om het geld binnen een bepaalde periode uit te geven. Maar het zal de staat ook toelaten om willekeurig belastingtarieven of boetes vast te stellen en in te houden, of om leningen uit te geven tegen verschillende rentetarieven. Bovendien kunnen leningen worden verstrekt tegen een negatieve rente, zodat geselecteerde ontvangers zelfs een bonus ontvangen voor het lenen van geld van de staat. Bovendien zal de staat in individuele gevallen de rente en aflossingen voor onbepaalde tijd kunnen opschorten en dus praktisch afzien van de terugbetaling van de lening. Tot slot zullen de staat en de IT-bedrijven op elk moment individuele accounts kunnen afsluiten zonder dat iemand anders dan de betrokken partijen daarvan op de hoogte is.

Hoe je het ook bekijkt, digitaal centralebankgeld zal niet veel meer gemeen hebben met geld zoals we dat kennen en zoals het zich in de loop van enkele millennia heeft ontwikkeld. Maar het zal de monetaire basis vormen voor een samenleving waarin de laatste overblijfselen van de democratie met behulp van het monetaire systeem worden afgeschaft, en we zullen allemaal worden onderworpen aan de onbeperkte willekeur van een kleine elite en volledig ondergeschikt worden gemaakt aan haar heerschappij.

+++

De boeken “Ernst Wolff legt het wereldwijde financiële systeem uit” en “Weltmacht IMF” van Ernst Wolff worden in dit verband aanbevolen.

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om dit artikel te publiceren.

+++

Foto bron: sutadimages / shutterstock

+++

KenFM streeft ernaar een breed spectrum aan meningen te presenteren. Opinie-artikelen en gastpresentaties hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over andere manieren om ons te ondersteunen vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort