Transnationaal Elite Fascisme | Door Ullrich Mies

Sinds maart 2020 is de vorm van de heerschappij die zich sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989/1990 systematisch ontvouwt, volledig zichtbaar: een transnationaal opererende oligarchische kaste heeft de heerschappij in de westerse „democratieën“ overgenomen.

Een commentaar van Ullrich Mies.

De massabasis van het „traditionele“ fascisme was de enthousiaste kleingeestige bourgeoisie, opgehitst door propaganda (1). De leider (staat) beloofde de massa’s redding van alle kwaad. De leider droeg de massa’s, de massa’s droegen de leider (staat) en de laatste leidde hen in het belang van het (monopolie)kapitaal naar de oorlog en de ondergang. In de loop van de laatste decennia is er een transnationale, goed verbonden kaste ontstaan, die haar oorlogen niet langer alleen naar buiten toe voert, maar die het maatschappelijk middenveld als geheel als een bedreiging voor haar macht beschouwt. Sinds maart 2020 hebben de machtscentra hun oorlog naar binnen uitgebreid in naam van het coronabesmettingsregime.

Met transnationaal „elite“ fascisme bedoel ik een alliantie van transnationale kapitalistische klasse, transnationale machtselite (Transnationale Kapitalistische Klasse en Transnationale Machts Elite) (2) met het transnationale digitale, militaire, inlichtingen-, wetenschaps- en mediacomplex en de regeringen als hun uitvoerende comités. Ik noem dit conglomeraat de parasieten van de burgermaatschappijen die als „gastheer“ dienen.

Hun nieuwe manier van overheersing is een gezondheidsdictatuur die gebaseerd is op infectieregimes die op elk moment kunnen worden geactiveerd. Vandaag Covid-19, morgen rhinovirussen, overmorgen misschien malaria of een „biologische oorlogsvoering“.

De „war on terror“ is sinds maart 2020 uitgebreid met de „war on infection“. Dit is gericht tegen de mensheid als geheel.

De „grote zorg“ van de machtscentra voor „volksgezondheid“ is een ongekend propagandistisch meesterwerk in de geschiedenis van de mensheid. Het is een jarenlang voorbereide PSYOP, een psychologische oorlogsvoering tegen de burgermaatschappij.

Na tientallen jaren van fouten van de heersende klieken was de legitimiteit van de westerse politiek eind 2019 op nul gezet. En degenen die de planeet, de mensheid, het samenleven, de innerlijke en uiterlijke vrede en alle positieve waarden van de menselijke geschiedenis hebben geruïneerd, worden nu verondersteld de grote verlossers van de mensheid te zijn?

Hoe ahistorisch, nietsvermoedend, naïef en door de media gehersenspoeld moet men zijn om de drijfveren van het geglobaliseerde rampenkapitalisme en de daders van de ramp te ontlasten van de grote zorg voor de gezondheid van de mensen?

Noodtoestand als permanente toestand

De „massabasis“ van de machtscentra is niet langer het gevolg van overtuigde mensen. Hun nieuwe volgelingen zijn de massa’s gemanipuleerde, gelogen en geterroriseerde mensen in een staat van angst en paniek. De massale mediavernietiging stelt de op angst gebaseerde entourage veilig.

Jeffrey A. Tucker van het Amerikaanse Instituut voor Economisch Onderzoek schrijft in zijn artikel „When will the Madness end?“ hierover:

„Ik ben een praktiserend psychiater, gespecialiseerd in angststoornissen, paranoïde waanideeën en irrationele angst“. Ik heb deze bij particulieren als een specialist behandeld. Het is al moeilijk genoeg om deze problemen in normale tijden in te dammen. Wat er nu gebeurt is een verspreiding van deze ernstige gezondheidstoestand over de hele bevolking. Het kan met alles gebeuren, maar hier zien we hoe een oerangst voor ziekte overgaat in massale paniek. Het lijkt bijna opzettelijk. Het is tragisch. Als dit eenmaal begonnen is, kan het jaren duren om de psychologische schade te herstellen“ (3).

Bovendien wordt de maskerdwang verondersteld gehoorzaamheid en onderdanigheid te beoefenen, de „samenhang“ van de maskerdragers en hun onderwerping aan de vermeende autoriteiten te verzekeren, en de „maskervijanden“ als „niet-solidaire gevaarlijkheden“ te verbannen. Op dit moment terroriseren de daders onze kinderen in de scholen door hen te dwingen een masker te dragen. Hier wordt het nieuwe onderwerp gefokt.

Het middel om de machtscentra te domineren is de „besmettelijke“ noodtoestand met uitsluiting van de burgerrechten. De Merkel kliek en hun entourage hebben de Basiswet koud gereinigd. Vanaf nu kan de noodtoestand te allen tijde worden uitgeroepen tot een permanente toestand. Zelfs de „democratie“ in haar gebrekkige vorm van partijdemocratie is door de noodtoestand van Covid opgeschort, de scheiding der machten is grotendeels ingestort. Bill Gates en zijn wetenschappelijke en politieke medewerkers willen niet dat we ooit terugkeren naar de toestand van het tijdperk van voor de Covid 19 (4).

Democratie zoals we die kenden behoort tot het verleden. Bernd Hamm schreef hierover al in 2017:

„Neoliberale ideologie heeft geholpen om de staatsregulering te verminderen en de rijkdom te accumuleren met 1 procent. De rijken zijn in staat om een aanzienlijk deel van de staatswetgeving in hun voordeel te beïnvloeden. Zij en hun vermogen worden in hun diensten geadviseerd en beschermd door gastheren van parlementariërs, managers, accountants, advocaten, belastingadviseurs, denktanks, radiostations, filmstudio’s, uitgevers, media, onderzoekers, hackers, lobbyisten, lijfwachten en andere lakeien.

Privé-eigendom is het gouden kalf van het kapitalisme en ongereglementeerd kapitalisme is de bijbel van de heersende klasse. Ze kunnen zelfs de politie en het leger voor hen mobiliseren. De natiestaat en zijn regering blijven hiervoor belangrijke instellingen – maar bovenal moeten de regeringen de massa’s onder controle houden. Dit is het einde van het democratieproject en de definitieve overname door de plutocratie, een stille staatsgreep“ (5).

Het traditionele fascisme combineerde massale steun en propaganda met een harde (straat)terreur en halgevechten tegen zijn vijanden. Het transnationale „elitefascisme“ daarentegen is veel subtieler en intelligenter. Als de Duitse variant van het transnationale „elitaire“ fascisme proberen Merkel, de neoliberale partijketen en het mediafront, evenals de van buitenaf gefinancierde prostituee wetenschap (6) hun positie door te drukken en hun macht te behouden met alle middelen van propaganda, censuur, het ontmantelen van elke oppositie en het onderdrukken van „devianten“.

Herstel van de wereldeconomie

De machtscentra zijn van plan om verschillende lockdowns af te dwingen om hun doelen te bereiken.

Uiteindelijk willen ze de wereldeconomie weer op gang brengen (7). Ze willen het „oude“ geglobaliseerde rampenkapitalisme, dat de planeet op de rand van de afgrond bracht, „opnieuw opbouwen“. Het fundamentele doel is echter om het kapitalistische systeem in stand te houden onder de nieuw gecreëerde omstandigheden van de 4e industriële revolutie na de grote heropleving. De staten moeten volledig worden onderworpen aan de controle van de internationale financiële industrie.

Voor de Corona-crisis had Duitsland een staatsschuld van ongeveer 2 biljoen euro. Het heeft Duitsland 75 jaar gekost om deze op te bouwen. Het kostte het Merkel team 3 maanden om deze nationale schuld te verdubbelen.

De Deutsche Bank schreef op 24 april 2020 over de gevolgschade van de Corona-crisis:

„Volgens onze berekeningen kan de Duitse staat terugvallen op een duizelingwekkend bedrag van maximaal 1,9 biljoen euro, ruim 50 procent van het Duitse BBP, via de anticrisispakketten die zijn gelanceerd […]“ (8).

Deutsche Welle schreef op 24 juni 2020

„Ten minste 15 biljoen dollar […] zijn al gereserveerd door regeringen en centrale banken voor de bestrijding van de coronapandemie en de gevolgen daarvan. Hierdoor groeit de schuldenberg van de wereld steeds sneller: met inbegrip van de schulden van bedrijven en banken komt de bankenlobbyvereniging IIF (Institute of International Finance) tot een onvoorstelbare 250 biljoen dollar“ (9).

In juni 2020 bood de Wereldbank Belarus een lening van 940 miljoen dollar aan op voorwaarde dat het land instemde met een lockdown, d.w.z. de ondergang van zijn economie (10).

De machtscentra proberen het resterende staatseigendom onder de controle van de internationale financiële industrie te privatiseren door middel van de totale schuldenlast van de staten. De failliete bedrijven, die door de Corona-crisis aan de rand van de afgrond zijn gebracht, worden vervolgens door de radicale marktregeringen in staatseigendom genomen om de belastingbetaler te dwingen de kosten van hun herstructurering te dragen. De totale schuldenlast van staten is een middel om de mensheid tot slaaf te maken (11).

In Europa is de EU het beslissende controlecentrum voor de de-democratisering van de natiestaten. De heersende economische en politieke klieken doen er alles aan om de haperende EU als machtsproject in stand te houden, de democratische instellingen van de natiestaten volledig te ondermijnen en de parlementen nog meer te ontstemmen. De 27 EU-landen hebben zojuist overeenstemming bereikt over een begroting en een financieel pakket in de historische orde van 1,8 biljoen euro.

Het is nu al duidelijk dat het geld in de eerste plaats, net als bij de eerdere steun aan Griekenland, bij banken zal terechtkomen om oude schulden te herfinancieren (12). Democratievrije commissies, directoraten, senaten, overeenkomsten met belanghebbenden en achterkamertjescommissies van allerlei aard zorgen voor de totalitaire heerschappij van de transnationale oligarchkaste. De natiestaat dient hen alleen als toezichts- en repressieve staat om de bevolking onder controle te houden.

Bevolkingsafname

De vermindering van de wereldbevolking is een integraal onderdeel van de grote wereldwijde economische reset. Voor de 4e industriële revolutie zijn miljarden mensen „overbodig“ (13). De „zuivering“ van de wereldbevolking zal plaatsvinden door de sluipende vernietiging van kleine en middelgrote bedrijven en de wereldwijde toeleveringsketens met honderden miljoenen werknemers. Het deel van de kleine en middelgrote ondernemingen dat door de internationale investeringsstrategen kan worden „geëxploiteerd“, zal uit de zelfstandigheid en in de afhankelijke lagelonensector worden gedrukt, andere zullen worden onderworpen aan digitale en platformbedrijven en hun exploitatiestrategieën, en grote delen zullen ten onder gaan, zoals de dominantiestrategen het bedoeld hadden.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie heeft de eerste lockdown al 1,6 miljard mensen in de zogenaamde informele sector werkloos gemaakt, d.w.z. mensen zonder reguliere arbeidsverhouding.

De vraag is: „Hoeveel honderden miljoenen mensen zullen het leven verliezen door de economische vernietiging van het bestaan“?

De machtscentra gaan glimlachen over miljoenen lijken. Zij hebben dit voldoende bewezen door hun oorlogen alleen al na 1989. De wereldoorlogen I en II hebben meer dan 100 miljoen levens geëist. Als „slechts“ 10 procent van de 1,6 miljard zou sterven als gevolg van de beoogde economische vernietiging van het bestaan, dan zouden dat 160 miljoen mensen zijn (14). Maar er zal zeker meer zijn!

Of de machtscentra en hun boegbeeld Bill Gates over vaccinatieschema’s ook een vermindering van de wereldbevolking beogen, is wellicht een kwestie van speculatie (15). Bill en Melinda Gates fungeren als de grote redders van de mensheid door middel van inentingsregimes (16). Ze zijn zeker geen redders van de mensheid! Het enige wat telt zijn nieuwe gigantische bedrijfsmodellen voor Big-Pharma, Big-Money en Big-Government, die met alle middelen van propaganda en repressie worden geënsceneerd.

„Vaccins zijn voor Bill Gates een ’strategische filantropie‘ die zijn talrijke vaccinbedrijven bevoorraadt en hem dictatoriale controle geeft over het wereldwijde gezondheidsbeleid“ (17).

De 4e Industriële Revolutie

De doelstellingen van de vierde industriële revolutie (18 ) zijn

 • de afschaffing van alle democratieën,
 • een nieuwe geopolitieke orde,
 • 5G (19 ) en aanverwante satelliettechnologie. 5G is in de eerste plaats een technologie voor het leger om oorlogen te voeren op volledig nieuwe bases. 5G is geïnstalleerd en de gevolgen voor mens en natuur worden volledig genegeerd,
 • het internet van de dingen (20 ), gaat het om technologieën van een wereldwijde infrastructuur van de informatiemaatschappij,
 • een geldloze wereld (21),
 • de totstandbrenging van een koud sociaal leven van sociale afstand en totale biometrische controle
 • een verplicht vaccinatieregime met behulp van gentechnologie en nanotechnologie, waarbij de farmaceutische bedrijven van elke aansprakelijkheid worden ontheven,
 • de uitbreiding van de kunstmatige intelligentie in samenhang met het post- en transhumanisme, d.w.z. de versmelting van mens en machine (22),
 • de ontwikkeling van „intelligente steden“ (23 ).
 • Samenvattend kan worden gezegd dat de transnationale „elite“ fascisten streven naar een nieuwe wereldorde van dictatoriaal mondiaal bestuur.

Na de grote reset (24) zal de resterende wereldbevolking in een nieuwe wereld leven. De machtscentra doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hun Nieuwe Wereldorde na de overgang naar de 4e industriële revolutie onomkeerbaar zal zijn.

Eisen voor een nieuw begin

Omdat de machtscentra de wereld ongebreideld heropbouwen, mag het verzet nadenken over hoe de mensheid, met name in de westerse geveldemocratieën, zijn weg uit het huidige moeras zou kunnen vinden. Hier zijn wat gedachten over:

 • De ontbinding van politieke partijen in hun huidige vorm en functie,
 • Oplossing van corrupte lobbycomplexen,
 • Ontbinding van de geheime diensten, althans hun massale vermindering,
 • Vermindering van het leger tot nationale defensie,
 • Afschaffing van de immuniteit van politici,
 • Inbeslagname van partijgoederen of politieke goederen in geval van bewezen schendingen van de grondwet, overtredingen van de wet en schade aan het grote publiek,
 • Verantwoordelijkheid door het daadwerkelijk nemen van verantwoordelijkheid, d.w.z. politieke aansprakelijkheid,
 • Boete voor het verbreken van de ambtseed,
 • Roep grondwettelijke vergaderingen bijeen,
 • versterking van de directe democratie,
 • Volledig nieuwe opvatting van de media, d.w.z. dat ze onder de democratische controle van het volk worden geplaatst,
 • een nieuwe generatie politici moet hun waarde „in het leven“ hebben bewezen, moet zich houden aan de ethisch-morele principes, de grondwettelijke en wettelijke voorschriften en moet hiervoor verantwoording afleggen voordat ze een openbaar ambt bekleden.

Dit zou een allereerste begin zijn.

Bronnen en aantekeningen:

Quellen und Anmerkungen:

(1) Ignazio Silone, Seine Entstehung und seine Entwicklung, (Original 1934), Frankfurt 1978, hier: S. 273 ff
(2) Siehe hierzu: William I. Robinson, Global Capitalism and the Crisis of Humanity, New York 2014
(3) https://www.aier.org/article/when-will-the-madness-end/
(4) Michael Morris, Lockdown, 2. Auflage, Fichtenau 2020, S. 153
(5) Bernd Hamm, Das Ende der Demokratie – wie wir sie kennen, in: Ullrich Mies, Jens Wernicke (Hg.) Fassadendemokratie und Tiefer Staat. Auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter, Wien 2017
(6) https://www.youtube.com/watch?v=Rx-ec3nUcrc
(7) https://www.youtube.com/watch?v=pfVdMWzKwjc&feature=youtu.be&t=4682
(8) https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/shared/pdf/Corona-Krise__Staatsverschuldung_dürfte_rapide_ste.PDF
(9) https://www.dw.com/de/bringt-die-coronakrise-und-covid-19-den-schulden-ballon-zum-platzen/a-53911025
(10) https://www.thegatewaypundit.com/2020/07/world-bank-offered-belarus-940-million-coronavirus-loan-locked-destroyed-economy/
(11) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505741/Bundesregierung-prueft-weitere-Staatsbeteiligungen-an-14-Konzernen
(12) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505440/EU-spricht-vom-Wiederaufbau-nach-Corona-Tatsaechlich-geht-es-um-die-Rettung-der-Superreichen
(13) Michael Morris, a.a.O., S. 142ff
(14) https://www.aljazeera.com/ajimpact/world-workers-face-losing-jobs-ilo-200427171840169.html; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf; https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang–en/index.htm
(15) https://www.youtube.com/watch?v=uew9y-Iln-g, hier Minute 0:42
(16) https://www.youtube.com/watch?v=8gAdEp7pcFc; https://www.youtube.com/watch?v=FzcERrUyeFI
(17) https://childrenshealthdefense.org; siehe hierzu auch Michael Morris, a.a.O., S. 148
(18) https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001RIhBEAW?tab=publications; https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000004Q9aRUAS?tab=publications
(19) https://www.rubikon.news/autoren/franz-adlkofer;
(20) https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge; https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-technology-governance-iot-robotics-and-smart-cities
(21) https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000038qmPEAQ?tab=publications&searchTerm=
(22) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505482/Roboter-sollen-kuenftig-aufgebrachte-Kunden-beruhigen; https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDREA2?tab=publications&searchTerm=
(23) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505622/Smart-City-Das-grosse-Wettruesten-der-Berater-mit-den-Hochglanz-Studien
(24) https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
+++

Opmerking bij het artikel: De huidige tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse„, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld onder andere actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: Blue Planet Studio / shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin-adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort