The Commons Project: het digitale gezondheidspaspoort | Door Norbert Häring

De Rockefeller Foundation en het World Economic Forum maken zich serieus zorgen over de particuliere paspoortautoriteit in de wereld.

Een opmerking van Norbert Häring.

Het World Economic Forum werkt samen met een door de Rockefeller Foundation nieuw opgerichte „non-profit“ organisatie. Ze willen Corona gebruiken om een particuliere, wereldwijde autoriteit voor gezondheidspaspoorten op te richten. Daarbij gaan ze resoluut door met hun techno-autoritaire plannen Known-Traveller, ID-2020 en Lock-Step.

Er wordt geschiedenis geschreven, er wordt vooruitgang geboekt. Heel snel. In april schreef ik: „We zijn niet ver van het punt waarop de Amerikaanse digitale technologiebedrijven de virtuele paspoortautoriteit van de wereld zullen worden, die bepaalt wie zich binnen welke straal kan verplaatsen“. De gelegenheid was dat in de loop van de introductie van Covid contact tracking apps Apple en Google aankondigden dat in de toekomst alle fysieke contacten van elke drager van een Android of Apple smartphone opneembaar en evalueerbaar moeten zijn vanuit de VS.

De Rockefeller Foundation heeft al in 2019 (blijkbaar alleen) de startfinanciering van 300.000 dollar voor The Commons Project verstrekt voor „de ontwikkeling en structurering van een nieuw organisatiemodel voor de ontwikkeling, financiering en uitvoering van digitale openbare infrastructuurprojecten“. Het eerste project dat onder de radar vloog was CommonHealth.

Voorbereiding 2019

In de zelfbeschrijving van CommonHealth staat

CommonHealth helpt mensen om hun persoonlijke gezondheidsgegevens te verzamelen en te beheren en deze te delen met de gezondheidsdiensten, organisaties en apps die ze vertrouwen. CommonHealth breidt het door AppleHealth ontwikkelde model voor overdraagbaarheid en interoperabiliteit van gezondheidsgegevens uit tot de 55% van de Amerikanen met Android-toestellen (85% wereldwijd). Dit maakt een bredere en meer gelijke deelname aan onderzoek, innovatieve behandelingsmodellen en de volgende generatie van gezondheidsdiensten mogelijk.

CommonHealth zal worden ontwikkeld en uitgerold door het Commons Project „in samenwerking met een brede coalitie van publieke en private partners uit het gezondheidsecosysteem“.

Common Health werkte op de achtergrond. Je hebt er niet veel van gezien. Men mag aannemen dat er intensieve gesprekken met Apple en Google zijn gevoerd om op de een of andere manier het punt te bereiken waarop de opgeslagen gezondheidsgegevens zonder problemen kunnen worden overgedragen en uitgelezen tussen de twee besturingssystemen, iOS en Android.

De successen van het initiatief zijn niet openbaar gemaakt. Maar men kan het succes raden, als men bedenkt dat in het voorjaar van 2020 Apple en Google vrij snel overeenkwamen om de Bluetooth-contactvolgfunctie te programmeren in de twee besturingssystemen op een wederzijds compatibele manier binnen een korte periode.

In het volledige jaar 2020

In 2020 ontving The Commons Project vervolgens 500.000 dollar extra van de Rockefeller Foundation „voor de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het beheer van gezondheids- en andere persoonlijke informatie, met behulp van een non-profit, people-first model“ (let op de toevoeging „en andere persoonlijke informatie“).

In juli werd de kleine Rockefeller spin-off die op de achtergrond opereerde, een wereldwijd opererende organisatie die op de hoogste niveaus opereert. Er is een Raad van Bestuur benoemd, met 62 hooggeplaatste vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties uit 24 landen en alle delen van de wereld.

De Rockefeller Foundation met haar voorzitter, Blackrock, JP Morgan, diverse VN-organisaties en vele bedrijven en verenigingen uit de gezondheidsindustrie zijn uiteraard vertegenwoordigd.

Het bedrijf is gevestigd in Genève, Zwitserland. Het ligt dicht bij het World Economic Forum en diverse VN- en andere internationale organisaties, waaronder de luchtvaart.

Het mag dus niet zo zijn dat er in de toekomst een gebrek aan geld en netwerken met de mensen en organen van het mondiale bestuur zal ontstaan.

Dit is ook nodig omdat de Rockefeller Foundation en het World Economic Forum hun verschillende dystopische projecten willen uitvoeren om de controle van de wereldbevolking te perfectioneren via The Commons Project.

Het wereldwijde paspoort CommonPass

Op 7 oktober kondigden het Commons Project en het World Economic Forum de start aan van een veldproef met de nieuw ontwikkelde app CommonPass. Dit is een app die bedoeld is om iedereen die ofwel antilichamen tegen corona heeft, ofwel gevaccineerd is, in staat te stellen weer internationaal te reizen. Overheden kunnen dit immers niet doen. De bedrijven en hun stichtingen moeten helpen.

Luchtreizigers moeten hun gezondheids- en vaccinatiestatus op hun smartphone kunnen laten zien bij het aan boord gaan of bij het binnenkomen van het land.

Het proefproject begint in oktober met vrijwilligers op de routes tussen Londen, New York, Hong Kong en Singapore op vluchten van Cathay Pacific en United Airlines. Daarna wordt het project in hoog tempo uitgebreid met vluchtverbindingen over de hele wereld en alle continenten.

De United States Customs and Border Protection en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van de Verenigde Staten zullen bij het project worden betrokken. (De Chief Medical Officer van het Commons Project was voorheen Chief Strategy & Innovation Officer van CDC).

Deze twee Amerikaanse overheidsorganisaties zullen het proefproject monitoren en evalueren. Bovendien zouden vertegenwoordigers van de regeringen van 37 landen aan het project meewerken.

Maar CommonPass is veel meer dan een app. Om het wereldwijd te laten werken, willen de bedrijven en stichtingen via het Commons Project wereldwijde standaarden voor tests en laboratoria opstellen en deze aan overheden opleggen, of meer beleefd gezegd: „met als doel het vertrouwen van de overheden ervoor te winnen“.

Het vertrouwen van de Amerikaanse regering zal per definitie zijn. Het maakt er immers deel van uit. Die van de anderen? Nou, natuurlijk. Maar ze zullen er wel bij moeten zijn. Tot nu toe is alles wat de Amerikanen hebben bedacht voor hun grenzen…

Verbinding met de bekende Traveller Digital Identity

In de persberichten wordt geen melding gemaakt van „andere persoonsgegevens“ die volgens het subsidiebesluit van de Rockefeller Foundation ook door de te ontwikkelen app moeten kunnen worden beheerd. Maar het is meteen duidelijk dat niets dit in de weg staat – vooral omdat de nadruk wordt gelegd op de flexibiliteit van de app, omdat deze alle toelatingsvereisten van overheden kan integreren. (In de praktijk worden natuurlijk alleen eisen van belangrijke landen als de VS en misschien ook de EU geïntegreerd. De anderen zullen dan moeten voldoen).

De app zou dus al voldoen aan alles wat het World Economic Forum en US Homeland Security hebben gedefinieerd in hun Known Traveller Digital Identity Project, dat ook al is getest. U kunt hierover lezen in mijn artikel gelinkt in het artikel: Known Traveller: The World Economic Forum maakt een totalitaire horrorvisie waar.

Het basisidee van Known Traveller is eenvoudig. Er wordt gesproken over gegevenssoevereiniteit en gegevensbescherming. U garandeert deze door mensen controle te geven over de gegevens die u helpt verzamelen op één plaats. Zij hebben dan de keuze aan wie zij welke van deze zo handig verzamelde gegevens ter beschikking stellen.

Dat deze keuze niet echt bestaat in het reizen en in een toenemend aantal andere situaties is gewoon pech. Niet de schuld van de uitvinders. Ze zouden nooit gedacht hebben dat dit kon gebeuren.

Aansluiting op het lock-step scenario

Lock Step is een post-pandemisch scenario dat door de Rockefeller Foundation in 2010 is ontworpen als „een medium waarmee grote veranderingen niet alleen kunnen worden voorzien, maar ook kunnen worden doorgevoerd.

De daar beschreven veranderingen gaan in de richting van een wereld met onder andere de volgende kenmerken:

  • Andere naties doen de autoritaire, zeer controlerende Chinese aanpak na.
  • De meer autoritaire vorm van heerschappij zal na de pandemie voortduren.
  • Geschokte bevolkingen verwelkomen meer toezicht en meer autoritair bestuur.
  • Biometrische identiteitsvastlegging wint aan kracht.
  • Filantropische stichtingen worden onderdeel van het Amerikaanse buitenlands en veiligheidsbeleid.

Uw papieren alstublieft“, de oproep voor een pas die in repressieve autoritaire regimes op elke hoek werd gehoord, wordt „Uw smartphone alstublieft“. De informatie die men dan moet vrijgeven om zich in de fysieke en digitale ruimte te kunnen bewegen is verschillende ordes van grootte uitgebreider dan in de dagen van „Uw papieren alstublieft“.

Peter Schwartz, een futuroloog die goed verbonden is met de Amerikaanse veiligheidsscène en die het co-step scenario met en voor de Rockefeller Foundation ontwierp, promoot momenteel openlijk de (welwillende) totale bewaking in interviews. De burgers zouden dit graag accepteren voor het gemak.

Verbinding met ID2020

ID2020 is een initiatief dat voornamelijk wordt gefinancierd door de Rockefeller Foundation, Microsoft en Accenture, die is uitgeroepen om de hele wereldbevolking te voorzien van een gestandaardiseerde digitale biometrische identiteit. Dit is op zijn beurt weer zichtbaar bedoeld om hun bewegingen en handelingen automatisch te kunnen volgen en controleren. Meer hierover in het gelinkte artikel: ID2020, Bekende Traveller en het traceren van contacten door Google en Apple: Amerikaanse bedrijven worden wereldpaspoortautoriteit

Accenture is een adviesbureau dat vooral gespecialiseerd is in cloud-oplossingen en dat ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het Known Traveller-programma. Samen met Microsoft heeft Accenture al het prototype van een digitale ID-oplossing ontwikkeld. Het is bedoeld als aanvulling op of zelfs als vervanging van nationale identiteitsdocumenten.

In ontwikkelingslanden zijn vaccinatieprogramma’s waarbij de gevaccineerde personen en hun familieleden digitaal worden geregistreerd, de belangrijkste hefboom voor ID2020. Daarom is ook de Gavi Vaccine Alliance erbij betrokken.

Ook zal CommonPass in eerste instantie worden uitgerust en ingevoerd met vaccinatie- en immuniteitsgegevens onder het voorwendsel van corona. De relatie of het verband met de Accenture-Microsoft oplossing is onduidelijk. Maar aangezien CommonPass een initiatief is van de Rockefeller Foundation en het World Economic Forum, en Accenture en natuurlijk Microsoft nauw samenwerken met beide, zou allesbehalve een nauwe relatie zeer verrassend zijn. Microsoft is een van de belangrijkste leden van het World Economic Forum, waarschijnlijk de meest invloedrijke in verband met Bill Gates en zijn stichting.

Samenvatting

Met CommonPass lijken het World Economic Forum en Rockefeller een hele reeks lopende initiatieven samen te brengen en te stimuleren waarmee zij – en de Amerikaanse regering – de geautomatiseerde controle over de wereldbevolking verder willen uitbreiden.

+++

Dit bericht verscheen voor het eerst op 14 oktober 2020 op de blog Geld und Mehr

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: Fotinia / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort