Duitsland. Andere 2020. De opstand van de fatsoenlijke…

en fatsoen van de rebellen

Een commentaar van Bernhard Loyen.

De grote uitdaging van deze dagen is om een eigen mening te vormen of te bezitten, om deze te beleven zonder onmiddellijk te worden gecategoriseerd, geëvalueerd en, indien nodig, aangevallen in een poging om deze neutraal te presenteren.

Andere? Citaat: Othering beschrijft een proces waarin mensen worden geconstrueerd als „anderen“ en zich onderscheiden van een „wij“. Deze differentiatie is problematisch omdat ze gepaard gaat met een afstandelijkheid die „de ander“ veroordeelt als „de vreemdeling“. Processen van ‚othering‘ kunnen betrekking hebben op de sociale positie van een persoon in de samenleving, zoals klasseverwantschap of geloof (…)(1).

De radicaliteit van de gebeurtenissen sinds woensdag vorige week is zelfs in deze snelle tijden indrukwekkend. Een geldige gebeurtenis, als die op een niet-oordelende manier wordt bekeken, die door reacties en acties binnen een paar dagen wordt gestimuleerd tot een sociale uitbarsting in het hele land. Het indrukwekkende moment, dat alle resterende normen van deze staatsstructuur op absurde wijze werden geleid, veroorzaakt bij een meerderheid van de burgers alleen maar verbijstering, in zeldzame gevallen vrolijkheid, maar in veel opzichten in ieder geval onbegrip.

Het resultaat op 05.02. in Thüringen, veroorzaakt door de legitimiteit van politieke tactieken, zeker niet een nieuw fenomeen, wordt door een verbale herinterpretatie van de gebeurtenissen als onaanvaardbaar beoordeeld en zonder verdere omhaal achterhaald bevonden. Het resultaat moet worden teruggedraaid. Dit is een gedachtewisseling.

„Een uniek evenement“

Zo noemde de kanselier in het verre Zuid-Afrika het op 06.02.2020. En omdat wat niet kan, wat niet mag, eiste ze vrij vrijmoedig dat het resultaat zou worden teruggedraaid. Dat moet niet, moet wel. Het was een slechte dag voor de democratie, ging ze verder (2). Voor wie, de komende weken en maanden zullen duidelijk zijn.

„En alles moet nu gedaan worden om duidelijk te maken dat dit op geen enkele manier te rijmen valt met wat de CDU denkt en doet. Hier moet de komende dagen aan gewerkt worden“, zei ze aan het eind van haar reprimande aan de natie, en dit werd onmiddellijk en op indrukwekkende wijze uitgevoerd door de meest uiteenlopende sociale groepen.

De grote schoonmaak begon, na het vermeende vuile spel van het AFD. Wat dat betreft werden ook de toeschouwers van dit evenement gestraft, maar de ene na de andere.

Robert Habeck van de Groenen eiste onmiddellijk, citaat: De situatie in Thüringen „moet onmiddellijk worden opgeruimd“ (3). SPD-leider Saskia Esken ging nog een stap verder in haar beoordeling. Voor haar was de situatie niet alleen vies op zich, ze zag een hele staat geïnfecteerd met het AFD-virus, citaat: De federale coalitie is het ermee eens: Thüringen moet genezen worden (4).

Citaat: Genezing verwijst naar het proces van het vaststellen of herstellen van fysieke en mentale integriteit van een ziekte of aandoening, of het overwinnen van een letsel of verwonding door middel van herstel. Wie is volgens de definitie van Esken nu gewoon de virusdrager en wie is de oorspronkelijke kiem, als je deze onaangename taal wilt blijven denken? De kiezers van vorig jaar die hun democratisch stemrecht hebben uitgeoefend op een partij die nog steeds niet verboden is, of de politici van deze organisatie die het betreffende mandaat willen uitvoeren en hun werk in het parlement willen doen?

Laten we even stilstaan bij de politiek. Er zijn oproepen gedaan voor ontslagen, ontslagen, aanbevelingen om ontslag te nemen, om posten te beëindigen. Degenen die de fout maakten om premier Kemmerich (FDP), die inmiddels in recordtijd is afgetreden, te feliciteren, werden geconfronteerd met suggesties. Een zeer welgevormde woordvariant voor uitgeschopt, in het geval van de voormalige CDU-commissaris voor Oost-Europa, Christian Hirte, citaat: „Kanselier Merkel vertelde me in een interview dat ik niet langer de federale regeringscommissaris voor de nieuwe Länder kan zijn. Naar aanleiding van haar suggestie heb ik daarom om mijn ontslag gevraagd (5). Nee, geen slechte grap, de realiteit.

Maar als het niet zo triest was, zou men dienovereenkomstig kunnen glimlachen, want in het echte leven heet zijn opvolger Wanderwitz. Dat lijkt meer gepast, want citaat: Duidelijke rand tegen de AfD, geen begrip voor hun kiezers. Is Marco Wanderwitz nu ook de voorbode van een verandering in de relatie tussen de CDU en links? (6)

Het interessante is dat de eerste oproep tot consequenties uit de gelederen van het EPD kwam. Na de gelukwensen van Hirte volgde de onmiddellijke tweet van de SPD-vicefactieleider in de Bondsdag Sören Bartol, citaat: „Voor deze tweet moet je uit de federale overheid worden verwijderd. Schaamt u zich (7).

Groenen en SPD met een woordkeuze, taal die nogal irritant is.

De meest prominente slachtoffers van de aankondiging van de Kanselarij waren de hoofdrolspeler Thomas Kemmerich, die nu in twee opzichten geschiedenisboeken ontvangt. Eerste FDP-premier sinds 1953 en na bijna 70 uur de kortste ambtstermijn in de geschiedenis van de Republiek. Daarnaast heeft de CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer, die door de gebeurtenissen voor en na Thüringen eindelijk een einde maakt aan de verkeerde ambities van de bondskanselier om voor de bondskanselier te gaan lopen. Moest er een einde aan komen?

De CSU, met name bij monde van haar voorzitter Markus Söder, irriteert zich aan een twijfelachtig begrip van de democratie en citeert: „Het heeft behoefte aan een snelle, snelle en consequente correctie van dit ongeluk in Thüringen en vervolgens aan een vastberadenheid om er op de lange termijn mee om te gaan. Omdat zoiets niet meer mag gebeuren“, zei de Beierse regeringsleider donderdag aan de zijlijn van een zitting van het staatsparlement in München (8).

…zoiets mag niet worden herhaald? Ook hier zal in de toekomst duidelijk worden of het om een persoonlijke beoordeling, een aanbeveling, een verzoek of een opdracht gaat.

Hoe gaan de kiezers en de aanhangers van de partijen die zulke nieuwe normen voor correctie, correctie en genezing eisen, om met de geciteerde eisen?

In navolging van en ter ondersteuning van de politici is het bruine inktkussen sinds de verkiezingsdag van vorige week op grote schaal gebruikt. Of het nu verbaal op straat is, met een spuitbus is gemarkeerd of op het net is opgeschreven, de subjectieve waarnemingen worden zonder mitsen en maren overgebracht.

De AFD-kiezers, sympathisanten en partijleden zijn nu eensgezind voor de genoemde nazi’s en alleen de nazi’s die ze vertegenwoordigen. Het nieuwe fenomeen dat nu FDP-stemmers, sympathisanten en partijleden in onvergeeflijke collectieve aansprakelijkheid worden genomen. Hun fout, geen enkele, behalve dat door pure tactische machtsspelletjes op politiek niveau de mensen in dit land onlangs heel eenvoudig werden getoond en zullen blijven zien hoe het er werkelijk uitziet met de veel geroemde en vereerde democratie in 2020. Het effect is als volgt.

De wereld getiteld op 10.02., citaat: Aanvallen op FDP-politici. „We ervaren een absolute escalatie.“ (…) Verkiezingsaffiches worden besmeurd, partijleden worden beledigd, zelfs beschoten met vuurwerk: Na het politieke schandaal in Thüringen worden FDP-politici in heel Duitsland massaal bedreigd (9). De vrouw van Thomas Kemmerich werd bespuwd, zijn kinderen kregen politiebescherming voor de weg naar school. Er stonden veel mensen voor het huis (10).

Welnu, sommigen zouden nu kunnen zeggen dat de burgers van Thüringen gewoon boos zijn omdat de meer populaire minister-president door een staatsgreep uit het veld werd verdreven. Hoe blind of zelfs gehoorzaam deze bewuste escalatie wordt uitgevoerd, blijkt uit de ervaring van de FDP-politicus Michael Rubin, citaat: „Tijdens een zogenaamde „Wake voor de democratie“ in Frankfurt am Main voor de Paulskirche werd ik als NACI beledigd, alleen maar omdat ik me bekend heb gemaakt als lid van de FDP! (11) Dus wat? Sommige Groenen, linksen, SPD zullen sympathisant schreeuwen. Kennen ze de nieuwste al? Wie heeft ons verraden, Vrije Democraten. Daarom noemen we nu ook graag AFDP.

Het probleem met Rubin? Citaat: Mijn ouders hebben de Holocaust overleefd, veel familieleden zijn door de nazi’s in concentratiekampen vernietigd of zijn op de oorlogsvelden gevallen. Voor mij persoonlijk is er niets erger dan NAZI (11) genoemd te worden. Een brede publieke perceptie evalueert deze voorbeeldige gebeurtenissen echter door de meerderheid als gepast en noodzakelijk, als een soort opstand van de fatsoenlijke. Deze oproep werd in 2000 door de toenmalige bondskanselier Gerhard Schröder gelanceerd, na een brandstichting in een synagoge in Düsseldorf, als een duidelijk „teken van solidariteit“ met de in Duitsland wonende joden.

Het incident met Michael Rubin toont dan ook op voorbeeldige wijze de absurditeit van de huidige sociale ontwikkeling, de oproep, respectievelijk de motivatie van niet een paar mensen van het zogenaamde linkse spectrum om de straatmassa na te bootsen. Men voert dit uit, leeft uit wat men zo verachtelijk vindt onder de gehate NEOC’s.

Het ene NEOFO-varken is een STASI-varken voor het andere. Bodo Ramelow mag dan wel populair zijn en gerespecteerd worden door de Thüringers, maar voor de politieke competitie zit hij in de partij van de muurschutters. De opvolger van de onrechtvaardige staat van de DDR, de Stasi-partij DIE LINKE. Nee, geen gemeenschappelijke zaak met de linkse extremisten.

Intermezzo: contactschuld tot vandaag, ook achteraf gezien effectief. Alleen, wat tot op heden voor de LINKS-partij geldt, betekent niet noodzakelijkerwijs hetzelfde voor de CDU. In oktober 1990 informeerde de TAZ, citaat: „Onder de leden van de Volkskammer die door de betreffende examencommissie werden opgespoord als onofficiële medewerkers van de Stasi, staat de voormalige blokpartij CDU onder eenzame leiding (…) het volgende beeld ontstaat met betrekking tot de Stasi-coöperatie van ministers en parlementsleden in termen van hun partijlidmaatschap: 35 CDU, 11 FDP, 11 PDS en twee van de Groene Partij (12).

Maar als het gaat om de uiteindelijke politieke macht, gaat het dan echt nog steeds om de oorspronkelijke inhoud en waarden? Feestvandalisme, d.w.z. het onderhouden van contacten achter de schermen is onderdeel van het vuile spel. Leugens worden in de camera gelogen als het gaat om de verontwaardigd afgebeelde afbakening van de politieke tegenstander. Als de macht veilig lijkt, ziet alles er wat relaxter uit.

In januari van dit jaar stond Benjamin-Immanuel Hoff (DIE LINKE), het toen nog waarnemend hoofd van de Thüringer Rijkskanselarij, voor de MDR-camera. Het onderwerp: Debat over de minderheidsregering in Thüringen. AfD en CDU sluiten steun voor rood-rood-groen niet uit, citaat van de linkse politicus: De niet-partijgebonden uitwisseling werd de laatste jaren in Thüringen al onder rood-rood-groen beoefend (13). Zie daar, daar ga je.

Maar nu is de macht niet noodzakelijkerwijs zeker tot de uiteindelijke vorming van een regering (14). Daar betekent het om geschokt te zijn en te bellen. Benjamin-Immanuel Hoff laat het zo klinken, citaat: „We verwelkomen alle protesten van het maatschappelijk middenveld en roepen op om druk te blijven uitoefenen op de leden van de FDP en CDU (15). Deze druk wordt aantoonbaar verschillend geïnterpreteerd door nogal wat sympathisanten.

De LINKS onderscheidt zich ook als het gaat om zijn eigen kracht. Waarom zou het bij hen anders zijn. De huidige president van het deelstaatparlement van Thüringen Keller, DIE LINKE, werd gekozen met de stemmen van de AFD. Werd ze onmiddellijk gevraagd om ontslag te nemen? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ze? Ik kon in geschikte fora leren, het was gewoon een enorm verschil, of men nu door of ook met de stemmen van de AFD-Nazi’s werd gekozen. Fijnafstemming.

Daarom heeft de linkse leider van het land Susanne Hennig-Wellsow geen probleem om de volgende zinnen op ZDF te formuleren, citaat: „We zullen Bodo Ramelow alleen nomineren als we weten dat we democratische meerderheden hebben. Dat betekent dat wanneer we de garanties van de CDU en eventueel van de FDP-parlementsleden hebben…(16). Indien nodig zullen we ook een coalitie vormen met DDR-haters. Het maakt niet uit of het de macht dient.

De politieke verontwaardiging wordt steeds dunner. Na de FDP wordt nu de Werte Union, een geregistreerde vereniging die nauw contact heeft met de CDU, aangevallen. Het ARD-magazine Monitor kondigde gisteren triomfantelijk aan, citaat: MONITOR exclusief: voorzitter van de WerteUnion geschonken aan AfD. Alexander Mitsch bevestigde aan MONITOR twee giften uit 2016 aan AfD en speelde in die tijd „zelfs met het idee om zich bij hem aan te sluiten“(17).

Over hoeveel geld hebben we het? 25000€? Te veel? 5000€? Meer, minder? Het is een belachelijke… 120€. Het maakt niet uit, zolang het maar nieuw voedsel is voor de fatsoenlijke mensen.

De verkiezingsuitslagen, dat wil zeggen de specificaties van de kiezers, worden tenietgedaan, geheime stemprocedures worden eenvoudigweg afgeschaft. Het is al zo sinds woensdag vorige week. Zo zal het er in de toekomst uitzien met de opstand van de fatsoenlijke mensen.

De situatie voor onze democratie is dramatisch (18). Ja, daar kan men het makkelijk mee eens zijn. Deze woorden werden met gepast timbre uitgesproken door Anton Hofreiter, leider van de fractie van de Groenen in de Bondsdag, wiens partij iets minder dan 5% van de stemmen in Thüringen kreeg. De culturele omwenteling in Thüringen mag zich niet herhalen. De partijtactieken sluiten elkaar in deze situatie uit, hij bleef in de microfoon dicteren, want als er tactieken worden gebruikt, zijn ze alleen legaal als ze invloed hebben op de Groenen, de SPD en de CDU. FDP heeft goed gepareerd, mag weer meedoen. Stasi-LEFT alleen toegestaan als het „samen“ (hoesten) was tegen de Nazi-AFD.

Het fatsoen van de opstandelingen betekent gewoon dat je je kalm moet houden. Het systeem ontmaskert zichzelf. Het zal nog enige tijd duren voordat meer en meer mensen in dit land de kant van de opstandelingen kiezen. Ook deze week, een terugblik:

Is lijden catharisch? Wat heeft het voor zin?
Wat hebben ze gedaan? Mijn God. Het paard, de hond,
de werknemer, de proletariër, het welzijnskind -?

Is het hun schuld?
Wat is hun schuld?
Neem hun geduld weg!
Neem hun geduld weg!
Neem hun geduld weg!

Theobald Tiger (aka Kurt Tucholsky)
Het wereldtoneel, 17.09.1929

Bronnen:

 1. https://www.zhdk.ch/forschung/ehemalige-forschungsinstitute-7626/iae/glossar-972/othering-5894
 2. https://www.idowa.de/inhalt.im-wortlaut-merkel-zu-thueringen-ein-einzigartiger-vorgang.d0bb9f35-518d-4349-accc-695641839bee.html
 3. https://twitter.com/phoenix_de/status/1225107757776490496
 4. https://twitter.com/EskenSaskia/status/1226144828448235521
 5. https://twitter.com/TeamKenFM/status/1226114702075449345
 6. https://www.tagesspiegel.de/politik/marco-wanderwitz-wird-neuer-ost-beauftragter-ein-cdu-mann-der-afd-politiker-nazis-nennt/25533270.html
 7. https://www.vorwaerts.de/artikel/jubel-thueringen-spd-fordert-entlassung-ostbeauftragten
 8. https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-soeder-fordert-schnelle-korrektur-des-unfalls-in-thueringen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200206-99-802006
 9. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus205726943/Angriffe-gegen-FDP-Politiker-Wir-erleben-die-absolute-Eskalation.html
 10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205742917/Nach-Ministerpraesidenten-Wahl-Angriffe-auf-Familie-von-FDP-Politiker-Kemmerich.html
 11. https://www.facebook.com/mi.rubin/posts/10156611982156949
 12. https://taz.de/!1750009/?goMobile2=1570752000000&goMobile2=1581120000000
 13. https://www.youtube.com/watch?v=wiYMfW8fmig
 14. https://www.mdr.de/thueringen/ministerpraesident-neuwahlen-thueringen-ramelow-landtag-100.html
 15. https://twitter.com/BenjaminHoff/status/1225389742314921985
 16. https://twitter.com/morgenmagazin/status/1226794684741275648
 17. https://twitter.com/georgrestle/status/1227601146195402752
 18. https://twitter.com/GrueneBundestag/status/1227253860361744386

+++
Met dank aan de auteur voor het recht om te publiceren.

+++

Referentie foto:  photocosmos1 / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort