La libération des fossiles

Un commentaire de Dagmar Henn. Il s’agit d’un pur jeu du diable, les combustibles fossiles, d’où la conviction actuellement exprimée […]

15. November 2019 1
Politik
0

The Fossil Liberation

A comment by Dagmar Henn. They are pure devil’s play, fossil fuels,a conviction currently expressed by many; they must be […]

15. November 2019 10
Politik
0

Трамп один дома, преследуемый глубинным государством.

В течение почти 3 лет президент США Трампа тормозили в своих мирных политических инициативах, часто оппоненты в его собственных рядах […]

14. November 2019 18
Politik
0

La liberación fósil

Un comentario de Dagmar Henn. Son puros juegos del diablo, combustibles fósiles, por lo que la convicción expresada actualmente por […]

14. November 2019 13
Umwelt
0

De fossiele bevrijding

Een opmerking van Dagmar Henn. Ze zijn puur duivels spel, fossiele brandstoffen, dus de huidige overtuiging van velen; ze moeten […]

14. November 2019 8
Umwelt
0

A libertação fóssil

Um comentário de Dagmar Henn. São puro jogo do diabo, combustíveis fósseis, pelo que a convicção actualmente expressa por muitos […]

14. November 2019 8
Umwelt
0

La liberazione fossile

Un commento di Dagmar Henn. Sono puro gioco del diavolo, combustibili fossili, quindi la convinzione attualmente espressa da molti; devono […]

14. November 2019 8
Umwelt
0

La caída del Muro y la Reunificación

Una historia fantástica de Rüdiger Lenz. El 9 de noviembre de 2019 estuve en la Puerta de Brandenburgo en Berlín. […]

14. November 2019 6
Soziales
0