Morele campagnes – Een mantel van ware oorlogen | Door Peter Frey

mensen gaan naar de oorlog door te doen alsof ze een nobel doel hebben.

Een commentaar van Peter Frey.

En al te gemakkelijk vallen ze in de valkuil en worden ze bruikbaar voor diegenen die zeer profane, diep egoïstische doelen nastreven. Onzorgvuldige mensen worden hun slachtoffer, waardoor ze echte empathie voor opgelegde verontwaardiging kunnen uitwisselen en tegen de belangen van de gemeenschap kunnen handelen, om nog maar te zwijgen van hun eigen belangen. Uiteindelijk is er geweld – en dit alles in de naam van het goede en de goede mensen waartoe men moet behoren om niet buitenspel gezet te worden. De campagne tegen het coronavirus die de regeringen hebben afgekondigd is geen uitzondering. De echte oorlogen op deze aardbol worden met twee maten gemeten.

Alle oorlogen die de wereld in de afgelopen decennia heeft gezien, waren in principe niet te koop voor de mensen. Omdat ze onrechtvaardig waren en nog steeds zijn. Daarom moest elk van deze onrechtvaardige oorlogen worden verpakt in het glanzende omhulsel van een rechtvaardige oorlog. Om mensen in een oorlog te drijven, die ze vervolgens uit een gevoel van legitimiteit leiden, moet men ze eerst manipuleren, ze in een gevoel van hopeloosheid en gebrek aan alternatieven drijven. Je moet hun vrije denken en ook hun zelfreflectieve empathische gevoelens vervangen door gevoelens van angst, hysterie en agressie.

Dit kan inderdaad gebeuren lang voordat de oorlog met militaire middelen wordt uitgevochten. Mensen gaan pas naar de oorlog als de oorlog een permanente plaats in hun ziel heeft gevonden.

Het is vooral de angst die de oorlog voedt, en de angst heeft een sterk, krachtig, vertrouwd beeld nodig. Een waar men alles aan toeschrijft wat men eerder geleerd heeft te zien als lelijk, vies en gevaarlijk, als kwaadaardig. Om de gemanipuleerde oorlog meedogenloos, meedogenloos en zonder enige echte empathie te kunnen voeren, moeten ze het gevoel hebben dat het breken van ethische categorieën – door buitengewone situaties – gelegitimeerd is.

Het vijandelijke beeld moet sterk zijn, duurzaam, het moet immanent zijn. Daarom worden mensen letterlijk getraind in zeer specifieke vijandbeelden.

Vijandelijke beelden zijn uitingen van laster. Als zodanig gebruikt om andere mensen te lokken in hun eigen oorlog, zijn ze ook een teken van de angst om in het reine te komen met het eigen ego. Gedreven door deze angst – gekoppeld aan zelfhaat – zoekt men de oplossing in de buitenwereld, veronderstelt men dat men anderen (zowel mensen als collectieven) „beter“ moet maken.

De echte, de ware, oneerlijke oorlogen zijn altijd op een diep egoïstische manier uitgevochten, als een gewelddadige claim voor de meedogenloze realisatie van het eigen ego en/of de plundering van buitenlandse middelen. Hulpbronnen voor het bezit waarvan geen natuurlijk recht bestaat, met uitzondering van het asociale recht van de sterkste, werden gebruikt om de eigen ellende in de buitenwereld te compenseren.

En dus waren de – vanuit het oogpunt van de nationaal-socialisten – goede oorlogen tegen de joden uiteindelijk goed voor het verbergen van de overval op de grondstoffen die in hun schaduw plaatsvond. De „goede“ ideologie die voor de massamoord – in geen geval alleen voor de joden – in de structuren van het nationaal-socialistische Duitsland werd ontwikkeld, werd even ongebreideld als de buitensporige overval op andere volkeren en samenlevingen. Het Derde Rijk was toch al gedoemd tot het laatste – waarom?

Het Duitse Rijk deed in opdracht werk. In hun ogen was de „goede“ oorlog die tegen de Joden en de bolsjewisten, en toch waren deze vijandelijke beelden nogal nuttige ideologieën voor degenen die in het duister tastten, een middel tot een doel, dat van hun eigen ongebreidelde verrijking. Het concept betekende immers dat het Derde Rijk tegen elke prijs „zijn“ oorlog moest voeren, namelijk om de schuldendienst te betalen. De oorlogsmachine van Hitler’s Duitsland was het resultaat van een gigantische investering van de Anglo-Amerikaanse bank- en industriesector en was bedoeld om een rendement te behalen. Of om een veld in Europa voor te bereiden op de opkomende elites van de VS. Deze oorlog, die helemaal niet goed was, vindt echter vrijwel geen waardering in de geschiedschrijving van het Westen, het wordt verdoezeld door de moreel nobele campagne tegen het Hitler-fascisme.

Uiterlijk na de val van het Derde Rijk waren het de „Roden“ die de vijand waren. Naar buiten toe gebrandmerkt als een ideologische vijand, was hun enige „overtreding“ dat ze extreem verstorend waren in het onbeperkt plunderen van grondstoffen. Het was dan ook niet doorslaggevend dat het volstrekt onlogisch was, beledigend voor het gezond verstand, om allerlei regeringen te beschuldigen van „kwaadaardig“ communisme: Korea, Vietnam, Cambodja, Laos, Guatemala, Nicaragua, Grenada, Iran, Chili, Indonesië, Angola, enzovoort. Maar een oorlog voeren met de verklaarde intentie om buitenlandse middelen te plunderen en mensen uit te buiten is uit den boze. Omdat het zou worden afgewezen.

Toen, na 1990, waren de gedemoniseerde „Roden“ verdwenen. Dus moesten er nieuwe vijandelijke beelden worden gecreëerd om de wereldwijde razzia voort te zetten. De vijandelijke beelden werden steeds meer en hun imago werd steeds meer gelijkgesteld met een bedreiging van het voortbestaan van de hele menselijke soort. Dit was ook het geval met de oorlog tegen het terrorisme. Onder de vlag van deze bijna heilige oorlog werden de oorlogen uitgevochten die het bestaan van het systeem van meedogenloze winstmaximalisatie veiligstelden. Oorlogen – open of verborgen – in Syrië, Jemen, Afghanistan, Irak, Iran, Libië, Congo, Mali en andere staten.

De moreel zuivere oorlog tegen de terreur werd gekoppeld aan de zogenaamd even eervolle oorlog tegen dictators, humanitaire interventies en zogenaamde vredesopbouwende maatregelen. Om de oorlogen mooier te maken, werd de Orwelliaanse taal – de verdraaiing van termen in hun tegendeel – tot nieuwe triomfen geleid.

Maar al deze „goede“ oorlogen dienden alleen maar om de eigenlijke oorlog, namelijk de oorlog voor winstmaximalisatie, aanvaardbaar en zelfs noodzakelijk te laten lijken voor de bevolking. Men kreeg transfiguratie voor dit amorele gedrag door de veronderstelling dat men zijn eigen ego boven dat van zijn medemensen plaatst, ja, om opgeroepen te worden tot een historische taak. Het werd altijd mogelijk gemaakt door de opgewekte angst bij degenen die zich onderwierpen aan manipulatie om geestelijk slachtoffer te worden. Onrechtvaardigheid werd juist, liet de tot nu toe afgewezenen toe, zelfs ondenkbaar.

Nu, wat heeft dit alles te maken met het coronavirus?

Een blik op de manier waarop men selectief en monocausaal met een ziekteverwekker omgaat kan volstaan om dit te bepalen – gezien als een bittere vijand die bitter moet worden bestreden. VN-secretaris-generaal Guterres op 19 maart: „De wereld is in oorlog met een virus“(1). De Franse president Macron verklaarde de oorlog aan Corona (2) en verklaarde een militaire operatie genaamd „Operation Resilience“ om de bevolking te ondersteunen in de oorlog tegen het dodelijke virus (3). Net als Macron in zijn toespraak tot de natie, richtte de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich tot de bevolking in een TV-toespraak (4). Er werd een sfeer van acute dreiging, angst en de noodzaak van onmiddellijke, pragmatische actie opgeroepen. De bevolkingen moeten zich verenigen achter hun leiders, alle verschillen moeten opzij worden gezet en alles moet in de gemeenschappelijke strijd tegen het virus worden gegooid. Degenen die deze strijd vermeden, liepen onmiddellijk het risico dat ze een gebrek aan karakter zouden hebben – zoals ze in 2001 deden toen „Amerika werd aangevallen“.

Dat – de „oorlog tegen het virus“ – is de oneerlijke oorlog, het witte linnen doek dat de oorlogen die nu in zijn schaduw worden uitgevochten, bedekt. Wat is het dat hen nog steeds drijft, de ware, de oneerlijke oorlogen: meedogenloos leven uit het ego en de hebzucht, verrijking ten koste van anderen.

Helemaal bovenaan de lijst van oorlogen die Corona heeft verhuld en die nu uit alle macht worden uitgevochten, staat de oorlog van de rijken tegen de armen. De twee grootste bedrijven ter wereld zijn Amazon en Microsoft. Terwijl de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal van 2020 met 32,9% instortte, boekte Amazon een recordwinst van 5,2 miljard dollar (5). Noodverordeningen in de Europese staten waren nog maar net begonnen; in de VS waren ze nog in afwachting, toen Amazon al op zoek was naar 100.000 nieuwe medewerkers (6). Het geheim van het zakelijke succes van Amazon is de meedogenloze uitbuiting, de maximale controle over zijn werknemers – en de acceptatie van deze voorwaarden door de klant; en Microsoft? Al in het eerste kwartaal bedroeg de winst van deze wereldwijde onderneming 10,8 miljard dollar.

Wereldwijd – zelfs in de Europese industrielanden – woedt er een oorlog tegen het midden- en kleinbedrijf, een echte gewetenloze oorlog van hebzucht om het doel van herverdeling van de bodem naar de top. Het is niet het virus dat deze situatie heeft gecreëerd, maar de nooddecreten. Het feit dat kleine bedrijven nu massaal bedreigd worden, is geen ongelukkig neveneffect van de „oorlog tegen Corona“, maar is bewust tot stand gekomen. Uitgevoerd door regeringen die zich niet laten leiden door hun kiezers, maar door mondiaal gepositioneerde, particuliere belangen.

Bovendien maken we een verhevigde oorlog tegen onze bestaansmiddelen mee, die op haar beurt vele regionale en lokale oorlogen over de hele wereld zal forceren. Terwijl de bevolking in angst voor een coronavirus wordt geleid, propageert de „doe-het-zelver“ Bill Gates: „In de toekomst moet de mensheid, indien mogelijk, alleen nog maar met elektrische auto’s rijden“. Hier gaat hebzucht gepaard met buitensporige arrogantie en egoïsme (7). En een andere „goede“ oorlog wordt voor dit asociale gedrag geplaatst: „De strijd tegen de klimaatcatastrofe“.

In de schaduw van de „goede“ oorlog tegen het virus wordt de oorlog tegen Syrië in het geheim en in stilte voortgezet, ook door Duitsland. Men kan hier heel goed zien hoe er met twee maten wordt gemeten. Terwijl de aantallen doden en infecties op dramatische wijze en met avontuurlijke trucjes worden geëxtrapoleerd, zijn deze moralisten niet geïnteresseerd in de ellende van de Syrische bevolking, net als in Afghanistan, Jemen en Irak; om maar niet te spreken van Venezuela en Iran. Ook de militaire interventies in Afrika worden geïntensiveerd en de onderdrukking van bange bevolkingsgroepen kan veel effectiever worden uitgevoerd.

Winstbejag en grootheidswaanzin kunnen gelukkig zonder democratie als het niet meer ten dienste staat van haar premissen, en dat lijkt het geval te zijn. De zogenaamde nobele oorlog tegen het virus is in werkelijkheid ook een oorlog tegen de fundamentele rechten van vrije, zelfverantwoordelijke mensen. Het is een oorlog tegen de vrije meningsuiting, een oorlog tegen de diversiteit en de levensvreugde.

Hiermee en tot slot wordt ook de grote taak genoemd, die voor ons ligt, om dit alles om te zetten in iets positiefs, iets wat verbindt: Laten we de mensen uit hun angsten halen. Laten we alles wat nieuwe scheuren veroorzaakt voorkomen. Ik wens alle mensen de moed toe om zich bewust te worden van hun angsten, zelfs die van kleine ziekteverwekkers, om ze te overwinnen en zo tot een vrije, levensbevestigende actie te komen. Verbind jezelf en sta open voor anderen, toon begrip en nodig uit. In ruil daarvoor moet u zich – waar mogelijk – terugtrekken uit het systeem dat de oorlog voedt.

Blijf alstublieft alert.

Nota’s en bronnen:
(Algemeen) Dit artikel van Peds Views is gelicenseerd onder een Creative Commons licentie (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works 4.0 International). Het mag worden herverdeeld en gereproduceerd onder de voorwaarden van deze licentie. Bij het linken naar andere artikelen van Peds Views vindt u ook de externe bronnen die worden gebruikt om de stellingen in de huidige tekst te onderbouwen. De tekst is het script van een toespraak die de auteur heeft gehouden ter gelegenheid van de Wereldvredesdag op 5 september tijdens een bijeenkomst van het Vredesinitiatief Aufstehen Dresden en omgeving in Dresden.

(1) 19.03.2020; ARD; Liveblog; https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-125.html#Danke-fuer-Ihre-Aufmerksamkeit

(2) 14.08.2020; NDR kultur; Sabine Wachs; Corona: “Guerre” gegen das Virus; https://www.ndr.de/ndrkultur/sendungen/gedanken_zur_zeit/Corona-La-Guerre-gegen-Virus,coronavirus2906.html

(3) 23.03.2020; Stern; https://www.stern.de/news/-macron-kuendigt-militaeraktion-im–krieg–gegen-coronavirus-an-9198354.html

(4) 19.03.2020; SZ; Stefan Braun; Merkels letzte Chance, Deutschland wachzurütteln; https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-merkel-1.4850747

(5) 30.07.2020; golem.de; Achim Sawall; Amazon verdoppelt Gewinn in der Coronakrise; https://www.golem.de/news/quartalsbericht-amazon-verdoppelt-gewinn-in-der-coronakrise-2007-149949.html

(6) 17.03.2020; Gründerszene; Barbara Barkhausen; Amazon sucht 100.000 neue Mitarbeiter; https://www.gruenderszene.de/business/amazon-tesla-apple-github-hashicorp-rocketlab

(7) 01.09.2020; Corona Transition; Bill Gates kommt mit Hilfe von VW richtig in Fahrt;
+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Dit artikel verscheen voor het eerst op 7.9.2020 in peds-ansichten.

+++

Foto bron: MISTER DIN / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort