Met directe democratie tegen de tamponbelasting…

Een standpunt van Sean Henschel.

Steeds meer mensen keren zich tegen de zogenaamde „tamponbelasting“. Dit is de omzetbelasting, algemeen bekend als de BTW, die wordt geheven op tampons en andere menstruatieproducten. Het normale belastingtarief in Duitsland is 19%, bepaalde diensten worden belast tegen een verlaagd tarief van 7% en sommige diensten zijn zelfs vrijgesteld (1)(2). De belastingverlaging geldt vooral voor levensmiddelen en dagelijkse consumptiegoederen. Maar ook kunstwerken, snijbloemen en muntenverzamelingen zijn onderworpen aan het verlaagde tarief.

Menstruatieartikelen zoals tampons, maandverband en menstruatiebekers vallen echter nog niet onder de categorie van alledaagse goederen en worden belast tegen 19%. Anderzijds kan worden aangevoerd dat deze periode niet kan worden vermeden en dat belastingheffing een ongerechtvaardigde discriminatie vormt.

Deze discriminatie is niet alleen financieel, maar ook sociaal. In veel landen, zoals Canada, India en Colombia, is de zogenaamde tamponbelasting afgeschaft of, zoals in Frankrijk, sterk verlaagd. In de meeste van deze gevallen was het te wijten aan de druk die door petities, demonstraties of publieke figuren in het openbaar werd uitgeoefend.

Ook in Duitsland is een verzoekschrift ingediend. Verzoekschrift 91015 van 09.02.2019 over de belasting van periodeproducten met het verlaagde btw-tarief van 7% bereikte – 81.425 medeondertekeningen in de periode van medeaanmelding.

Zodra een petitie door meer dan 50.000 aanhangers is ondertekend, wordt deze meestal publiekelijk besproken in de Commissie Verzoekschriften van de Bundestag. Het petitierecht is een grondrecht en is vastgelegd in artikel 17 van de basiswet. De Commissie verzoekschriften heeft ook speciale juridische bevoegdheden. Zij heeft het recht om de indiener, getuigen en deskundigen te horen en heeft het recht om documenten in te dienen, informatie te verstrekken en toegang te krijgen tot faciliteiten.

In een motie van 16 mei 2019 riep de linkse fractie de federale regering op om een wetsontwerp in te dienen „dat menstruatieproducten opneemt in de lijst van artikelen waarvoor de omzetbelasting wordt verlaagd tot 7 procent (bijlage 2 van de wet op de omzetbelasting)“ (3). Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat „menstruatieproducten gratis beschikbaar worden gesteld in openbare instellingen en gezondheidscentra“.

De Bundestag reageerde op de druk van het publiek en besloot dat het verlaagde belastingtarief van toepassing is op „producten voor de maandelijkse hygiëne“. Het tweede deel van de aanvraag, de vrije verstrekking van menstruatieproducten in openbare instellingen, werd echter verworpen.

Op 29.11.2019 keurde de Federale Raad de wijzigingen in de belastingwetgeving goed. In de toekomst zal het verlaagde belastingtarief voor maandelijkse hygiëneartikelen ook in Duitsland van toepassing zijn.

Het ondertekenen van petities lost niet alle politieke problemen op, maar het is een van de vele manieren om direct democratisch te handelen.

Tot nu toe zijn er echter nog maar weinig verzoekschriften in geslaagd om de 50.000 te halen. Wie meer directe democratische participatie op federaal niveau wil of zelfs nationale referenda nuttig acht, moet ook deelnemen aan de eenvoudige processen.

Als zelfs eenvoudige middelen zoals online petities relatief weinig worden gebruikt, wordt het des te moeilijker om verdere directe democratische processen geloofwaardig weer te geven.

Bronnen:

  1. https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__12.html
  2. https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/anlage_2.html
  3. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/102/1910280.pdf
  4. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_17.html
  5. https://epetitionen.bundestag.de/epet/petuebersicht/mz.nc.html
  6. https://www.bundestag.de/ausschuesse/ausschuesse18/a02_18/grundsaetze/petitionsausschuss_befugnisse-260546
  7. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_45c.html
  8. https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2019/0501-0600/0552-19.html
  9. https://de.wikipedia.org/wiki/Petitionsausschuss_des_Deutschen_Bundestages

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Beeldbron:  Alexmalexra / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven het redactionele standpunt niet weer te geven.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over de ondersteuningsopties vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin Adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1z1PZgZgZK

Hinterlasse eine Antwort