Speciale helden? | Door Bernhard Loyen

Het blijft een machtigende handeling!

Een commentaar van Bernhard Loyen.

Ja, gisteren, 18 november 2020, zal dit land weer veranderen. Met de stemming over de wet, voor de derde keer gewijzigd, “voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemische situatie van nationaal belang”, verwierf een beheersbare kracht, de makers van de aanvullingen en vernieuwingen die ermee gepaard gaan, definitieve macht.

De onwettige regeling, die al wekenlang werd verondersteld om besluiten over een juridisch volledig onwettige handelingsvrijheid van een kliek op een zogenaamde “Conferentie van de bondskanselier met de regeringsleiders van de deelstaten” aan de orde te stellen en aan te kondigen, is nu door de stemming van gisteren op het geëiste en beslissende wetgevende niveau gebracht. Podiumoverwinning voor Merkel, Spahn, Drosten en Wieler. Volle punt overwinning voor de farmaceutische industrie.

Bij een hoofdelijke stemming stemden 413 van 708 parlementsleden met 235 stemmen tegen en acht onthoudingen voor een overeenkomstige motie van de coalitiefacties. 52 stemmen werden niet uitgebracht (1).

Geïnteresseerde, vooral kritische burgers waren benieuwd hoe onze gekozen vertegenwoordigers zich zouden opstellen ten aanzien van deze laatste massale ingreep in de burgerrechten. Politici, vertegenwoordigers van de media en omstanders van de Corona hebben bij voorbaat hun verontwaardiging geuit, omdat de term “Enabling Act” steeds vaker in de discussies wordt gebruikt. Aanmatigend of gepast?

Het Handelsblatt maakt duidelijk, ik citeer: Het idee dat dit een “machtigingswet” is en de weg naar de dictatuur is absurd. Maar het internet zit vol met valse informatie die deze stelling lijkt te ondersteunen. Onder de demonstranten zijn ook corona-ontkenners en rechtsextremisten, het blijft niet vreedzaam (2).

Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas stuurde gisteren een bericht op Twitter, citaat: “Help eens mee met de feiten”: de nazi’s hebben de democratie ondermijnd met de machtigingswet. Vandaag doen we het tegenovergestelde met de Infectiebeschermingswet. Arbitrage is uitgesloten, juridische duidelijkheid wordt gecreëerd (3).

Het staatsnieuws van 20.00 uur op de ARD bevestigde in het avondcommentaar, citaat: “De nieuwe wet op de infectiebescherming verduidelijkt veel dingen, creëert transparantie en beschermt uitdrukkelijk het recht op montage. Het is niet zo dat de staat achteloos meer toegang krijgt tot het dagelijks leven van zijn burgers (4).

Dit zijn de momenten die sinds maart een burger die over dingen nadenkt steeds wanhopiger maken. De schaamteloosheid van de overduidelijke leugen, de valse bewering wordt zonder gevolgen gepubliceerd. Een ander voorbeeld uit het Tagesschau-commentaar van gisteren is, citaat: “Expresse bescherming wordt gegeven aan zaken als het recht van vergadering, de toelaatbaarheid van demonstraties en ook de toegang tot verpleeghuizen en ziekenhuizen…. Dit is allemaal vooruitgang in de strijd tegen het virus. De nieuwe wet zorgt voor meer rechtszekerheid.

Rechtszekerheid voor wie? De burgers of de weinige politici, als stijgbeugelhouders en deuropeners voor de WHO, het WEF en de farmaceutische industrie? Wat betreft het recht van vergadering en de toelaatbaarheid van demonstraties kan men alleen maar het hoofd schudden als men weet wat er rond de grote demonstraties in augustus in Berlijn is gebeurd, de laatste keer in Leipzig en vooral gisteren, 18 november. Bovendien werden en worden de honderden onbekende kleine demonstraties in ons land gehinderd en belemmerd.

De nu aangenomen uitgebreide wet bevat de volgende formulering (5), citaat op pagina 33: “Een tijdelijke beperking van de vrijheid van vergadering en de vrijheid van godsdienst is toegestaan, rekening houdend met de huidige infectiesituatie en na overweging van het doel om het aantal infecties in een vluchtige pandemische situatie te verminderen, mits er hogere eisen worden gesteld aan de rechtvaardiging.

Arbitraliteit is uitgesloten, juridische duidelijkheid is gecreëerd, zei de heer Maas gisteren. Zal hij het zelf merken?

Volgens de Tagesschau is ook de toegang tot verpleeghuizen en ziekenhuizen momenteel beschermd, d.w.z. gegarandeerd. Veel luisteraars en lezers zullen door verschillende ervaringen diep ademhalen. Op dit moment mag ik bijvoorbeeld mijn 83-jarige moeder niet bezoeken tijdens haar drie weken durende verblijf in een revalidatiekliniek in Nedersaksen. Volgens de huisarts zou een bezoek alleen worden toegestaan als ze, citaat: stervende was.

De burger moet leren, het is geen machtigingshandeling als de woorden ’empowerment’, ‘autorisatie’, ‘autorisatie om voor te schrijven’ en ‘basis voor autorisatie’ zestien keer op de 44 pagina’s staan.

In de inhoudsopgave van de wet, die gisteren onmiddellijk door de Bundesrat (6) en de Bondspresident (7) werd goedgekeurd, is onder artikel 7 Beperking van de grondrechten de volgende rechtsbescherming te vinden: Artikel 1 Nr. 16 en 17 beperken de grondrechten van de persoonlijke vrijheid (artikel 2, lid 2 zin 2 van de Basiswet), de vrijheid van vergadering (artikel 8 van de Basiswet), het vrije verkeer (artikel 11, lid 1 van de Basiswet) en de onschendbaarheid van de woning (artikel 13, lid 1, van de Basiswet).

Gisteren zag minister Jens Spahn zichzelf bevestigd in zijn bestaan, zijn beslissingen van de afgelopen maanden. Bewezen tegenstrijdigheden in diverse uitspraken en interviews worden met beruchte teckelogen gerechtvaardigd ten aanzien van een moeilijke oriëntatie in zo’n onvoorspelbaar en onbekend virus.

Een van de vele herinneringen, op 14 maart, zijn ministerie gaf de volgende waarschuwing, citaat: “Er wordt beweerd en snel verspreid dat het federale ministerie van Volksgezondheid / de federale regering zou binnenkort enorme verdere beperkingen op het openbare leven aan te kondigen. Dit is NIET waar! Gelieve te helpen om de verspreiding ervan te stoppen (8).

Acht maanden later culmineert deze aantoonbare burgerbedrog in de geseling van gisteren op alle vereiste bestuursniveaus. De schijndiscussie, ook wel debat genoemd, was een alibigebeurtenis om de meerderheid van de burgers te laten geloven dat alles klopt. Jens Spahn heeft gisteren een belofte gedaan aan de parlementariërs. Ze moeten het doorgeven aan de kiezers. Het uur van de erewoordingen in dit land heeft een dubieuze traditie. Toch geef ik u mijn woord dat er geen verplichte vaccinatie zal zijn in deze pandemie. Stop met anders te zeggen (9).

Wat laat een blik op de nieuw aangenomen uitgebreide wet ons zien? Het is te vinden in de inhoudsopgave artikel 2, waarin staat – Verdere wijziging van de Wet op de Infectiebescherming. § Artikel 36, punt 10, onder b), wordt als volgt gewijzigd: “De Bondsregering is bevoegd om, wanneer de Duitse Bondsdag overeenkomstig artikel 5, lid 1, eerste zin, een epidemische situatie van nationaal belang heeft vastgesteld, zonder toestemming van de Bundesrat bij wet te bepalen dat de in een wetsbesluit overeenkomstig lid 8, eerste zin, genoemde personen verplicht zijn de vervoerders, de bevoegde autoriteit of de autoriteiten die deze autoriteit overeenkomstig lid 11, eerste zin, ondersteunen en die verantwoordelijk zijn voor de politiecontrole op het grensoverschrijdende verkeer, inentingsdocumenten met betrekking tot de in lid 8, eerste zin, bedoelde ziekte voor te leggen.

Het beschreven onderwerp is de invoer uit de door de federale overheid aangegeven risicogebieden. Verder betekent dit ook terugreizen, bijvoorbeeld van vakanties, als deze in de toekomst nog mogen plaatsvinden of betaalbaar zijn. Wat betekenen deze woorden dan?

Innovaties moeten worden verkocht. Hiervoor zijn campagnes nodig. Gefinancierd met belastinggeld, verpakt in video’s. De federale overheid wil haar burgers laten glimlachen. Vermoeiende maanden verdienen wat afleiding en plezier. De kanselarij liet drie video’s produceren onder de titel “Special Heroes”. Twee gepensioneerden en een gepensioneerd echtpaar (10) vertellen in de fictieve toekomst hoe het toen, in 2020, was. Ze leggen achteraf de 2e golf (11) uit, het coronavirus, het gevaar van de uitzonderlijke situatie voor miljoenen mensen en hoe trots ze kunnen terugkijken. Op hun prestatie. De ene oudere hoofdpersoon kreeg zelfs een medaille (12). Wat hadden ze uitstekend gedaan om hun land te helpen? Aandacht – geen clou, hoewel het de grap zou moeten zijn – niets. Ze deden niets omdat ze thuis bleven, zogenaamd om anderen te beschermen.

Dit moet grappig zijn, maar een vermaning. Dit is bedoeld om een knipoog op te roepen, maar om op te roepen tot gehoorzaamheid en om je eraan te herinneren te gehoorzamen terwijl je kijkt, dan word je een echte held.

Dat is slim gedaan. Het heet pure manipulatie. Het betekent ook dat degenen die de straat opgaan om hun burgerrechten te behouden, geen helden zijn. Ze krijgen geen medaille, ze krijgen geen respect. Ze bemoeien zich met de uitvoering van grootse plannen voor de volledige transformatie van de samenleving. Event 201, The Great Reset, de 3e Wet voor de Bescherming van de Bevolking in een Epidemische Situatie van Nationale Betekenis, de afschaffing van contant geld, de digitalisering van de samenleving zijn pure fantasieën van samenzweringstheoretici, vervalsingen en ja, duidelijke bedreigingen voor onze democratie.

Dit is niet alleen de manier waarop de dingen gaan sinds gisteren. Maar de huidige generatie is er tot nu toe meer mee bekend uit films, documentaires en geschiedenisboeken. In de tussentijd is de realiteit schokkend.

Voor ons blijft de waarheid. Wij, die al maanden waarschuwen voor het slotevenement in de Duitse Rijksdag op 18 november 2020, zijn de echte helden. We zullen in staat zijn om achteraf te bewijzen met onze kennis, onze foto’s in ons hoofd en gearchiveerde foto’s, de duizenden video’s – We hebben alles gegeven.

De strijd moet nu worden voortgezet. Niet opgeven, blijft het eerste uitgangspunt. Nu denken veel burgers dat uiterlijk eind maart 2021 het spook voorbij zal zijn. Ik heb het gelezen, gehoord en gezien in de media. Ze liegen niet?

Op pagina 43 van de resolutie die gisteren is doorgenomen, kunt u hierover lezen, onder vermelding van: “Wat betreft paragraaf 2: Totdat § 14 paragraaf 1 zin 4 en 5 IfSG van kracht wordt, blijft de vorige versie van toepassing. Artikel 2 treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 2 luidt – Verdere wijziging van de Wet op de infectiebescherming. Zou intrekking kunnen betekenen, maar het kleine woordje betekent verder dat men, gezien de dynamiek van de afgelopen maanden, alleen het ergste kan verwachten. Nog meer intimidatie door middel van regelgeving. Nog meer dwang door veranderingen in de wet. Nog meer onzekerheid over de individuele toekomst. Voor zichzelf, voor ons, voor onze kinderen.

Holger, het gevecht gaat door, zei Rudi Dutschke bij Holger Meins graf. Ook toen werd gezegd, wat voor crackpots, idioten, radicale vijanden van de staat en systeemdreigers. Waren er alleen leden van de RAF bij het graf van Holger Meins, of waren het gewoon bezorgde burgers van die tijd?

Eindelijk, het past bij deze gedachte. De parlementaire fractie van de Groenen, een voormalige protestpartij uit die tijd, heeft op 18 november unaniem voor de wet gestemd (nota van de auteur: een nee, een onthouding maakt het niet beter). Huiswerk voor machtsillusies in het federale verkiezingsjaar 2021. CDU en SPD zijn volgens hun eigen definitie “bijzondere helden”. De AFD, de nazi’s, de groezelige kinderen van het parlement, de lange arm van het gepeupel van de straat hebben 82 stemmen uitgebracht. 82 keer nee.

Zijn LEFT en FDP nu aanhangers, zo niet sympathisanten, van de nazi’s, aangezien zij ook Nee hebben gestemd? Moeilijke tijden.

Moge iedereen voor zichzelf beslissen hoe de komende maanden, misschien wel jaren, beheerst moeten worden. Ik zie je op straat. Zonder masker en met rechte rug.

Het gevecht gaat door! Moet doorgaan!

Veren:

 1. https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=698
 2. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/infektionsschutzgesetz-lockdown-paragraf-im-eildurchgang-beschlossen-das-sorgt-fuer-unmut/26635596.html?ticket=ST-441457-OJXjVNNYDicLJ63unXfd-ap5
 3. https://twitter.com/HeikoMaas/status/1328994252731379714
 4. https://www.tagesschau.de/kommentar/corona-infektionsschutzgesetz-101.html
 5. https://dserver.bundestag.de/btd/19/239/1923944.pdf
 6. https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0601-0700/700-20(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
 7. https://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-demo-infektionsschutzgesetz-bundestag-1.5119121
 8. https://twitter.com/BMG_Bund/status/1238780849652465664
 9. https://twitter.com/phoenix_de/status/1329059658963841024
 10. https://www.youtube.com/watch?v=UH1757U0aeg
 11. https://www.youtube.com/watch?v=krJfMyW87vU
 12. https://www.youtube.com/watch?v=BpYZvtmkGw4
 13. https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=698

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Beeldbron:  ©BLoyen20

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort