Uit machteloosheid!

Het nieuwe Rubicon-boek “Nur Mut” inspireert mensen om zich naar binnen te keren, zodat ze niet meer van buitenaf worden gecontroleerd.

Een standpunt van Madita Hampe.

De bevolking zich hulpeloos laten voelen is een klassieke strategie van overheersing. We vergissen ons als we geloven dat educatie over de machinaties van de elites alleen onvermijdelijk leidt tot verzet en verandering. Het nieuwe Rubicon-boek “Nur Mut – Wenn wir uns ändern, das verändert das die Welt” is daarom gewijd aan het doorbreken van de dynamiek van vermeende machteloosheid en het tonen van manieren om uit de geleerde hulpeloosheid te komen.

Een blik uit het raam laat afgronden zien. Iedereen die vandaag de dag naar de wereld buiten kijkt, wil eigenlijk weer wegkijken. Veel mensen doen dat: ze vervagen een deel van de werkelijkheid en onderdrukken die – uiteindelijk een daad van hulpeloze onwetendheid. En degenen die dit niet doen, die zich wenden tot wat er daarbuiten gebeurt, op een gegeven moment – na aanvankelijke misselijkheid – gewoonweg bot. Alleen een neutrale blik op de toestand van de ecosystemen op aarde, op de dreiging van oorlog met Rusland en Iran of op Chinese killervirussen is voldoende om de bevolking door angst in een berekende starheid te houden.

Geen wonder dat degenen die het hele gebeuren hebben meegemaakt, meestal alleen maar grijze, emotieloze consumenten op straat waarnemen en zich verheugen op een sombere toekomst. Als hieraan trauma’s en conditionering worden toegevoegd, worden ontslag en lethargie voorgeprogrammeerd. De bevolking voortdurend haar eigen veronderstelde hulpeloosheid laten voelen is een beproefde strategie van overheersing, die vooral gebruik maakt van het instrument van willekeur.

Het is een misvatting te denken dat het opleiden van het publiek over de machinaties van de elites alleen onvermijdelijk zal leiden tot emancipatie en rebellie, als het gevoel van hulpeloosheid overgeleverd te zijn aan de heersende willekeur zijn verlammende werking ontvouwt samen met de kennis hiervan. In de regel mislukt het verzet altijd, ofwel omdat een individu afdwaalt en de menigte hem blindelings volgt, ofwel vanwege de door angst veroorzaakte lethargie van de massa. Dit kan zelfs gebeuren als de massa’s redelijk verlicht zijn.

Het nieuwe Rubicon-boek “Nur Mut – Wenn wir uns ändern, verändert das die Welt” (Alleen Moed – Als we veranderen, verandert de wereld) wijdt zich daarom in 37 verschillende artikelen van 21 auteurs – waaronder gerenommeerde psychologen als Hans-Joachim Maaz en Franz Ruppert of hersenonderzoeker Gerald Hüther – aan het uiteenvallen van juist deze dynamiek en toont bovenal wegen uit de geleerde hulpeloosheid.

Bij het lezen van het boek krijgt men het gevoel dat naar binnen draaien eigenlijk de meest revolutionaire daad is, want als je jezelf duidelijk en duidelijk voelt, kun je niet meer van buitenaf gemanipuleerd worden.

Dit pad is misschien ongemakkelijk, moeilijk en vermoeiend, maar uiteindelijk is het de enige manier om het leven en de overleving van de menselijke soort op deze planeet veilig te stellen.

Net als Rubikon’s Mut redactie heeft “Nur Mut” niet tot doel om de lezer zich comfortabel te laten voelen in een gecompliceerde, verknoeide, soms wrede wereld. Het gaat niet om feel-good-ethiek à la “Als iedereen alleen aan het goede denkt, komt het goed met iedereen”. Integendeel: Ulrike Orso schrijft bijvoorbeeld in haar boekbijdrage “Capitalism in the Mind” dat het optimistische dogma van altijd positief denken onder andere een neoliberale ideologie is waarin het individu geacht wordt zich voortdurend in het hamsterwiel te verplaatsen en zich af te splitsen van de macabere situatie waarin hij zich bevindt (1).

De bedoeling van “Nur Mut” is heel anders. Het gaat erom de angst die voortdurend aanwezig is in onze maatschappij en in ons innerlijk leven niet langer weg te duwen, maar er zich op te richten. Want het was het die ons en onze beschaving in deze schijnbaar hopeloze situatie bracht. Zoals een citaat van de Duitse psychoanalyticus Fritz Riemann ook zegt: “achter elke gewoonte, achter elk dogma en elk fanatisme zit altijd ook de angst, de angst voor verandering, voor vergankelijkheid, uiteindelijk de angst voor de dood” (2).

Als we ons niet bewust richten op deze basisangst, die ons min of meer ons hele leven vergezelt, en voelen wat hij met ons doet, zullen we niet ten volle kunnen genieten van de moed en het potentieel ervan ten volle kunnen benutten om sociale veranderingen teweeg te brengen. Moed is niet alleen maar handelen tegen angst. Het ontstaat als we de angst niet langer proberen te verslaan, maar deze accepteren als een goede vriend – die er is en er vooral ooit was om ons te beschermen – maar die ons niet mag regeren.

Deze angst en onze eigen vergankelijkheid kunnen ons soms op de rand van de waanzin brengen als we plotseling de vreselijke pijn voelen die ons tot slachtoffer heeft gemaakt. Depressie is ook geen bijwerking van het sterven, maar van het niet herkennen van het feit dat men sterfelijk is. Leven en sterven zijn de meest natuurlijke dingen in de wereld. “Nur Courage” behandelt zowel het een als het ander, en zelfs de angst voor beide, met groot respect. In zijn boekbijdrage “De magie van het leven” schrijft Jens Lehrich

“Het is niet de dood die we moeten vrezen, maar het niet-levende leven.”

We dragen allemaal verschrikkelijke, traumatische, maar ook mooie, zachte, liefdevolle, vreugdevolle ervaringen in elke cel van ons lichaam. Als we de toegang tot hen hebben geblokkeerd uit angst de trieste, angstaanjagende dingen te voelen, kunnen we de andere, grote dingen niet zien, voelen of er de moed niet voor opbrengen, en uiteindelijk verandert er niets.

“Nur Courage” begeleidt de lezer een deel van deze weg naar binnen en ontsteekt een klein vlammetje van enthousiasme om zichzelf te vinden en dus niet van buitenaf te laten controleren.

We kunnen een kracht ontwikkelen die ons samenbrengt, een kracht die werkt als een magneet om de deling die door de elites wordt gedreven tegen te gaan. Het is duidelijk dat deze kracht niet alleen voortkomt uit de overdracht van informatie en verlichting. Maar het kan uit ons ontstaan als we besluiten om onderwerp te zijn en niet perfect, maar om samen te werken.

Het tweede Rubicon-boek is niet alleen bedoeld voor de kleine doelgroep van mensen die al geïnteresseerd zijn in spiritueel-filosofisch-psychologische zaken. Het is vooral iets voor de politiek geïnteresseerde lezer en in het algemeen voor degenen die willen leren onderscheid te maken tussen wat het echte leven is en wat alleen maar een beroep is.

Als we iets willen veranderen, moeten we allemaal beginnen om niet alleen met emancipatie om te gaan, maar om het ook echt te beleven. Het vuur van de moed aanwakkeren is onvermijdelijk, misschien soms vermoeiend, maar bovenal het beste wat een mens kan overkomen. Want zoals Henry David Thoreau zei:

“Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt zijn kleinigheden in vergelijking met wat er in ons ligt. En als we wat in ons zit naar buiten brengen, gebeuren er wonderen.”

“Nur Mut” is een ideale inspiratie voor alle mensen die uit hun gevoel van machteloosheid willen breken en deel willen uitmaken van de verandering die onze maatschappij zo hard nodig heeft.

“Voor degenen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen zijn degenen die het doen” (Steve Jobs).

+++

Opmerking bij het Rubikon-artikel: De huidige tekst verscheen voor het eerst in “Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld onder andere actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: nwdph / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort