Het Covid-19 vaccin: noodgoedkeuring zonder kennis van effecten of gevaren? | Door Bernhard Loyen

“De farmaceutische industrie is erger dan de maffia.”

Een commentaar van Bernhard Loyen.

De toekomst zal de volgende generaties laten zien hoe deze grootste sociale crisis sinds de naoorlogse orde van de jaren vijftig, de opdeling van Duitsland in twee afzonderlijke staten, zal worden gedocumenteerd bij het verwerken ervan.

Wordt de juridische samenvatting uitgevoerd door een rechtbank, een waarheidscommissie? Zal zoiets mogelijk nooit gebeuren? Als dat zo is, wanneer zal dat dan gebeuren? Na maanden, na jaren? Wie zal dit eisen en afdwingen? Wie zal proberen om noodzakelijke onderzoeken te voorkomen?

Onze kinderen en kleinkinderen zullen goed kijken naar de verantwoordelijke hoofdrolspelers van dit historische evenement. Ook zij zullen willen leren en begrijpen hoe in minder dan een jaar tijd miljoenen mensen in dit land zich zonder slag of stoot hebben kunnen onderwerpen aan de politiek afgedwongen maatregelen. Om er mee in het reine te komen, zelfs om een angstaanjagend hoog percentage te bereiken en om op alle niveaus van de samenleving op een ondersteunende manier te handelen (1)? De persoonlijke vraag zal opnieuw zijn Hoe kon je dit doorstaan, hoe kon je het toestaan? Wat heb je gedaan om deze waanzin te voorkomen?

Alternatieve media, d.w.z. oppositionele informatiebronnen, worden duidelijk aangevallen, aangevallen en agressief verhinderd om verslag uit te brengen. De potentiële pleitbezorgers van een tegengestelde mening worden eenvoudigweg uitgeschakeld. De publieke media kunnen miljoenen GEZ-betalers ongestoord informeren over alle beschikbare kanalen op een systeemconforme manier, in grote lijnen volgens de specificaties. En manipuleer dienovereenkomstig.

Er zijn artikelen die heel snel laten zien dat de macht van de media onaantastbaar aanvoelt. Op het beangstigende moment zijn er duidelijke aanwijzingen van nalatigheid, de kennis van het niet weten. Het stoken in de mist. Is er een interventie? Nee.

De krant Handelsblatt beschreef het door het farmaceutische bedrijf BioNTech aangekondigde vaccin, dat naar verwachting in de nabije toekomst in de VS zal worden goedgekeurd, als een “kerstcadeau” (2) voor de bevolking op 18 november. In deze parafrase, een citaat, verwezen zij naar een uitspraak van BioNTech oprichter Ugur Sahin tijdens een interview met het persbureau Reuters (3).

Een interview tussen de moderator van heute-journal Nachrichten en de viroloog Stephan Becker van de Universiteit van Marburg wordt op 20 november uitgezonden in de mediabibliotheek van ZDF. De ZDF-redactie wilde nu meer details vragen als kijkdienst. Wat voor een cadeau was het dat de farmacoloog van het uur als veelbelovend bestempelde? Eerst moest het woord noodopname worden uitgelegd aan de mogelijk geïrriteerde kijkers. Volgens de presentator klonk dit als een citaat: “snel, snel”. Zouden er bekende nadelen zijn? De viroloog uit Marburg, zijn speciale vakgebied: de ontwikkeling van vaccins, begon de uitleg met de opmerking dat “Wij”, wie dit ook geacht wordt te vertegenwoordigen, het vaccin nodig hebben en ook willen. Is dit het geval, of heeft de moderator erom gevraagd? Nee.

De noodgoedkeuring zou betekenen dat men nog niet over alle gegevens voor de offerte beschikt: “normale goedkeuring”. Dit zou alleen worden verkregen met het verloop van de gerichte massa-vaccinaties. Maar de tijd die nodig is om de effecten en neveneffecten te beoordelen zou ontbreken, de geïnteresseerde moderator kwam tussenbeide. Daarom werd de viroloog meteen gevraagd of dit hem niet zou verontrusten? De heer Becker verwees naar de grote studie van de farmaceutische reuzen BioNTec en Pfizer. Bijna 40.000 mensen hadden milde neveneffecten laten zien. “Dit is wat we als wetenschappers momenteel missen,” gaf viroloog Becker toe. “Wij wetenschappers hebben nog niet de resultaten van wat de studie heeft aangetoond.” Hij verwacht echter dat ze binnenkort aan hen worden voorgelegd (4).

Wat de kijkers niet weten is dat het huidige onderzoek in zeer korte tijd is uitgevoerd. Van juli tot november. De normaliteit zou jaren zijn. De ontwikkeling van het product is in januari 2020 begonnen. Het probleem was dat er nog geen wetenschappelijk rapport beschikbaar was. Tot op heden zijn er slechts twee persberichten van de twee bedrijven in Duitsland en de Verenigde Staten, van 5 juli en 6 november van dit jaar.

Samenvattend: over een periode van twaalf weken worden precies 43.538 mensen onderzocht. Pittig, maar normaal, kreeg de ene helft het corona-vaccin, de andere helft een placebo. Volgens de eerste resultaten laat het vaccin tot 95% effectiviteit zien. Maar tegelijkertijd betekent dit dat het verwachte vaccin slechts op ongeveer 21.000 mensen is getest. Dit is blijkbaar voldoende om het onderzoek op een ongecompliceerde en politiek goedgekeurde manier uit te breiden naar miljoenen proefpersonen via een noodgoedkeuring. Het wordt verkocht als Wonderstuff Made in Germany. Ben je nu kalmer?

Misschien kan de heer Wieler van het RKI de individuele zorglijn gladstrijken. Hij werd deze dagen ook weer geïnterviewd. Het wordt bizar. Op 15.10 uur was het hoofd van het Robert Koch Instituut te gast bij Alfred Schier vanaf het station van Phoenix. De presentator vroeg hoe hoog hij de kans inschatte dat er in de komende zes maanden een vaccin zou worden gevonden. Meneer Wieler, regeringsadviseur van het uur antwoordde letterlijk, citaat: Nou, we gaan er allemaal van uit dat de vaccins volgend jaar worden goedgekeurd. We weten niet precies hoe ze werken, hoe goed ze werken, wat ze doen, maar ik ben zeer optimistisch dat er vaccins beschikbaar zullen zijn (7). Het was het ongecommentarieerde eindantwoord, er was geen enkele vraag (8 = het hele gesprek).

De genoemde noodgoedkeuring is in ons land niet mogelijk, zoals die bestaat en in de Verenigde Staten wordt beoefend. In plaats daarvan zal de geplande goedkeuring van het vaccin worden onderworpen aan een voortdurende herziening, de zogenaamde Rolling Review volgens de EU-richtsnoeren. Dit proces wordt geregeld en gecoördineerd door het EMA. Het Europees Geneesmiddelenbureau is een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen. Wat nu in de VS vrij snel wordt doorgezwaaid, moet in de EU nauwgezet worden gecontroleerd. Is dat zo?

De Deutsche-Apotheker-Zeitung informeerde al op 7 oktober, citaat: Het EMA besloot het goedkeuringsproces van BNT162b2 te starten op basis van de resultaten van niet-klinische en vroege klinische studies bij volwassenen (9). BNT162b2 is het product van BioNTec/Pfizer, ons aankomende kerstcadeau. Volgens BioNTech zouden tegen die tijd al 28.000 mensen hun tweede dosis van het vaccin hebben gekregen. Met de kennis van 50% placebokandidaten, dus slechts 14.000 met de werkzame stof? Nogmaals pittig, in beide persberichten kijkt men tevergeefs naar de term neveneffecten of de verwijzing naar lichte irritatie. Alleen het jubelende nieuws van de vermeende 95% effectiviteit in de strijd tegen Covid-19.

Er is meer gedetailleerde informatie. In augustus informeerde de Amerikaanse site de volgende details, citaat: Milde systeemgebeurtenissen: Ondertussen waren de systeemgebeurtenissen na toediening van BNT162b2 milder dan die met BNT162b1. Vooral na de tweede toediening van BNT162b1…75% van de jongere en 33% van de oudere deelnemers meldden koorts in het bereik van 38,0 tot 38,9 °C. Daarnaast werden ernstige systemische gebeurtenissen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen, spier- en gewrichtspijn gemeld in “kleine aantallen” van de jongere BNT162b2 ontvangers, terwijl er geen ernstige systemische gebeurtenissen werden gemeld in de oudere BNT162b2 ontvangers (11).

Dit zijn dus de bekende effecten. Hoe zit het met de effecten op lange termijn. Wetenschappelijke mist. Het blijft het grote onbekende.

Het goede nieuws voor december werd door BioNTec op 09 november bekend gemaakt. Het artikel van oktober informeert, citaat: Het EMA verwacht echter pas in de komende weken of maanden de resultaten. “Deze resultaten zullen informatie geven over hoe effectief het vaccin mensen beschermt tegen COVID-19,” legt EMA uit. De geneesmiddelenautoriteit wil de gegevens dan onmiddellijk evalueren om zo snel mogelijk te kunnen beslissen over de veiligheid en de kwaliteit van het vaccin (9).

Twee persberichten in het zeer krappe tijdsbestek van enkele weken zijn aantoonbaar genoeg voor de EU om het proces zo verrassend snel te laten verlopen? Deutsche Welle informeerde op 20.11., citaat: Na videoverleg met de staatshoofden en regeringsleiders van de EU, zei kanselier Angela Merkel dat ze de goedkeuring van een coronavaccin in Europa al verwachtte voor december of “zeer binnenkort na de jaarwisseling”. Von der Leyen zei dat de door Biontech/Pfizer en Moderna geproduceerde vaccins mogelijk in de tweede helft van december voorwaardelijk in de handel worden gebracht – als alles zonder problemen verloopt (10). We kunnen dus ook spreken van een soort noodgoedkeuring voor Duitsland, misschien meer als een pan-Europese paniekgoedkeuring.

Mensen zijn erg, erg traag om te reageren. Sociale onrust is te horen in de ivoren torens. Nu is het antwoord om de rang en het bestand te kalmeren met twee injecties. Een anders jarenlang, duidelijk omschreven proces zal dit keer over enkele weken worden goedgekeurd. Ja, doorgeslagen.

Laten we wat meer in detail treden, van de grootste bedreigde veldproef door mensen op mensen in de geschiedenis van de mens.

In september stelde de wereldwijde vaccinatiealliantie GAVI de vraag op haar website, citaat: “Hoe zorgen klinische vaccinatieproeven ervoor dat de voordelen opwegen tegen de risico’s? (12) Een eerlijke interesse in gezonde mensen? Het idee – teststudies bij gezonde mensen, citaat:

In het geval van COVID-19 hebben onderzoekers gesuggereerd dat challenge studies sneller resultaten zouden kunnen opleveren dan lange fase 3 studies. In deze studies worden meestal enkele duizenden mensen lang genoeg geobserveerd om te beoordelen of de gevaccineerde groep minder kans heeft om ziek te worden dan de controlegroepen als beide potentieel worden blootgesteld aan de infectie tijdens hun normale activiteiten. In tegenstelling tot challenge studies bij de mens gaat het om de bewuste en zeer gecontroleerde blootstelling van gezonde gevaccineerde personen aan COVID-19…De blootstelling van mensen aan infectieuze agentia zoals het SARS CoV-2-virus, dat COVID-19 veroorzaakt, brengt uiteraard risico’s met zich mee. Een goed ontworpen uitdagende studie heeft echter het potentieel om het ontwikkelingsproces van het vaccin met maanden te verkorten. Uitdagingstudies kunnen ook worden gebruikt om de doeltreffendheid van verschillende vaccins rechtstreeks te vergelijken, d.w.z. alleen de meest veelbelovende worden geselecteerd voor grotere studies, waardoor het waarschijnlijker is dat de uiteindelijk gebruikte vaccins het meest effectief zijn.

Het is gebleken dat kadavers soms de weg vrijmaken. Alles voor het welzijn van de mensheid, natuurlijk. Belangrijk, citaat: De studies moeten ook worden geïnformeerd door middel van overleg en overleg met het publiek, relevante deskundigen en beleidsmakers – en moeten een strikte geïnformeerde toestemming omvatten (12). Informed consent” wordt bereikt via AHA- en SoSoSo-campagnes, of zoals de recente reeks bedreigingen van de Duitse regering -#IHadCorona (13).

“De farmaceutische industrie is erger dan de maffia.”

Dit was de kop van de Süddeutsche Zeitung in 2015, een interview met een uitvaller uit de farmaceutische industrie. De Deense arts Peter C. Gøtzsche had jarenlang voor geneesmiddelenfabrikanten gewerkt en veranderde daarna van kant. In 2015 vat hij de meest recente farmaceutische schandalen van die tijd als volgt samen, citaat: …de grootste geneesmiddelenfabrikant ter wereld, Pfizer, betaalde bijvoorbeeld in 2009 in de VS 2,3 miljard dollar na een rechtszaak voor het illegaal op de markt brengen van drugs. Het bedrijf GlaxoSmithKline was zelfs bereid om in 2011 drie miljard dollar te betalen om een einde te maken aan een rechtszaak wegens drugsfraude. Abt betaalde 1,5 miljard, Eli Lilly 1,4 miljard, Johnson & Johnson 1,1 miljard. De andere grote bedrijven betaalden bedragen in de dubbele en driedubbele miljoenen. Het ging altijd om fraude en bedrog, omkoping of het op de markt brengen van ongeoorloofde fondsen. (14)

Slechts vijf jaar later vallen deze criminelen, het Amerikaanse bedrijf Pfizer voorop, geïnitieerd en mogelijk gemaakt door een puur politiek geïnitieerde pseudo-pandemie, op agressieve wijze de gezondheid van miljoenen mensen aan. Criminele machinaties worden opnieuw verklaard als zogenaamd heilzame benodigdheden. Mensen die over lijken lopen worden nu met een stralende glimlach het hof gemaakt in Brussel en mogen eisen stellen vanwege een kunstmatige afhankelijkheid van volstrekt onbekende genetisch gemanipuleerde mRNA-gebaseerde geneesmiddelen. Dit is een horrorscenario dat nu pas echt van de grond komt. Of het nu gaat om BioNTec/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac of de recente toevoeging aan de IDT-Biologika leveranciersring in Dessau (15), alle bedrijven willen deelnemen aan deze gigantische veldproef. De farmaceutische industrie in een ongelovige razernij. De politici zijn enthousiast over zichzelf. De bevolking in een raadselachtige staat van verwachting en schok.

De Damocles spuit zweeft over miljoenen hoofden. De waanzin, met een of meer nauwelijks geteste vaccins, waarvan de schade op lange termijn volkomen onbekend is, stelt miljoenen burgers in dit land doelbewust bloot aan een absoluut gevaar voor de gezondheid. Dit alles is te wijten aan een pseudo-moordenaarsvirus, dat een besmettelijk sterftecijfer heeft van slechts 0,23% en het is bewezen dat 80% van de testpersonen die positief zijn, slechts licht of helemaal niet ziek zijn.

Waarom is er zo’n onbegrijpelijk vertrouwen in een volledig onbekend vaccin?

De nu geliefde mRNA-vaccinvariant is een genetische gids waarmee menselijke cellen hun eigen vaccin produceren. Tot nu toe is er nog nooit een mRNA-vaccin goedgekeurd. Nu wordt de grootste onbekende variant doorgezwaaid met Karacho. Een studie die in het International Journal of Clinical Practice is gepubliceerd, heeft meer dan genoeg stof doen opwaaien. Het wijst erop dat, citaat, “Covid-19 vaccins, die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen te activeren, kunnen ontvangers van een vaccin sensibiliseren voor een ernstiger ziekte dan wanneer ze niet gevaccineerd zouden zijn”. (16) Dit betekent in een notendop dat een werkzame stof die op het eerste gezicht levens lijkt te redden, met enige vertraging enorme problemen kan veroorzaken in haar verdere bestaan. Vaccins genezen geen ziekten, maar voorkomen ze. De perfide, vaccins kunnen echter ook mensen ziek maken. De studie is gekoppeld in het artikel (17).

Moeten de op dit moment slecht afgestelde alarmbellen en misthoorns niet op zijn laatst erg luid worden? Miljoenen BILD lezers en luisteraars worden hierbij bewust of onbewust bedrogen. Hoofdverslaggever Peter Tiede kalmeerde de situatie voor zijn begrip op 23 november. De bijwerkingen zijn bekend en van de zogenaamde derde graad – hoofdpijn, vermoeidheid en af en toe een vorm van uitputting. Citaat: “Ik denk dat je daar wel mee kunt leven, toch? (19)

Met de bekende criminele energieën en een puur op winst gerichte wetenschapsfilosofie van de farmaceutische industrie moet daarom worden overwogen dat de echt grote wrijving zich in de onmiddellijke nasleep ervan voordoet. Gebaseerd op de nog volledig onbekende effecten van de verwachte gevolgschade. Voor de komende decennia liggen er weer miljarden aan omzet, dus winst, in het verschiet ten koste van potentiële slachtoffers. De mensen.

Ik raad het gelinkte artikel van Dr. Wolfgang Wodarg aan met de voorbeeldige titel: Geen wonder dat ze hun eigen aandelen snel verkopen! (18).

De ZDF waarschuwde de kijkers op 20.10., citaat: Met 60.000 vaccinaties per dag – “de vaccinatiecampagne duurt minstens vier jaar”. Matthias Schrappe, voormalig plaatsvervangend voorzitter van de Duitse regeringsraad van deskundigen op het gebied van gezondheid, beoordeelde de situatie als volgt, citeer: “Dit is een ingewikkeld sociaal proces”, aldus Schrappe. Het is al moeilijk om een consensus te vinden over wie het eerst gevaccineerd zal worden, zei hij. “Dokters kunnen dat niet beslissen. Politici moeten het reguleren.” (20).

Het is meer dan begrijpelijk dat de kanselier al enige tijd persconferenties houdt met de burgemeester van Berlijn. Dat Mr. Müller met een gemarteld gezicht een ramp mag aankondigen. Het is de perfecte vervulling schildknaap onder de premiers. Geen ruggengraat. Veel te zacht voor deze harde business. Buigzaam. Aan de kant van de Bondsregering mag hij naast de kanselier op de enige foto zitten. Citaat: Kanselier Merkel en de Berlijnse regeringsburgemeester Müller tijdens de videoschakeling in de Kanselarij. (21). De kop luidt: “We hebben nog een inspanning nodig”. De maatregelen om de Corona-pandemie in te dammen worden opnieuw verlengd, de contactbeperkingen worden opnieuw aangescherpt.

De Derde Wet op de Bescherming van de Bevolking in geval van een Epidemische Situatie van Nationale Betekenis werd vorige week symbolisch gegeseld. Nu worden volledig onbekende vaccins snel toegediend. Ja, wij burgers hebben nog een inspanning nodig. Maar het moet tegen dit fatale beleid gericht zijn.

Daarom – op straat. Zorg dat je opvalt. Zwijg niet. Zonder maskers tonen gezicht met rechte rug.

De strijd voor onze gezondheid gaat door! Moet doorgaan!

Veren:

 1. https://twitter.com/UteSchlieper/status/1327980837812514818
 2. https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/kampf-gegen-corona-biontech-impfstoff-uebertrifft-konkurrenz-impfstart-womoeglich-im-dezember-als-weihnachtsgeschenk/26635580.html?ticket=ST-963686-a9dxbAx5hkwdT4iyZp4d-ap3
 3. https://de.reuters.com/article/health-coronavirus-biontech-approval-int/biontech-says-vaccine-approval-possible-in-mid-dec-under-ideal-conditions-idUSKBN27Y2PG
 4. https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/becker-coronavirus-impfstoff-hjo-100.html
 5. https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/pfizer-and-biontech-announce-early-positive-data-ongoing-phase
 6. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
 7. https://www.youtube.com/watch?v=_CpcIUov-1Q
 8. https://www.youtube.com/watch?v=-pxoXSFEqXA
 9. https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/10/07/ema-prueft-zweiten-corona-impfstoff
 10. https://www.dw.com/de/corona-impfstoff-schon-im-dezember/a-55671908
 11. https://eyewire.news/articles/fewer-side-effects-helped-spur-pfizer-biontech-to-advance-bnt162b2-over-earlier-covid-19-vaccine-candidate/
 12. https://www.gavi.org/vaccineswork/how-vaccine-clinical-trials-ensure-benefits-outweigh-risks
 13. https://www.youtube.com/watch?v=ZQLpnBE7t74&feature=youtu.be
 14. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631
 15. https://twitter.com/BMG_Bund/status/1330896687729152000
 16. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795
 17. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijcp.13795
 18. https://www.wodarg.com/impfen/
 19. https://twitter.com/BlackCat1159/status/1331106030441422850
 20. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-impfkampagne-vier-jahre-100.html
 21. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mpk-corona-1820046

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: arda savasciogullari / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort