Westlessness

Een commentaar van Dirk Pohlmann.

De Munich Security Conference 2020 had een overkoepelend thema uitgevaardigd: Westenloosheid. Een nieuw uitgevonden term die vertaald kan worden als westeloosheid. Op verzoek van de organisatoren werd het onder verschillende aspecten besproken.

De Munich Security Conference, anders een soort NAVO-partij waar de Amerikaanse regering de koers bepaalt, letterlijk, waar de vazallen eer bewijzen aan de hegemon en hem verzekeren van eeuwige trouw, wilde deze keer op de bank gaan liggen; ze hadden praattherapie voorgeschreven.

Het Westen ziet zichzelf duidelijk als de zieke man van de wereld. De Verenigde Staten houden zich steeds meer bezig met zichzelf terwijl hun ster aan het zinken is, Europa drijft lui tussen de smeltende ijsbergen door, het vertrek van Groot-Brittannië is geen succesverhaal. Is dit de Götterdämmerung voor het Westen?

De veiligheidsconferentie van München ging dus over het zelfvertrouwen van het Westen, in beide betekenissen van het woord. Ten eerste: weet het Westen wat het is, welke waarden het heeft, wat maakt het wat het is? Aan de andere kant: Heeft het Westen de wil om te leven, de wil om aan de macht te komen, heeft het een gevoel van missie?

En met de melodramatische deining van een denkbeeldig symfonisch filmorkest stelden de NAVO-staten zich de vraag of het Westen wel opgewassen was tegen de dreiging van de wrede Russen en de slinkse Chinezen. Of het misschien toch nodig is om goed te herbewapenen? Een retorische vraag.

Je wrijft in je ogen. Wat was dat 31 jaar geleden? In 1989, met de val van de Muur, misschien zelfs al daarvoor, begon de planning voor de nieuwe Amerikaanse eeuw. De triomf van de Koude Oorlog was om de ene supermacht, voor altijd en eeuwig, amen te brengen. Francis Fukuyama had zelfs het einde van de geschiedenis uitgeroepen tot het ingehouden applaus van westerse systeemacademici. De liberale democratie en het kapitalisme, twee zijden van dezelfde medaille die zogenaamd onafscheidelijk zijn, hadden gezegevierd, het Westen zou de wereld na de grote overwinning nog eens nat maken, en dan zou de ene dienst na de andere worden gehouden voor de god Mammon. De zijrivieren zouden vechten voor hun ontwerp en financiering.

Het geheim van het succes: westerse waarden. We kennen ze allemaal. Ze zijn de basis van onze beschaving, oh, elke beschaving. Het is– Wacht even, ik kom eraan. Het zit op het puntje van mijn tong. Iets over democratie. En vrijheid. Wacht even, ik weet het. Het is als pornografie. Ik kan het ook niet definiëren, maar ik weet het als ik het zie.

Nou, je kunt altijd een spiekbriefje controleren. Zo staat in artikel 2 van het EU-Verdrag: „De waarden waarop de Unie is gegrondvest, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de rechten van personen die tot minderheden behoren“. Juist! Dat staat in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

En dan staat er: „De EU verbindt zich ertoe het internationaal recht, en met name de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, strikt te eerbiedigen en te ontwikkelen“.

Dus ook om het verbod op geweld na te leven? Artikel 2 van het VN-Handvest? Die luidt: „In hun internationale betrekkingen onthouden alle leden zich van elke bedreiging of elk gebruik van geweld dat gericht is tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat of op een andere manier onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

En wat was dat in Joegoslavië? Irak? In Libië? In Syrië?

Wat is het antwoord van het Westen op deze vragen? Deze: „OK, we hebben gezegd dat dit onze kernprincipes zijn. Westerse waarden, vastgelegd in het VN-Handvest. Maar daar hebben we over gelogen.

Welnu, men durft nauwelijks zulke zinnen te zeggen als in artikel 2 van het EU-Verdrag of het VN-Handvest. Onmiddellijk verschijnt de innerlijke Ossi op het geweten en zegt met sarcastische ondertoon: ik weet niet wat het Westen is, maar ik ruik propaganda 10 kilometer tegen de wind in. Laten we duidelijk zijn, kameraad: Niet met mij. Niet weer. Ik geloofde vroeger alles wat je zei. Zal me niet weer overkomen. Als je me een keer neukt, is het jouw schuld, dan ben jij de slechterik. De tweede keer dat je me bedriegt, is het mijn eigen schuld. Ik zal een dwaas zijn.

Helaas is het niet alleen de innerlijke Ossi die zo praat. Het is ook de echte Rus. Hij is de beloften „geen centimeter naar het oosten“ en de uitbreiding van de NAVO naar het oosten niet vergeten. En de Chinezen in ieder geval. Hij denkt aan Libië, aan de no-fly zone, aan de humanitaire redding van de Libiërs, die vervolgens de lang geplande regimewisseling werd. De Chinezen praten zelden, nog minder vaak hardop, maar hij beweert steeds vaker dat het Westen heeft bewezen dat het niet geschikt is om de wereld te leiden. De Iraniër verwijst naar de verdragen die het Westen sluit om kort daarna zijn achterkant op te ruimen. En dan zijn er nog de Maleisiërs, de Indonesiërs, de Indiërs, de Zuid-Afrikanen, die daar ook mee instemmen. Nou ja, bijna allemaal, eigenlijk. En, eerlijk gezegd, ik ben zelf een van hen.

Ik vraag me ook af: zijn presidenten als Jair Bolsonaro, Donald Trump en Boris Johnson het historische bewijs van de overwinning van het goede op het kwade, van de zelfzuiverende kracht en de culturele vitaliteit van de democratie, zijn zij het bewijs van het einde van de geschiedenis in de beste van alle mogelijke werelden?

Hoe zit het met de eeuwige westerse waarden? In 1964 werd de apartheid in de VS afgeschaft en mochten zwarten voor het eerst dezelfde paden bewandelen als blanken, op dezelfde banken zitten en zelfs studeren. Pas in 1965 werd rassendiscriminatie bij verkiezingen illegaal in de VS. Tot 1989 steunde de VS Zuid-Afrika, waar de apartheid tot 1994 bestond. En nu steunt de VS de Apartheid-Israël. De afgelopen dagen zijn daar enorme reclameborden geplaatst waarop de Palestijnse premier Ismael Haniyyah en de Palestijnse leider Mahmud Abbas te zien zijn. Op hun knieën, in de ruïnes van een verwoeste stad, geblinddoekt, Hanniyyah in handboeien, Abbas met zijn handen omhoog, boven de twee Israëlische aanvalshelikopters die in een met vuur beladen lucht cirkelen. Op de reclameborden staat: „Vrede wordt alleen gemaakt met verslagen vijanden“. Dit is geheel in de geest van Benjamin Netanyahu, die in augustus 2018 zei: „Er is geen plaats voor de zwakken. De zwakke instorten, worden afgeslacht, uit de geschiedenis gewist; en de sterken overleven, ten goede of ten kwade. De sterken worden gerespecteerd, de sterken gaan allianties aan, en uiteindelijk sluiten de sterken vrede.“ Als de Arabieren nu posters zouden ophangen en dat zeggen, zou dat dan niet een beetje, zullen we zeggen, antisemitisch zijn? Ik vraag het alleen maar.

Dat is dus de vrede waar het Westen met zijn militaire macht voor staat. Trump zei in 2019 dat hij de grootste president aller tijden en van de wereld was, niet alleen voor Amerika, maar ook voor de Joden en Israël, en de Israëli’s hielden van hem als de tweede komst van God.

In andere delen van de wereld worden dergelijke uitspraken niet zo enthousiast ontvangen als in delen van Israël en de VS. Vooral door mensen die de westerse waarden beter hebben begrepen dan Trump en Netanyahu.

Het Westen praat veel over de mensheid als het landen uit het Stenen Tijdperk bombardeert. Zoals in Libië, dat tot 2011 onder de verschrikkelijke dictator Muammar al Gaddhafi het Afrikaanse land was met de hoogste levensstandaard in Afrika, met gratis gezondheidszorg en onderwijs, ook voor vrouwen. Totdat het Westen van de waarden de Libiërs bevrijdde van hun welvaart en hen de vrijheid gaf om geen water en elektriciteit te ontvangen van minstens twee regeringen, maar om steeds vaker de kans te krijgen om op straat te worden neergeschoten door een Soldateska.

Ondanks deze grote verworvenheid van de waarden van het Westen zijn de Libiërs niet enthousiast en vluchten ze naar Europa. Hoe ondankbaar kan men zijn?

Degenen die in het Westen van de waarden martelingen hebben ingevoerd in de vorm van zijn leidende macht, de Verenigde Staten, zijn bezig een politieke gevangene, Julian Assange, te vermoorden met behulp van psychologische martelingen. Hij achtervolgt Chelsea Manning en Edward Snowden. Hij moest naar Moskou vluchten om aan de handlangers van het regime, Obama en Trumps, te ontsnappen. Een Amerikaan is op de vlucht naar Moskou. Tegenovergestelde wereld? Nee, de fenomenologie van het Vrije Westen.

De VS wil het recht hebben om journalisten te martelen voor waarheidsgetrouwe berichtgeving over oorlogsmisdaden. Als je dit een beetje totalitair vindt, wees dan voorzichtig met wie je vertelt in het democratische, vrije Westen, dat volledig gecontroleerd wordt door de NSA. Zo is de hele wereld. Ik heb ze gewaarschuwd. De gevolgen zijn aan jou om te dragen.

Mogelijk kan Julian Assange belangrijke argumenten aanvoeren voor een discussie over Westlessness. Helaas verhindert zijn eenzame opsluiting in een maximaal beveiligde gevangenis hem om zijn mening te geven.

Waar ging de Westlessness Conference in München ook alweer over? Juist, vooral over het gevaar van het telecommunicatiebedrijf Huawei.

Mijn lieve landgenoten, de VS betekent goed met hen! Ze willen je redden van de G5 doodstralen. Wie weet wat voor kwaadaardige effecten G5 heeft. De VS wil je alleen maar beschermen tegen Chinese doodstralen. Als er Amerikaanse bedrijven waren die G5 „Freedom Phone“ netwerken konden maken, zouden ze ze moeten laten grillen. Maar die zijn er niet, want de VS kunnen alleen maar wapens produceren. En dit met een bijna Sovjet corrupt wanbeleid, tegen astronomische prijzen. Terwijl de Russen en Chinezen op veel gebieden zo technisch superieur zijn aan de VS dat het Westen zichzelf alleen maar kan helpen met handelsembargo’s. Sinds de Chinezen hebben bewezen dat het kapitalisme beter werkt onder het socialisme dan in de democratie, zijn er problemen geweest met de argumentatie in het Westen. Zelfs in de vrije handel van het vrije Westen, ooit een onmisbare waarde van het Westen, zijn er nu tegenargumenten. Omdat anderen beter en goedkoper produceren en de winst maken.

In geval van twijfel zijn al deze misplaatste economische ontwikkelingen te wijten aan de invloed van de hackers van Vladimir Poetin, net als alle valse verkiezingsuitslagen, die vervolgens moeten worden gecorrigeerd met regimewijzigingen van de waarde van het Westen, zoals in Bolivia. Of Venezuela.

Wat de octrooien betreft, hebben de Chinezen nu ver, men zou kunnen zeggen heel ver, of zelfs super ver, voor de VS, ze hebben ook 8 keer zoveel universitaire afgestudeerden in de MINT vakken, en ze zijn nu de belangrijkste handelspartner voor zo’n 130 landen. De ontwikkelingsrichting is duidelijk. Volledig Westerse onzin. Waar het Westen nog steeds naartoe leidt: De VS heeft Special Forces in 149 landen, maar heeft slechts een ambassadeur in 144 landen. Oké, diplomatie is niet hun kracht en niet hun zorg.

Laat me je iets vragen. Zou iemand de veiligheidsconferentie kunnen bellen en de regeringsleiders kunnen vertellen dat het Westen, nou ja, hoe moet ik het beleefd zeggen? – laten we zeggen: heeft het volledig verknald – omdat het al tientallen jaren zijn eigen waarden verraadt, dat de heidenen huilen?

Want het kan zijn dat het Westen niet eens gemerkt heeft dat het zo ver weg is van de marktplaats van het oude Athene, de Agora, dat men deze wieg van het Westen helemaal niet meer kan herkennen. En de VS is ook niet meer wat Californië in het midden van de jaren zeventig was: een levendige belofte van een vrij leven.

In deze visioenen staat de Belmarsh High Security Prison nu als een obstakel in het zicht.

Serieus, als ze Chinees of Russisch waren, wilden ze dan deel uitmaken van het Westen, zoals ze dat in 1970 deden? Of beschouwden ze Westlessness als het gezondere alternatief?

Ook serieus: wat verbindt de Europeanen met hun grote broer achter duizenden kilometers zee? De waarden van de Verlichting en de Franse Revolutie? De steun van Frankrijk aan de VS op deze weg?

Of: de Tweede Wereldoorlog? Nou, de Britten misschien, en de Polen, de Denen en de Nederlanders. Maar geloven ze echt dat de huidige zeer oorlogszuchtige VS in brand staat om de nakomelingen van de Holocaust-moordenaars in Duitsland te redden van de nucleaire dood door middel van vlammen?

Zou het niet verstandiger zijn als Duitsland een neutrale staat zou worden en vooral goed zou kunnen opschieten met de nieuwe bevoegdheden van Eurazië? Om bij hen en al haar andere buren een reputatie op te bouwen als een ware bewaker van de westerse waarden van Athene, als een eerlijke bemiddelaar in de traditie van Dag Hammarskjölds (vermoord met de hulp van het Westen van waarden) of Olof Palmes (vermoord met de hulp van het Westen van waarden) of Aldo Moros (vermoord met de hulp van het Westen van waarden).

Ook het Duitsland van de 18e en 19e eeuw, en altijd Pruisen kon als model dienen. Zelfs Bismarck is geen slechte adviseur in Rusland.

Men kan zeker de bewonderenswaardige Amerikaanse erfenis van John F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King en Malcolm X opnemen. (Allemaal vermoord met de hulp van het Westen van waarden.) Men kan ook weer met de Amerikaanse regeringen praten zodra ze de historische waarheid onder ogen zien en de lucht op JFK en waarschijnlijk ook 911 opruimen. Met een president Bernie Sanders of Tulsie Gabbard is dit misschien mogelijk.

Maar dat zullen we niet meemaken. Voordat ze winnen, worden de verkiezingen in de VS vervalst en krijgt Poetin de schuld van de fraude.

Ik stel daarom als motto voor de volgende veiligheidsconferentie in München de diepe wijsheid van de Bremer stadsmuzikanten voor, die over het onderwerp „Westenloosheid“ hebben gezegd: het Vrije Westen? Laten we hier weggaan! „We zullen overal iets beters vinden dan de dood!“

+++

Met dank aan de auteur voor het recht om het artikel te publiceren.

+++

Foto bron: Maxx-Studio / Shutterstock

+++

KenFM streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en gastbijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.

+++

Vind je ons programma leuk? Informatie over verdere ondersteuningsmogelijkheden vindt u hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

+++

Nu kunt u ons ook ondersteunen met Bitcoins.

BitCoin adres: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK

Hinterlasse eine Antwort